Clicky

Jsme československá komunita lidí se zájmem o různé formy online podnikání, investic, kryptoměny a jiné formy internetového výdělku.

 • 1
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 15
 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

stř 10. kvě 2017 15:48:48

Zajištěná a bezpečná investice? Ano. :success:

Výnos kolem 10% p.a. i více? Ano. :success:

Široká možnost diverzifikace? Ano. :success:

Připisování výnosů z investice každý den? Ano. :success:

1% PROMO bonus k prvním investicím? Ano. :success:

Zajímá vás více :?:

Zajímá vás proč si u Mintosu každý den otevře účet tisíce nových lidí, kteří si takto zhodnocují volné finanční prostředky :?:

Pak čtěte pozorně dál. :thumbup:Tak tedy jistě všichni znáte Zonky, Bondster a další podobné P2P platformy. Pokud neznáte, tak jen v rychlosti jedná se o platformu, kde se střetávají nabídky s poptávkami po půjčkách (respektive financování půjček). Celý proces od technické až po právní stránku věci zajišťuje sama platforma za podíl na zisku. Investor nemusí nic dělat, pouze poskytuje skrze platformu kapitál žadatelům o půjčky, který se následně postupně investorovi vrací spolu s úroky. Přičemž jak jsem již psal, vše je po všech stránkách zajištěno a zprostředkováno platformou, investor tedy se žadatelem o půjčku nepřichází přímo do styku. Jedná se o reálný a fungující business model, za kterým většinou stojí velké a silné finanční skupiny. Většina těchto velkých platforem má licenci od regulátora finančního trhu, odpovídá veškerým regulacím v oblasti kapitálového trhu, prostředky klientů podléhají dohledu úřadů a jsou drženy na oddělených účtech od majetku platformy. Z hlediska bezpečnosti investice a peněz je možné říct, že v podstatě nehrozí, aby někdo jentak jednoduše vzal svěřené peníze a utekl s nimi.

Nyní konkrétně tedy k MINTOSu. Mintos je lotyšská (EU) regulovaná společnost, jenž provozuje největší trh s půjčkami tohoto typu na světě. Společnost Mintos je regulována a na její fungování dohlíží Komise pro finanční a kapitálový trh (FCMC) v Lotyšsku.
Způsob fungování Mintosu je na rozdíl například od Zonky trošku odlišný. V případě Mintosu, investor nepůjčuje peníze přímo dlužníkovi (resp. žadateli o úvěr), ale kupuje si část pohledávky za dlužníkem od určité úvěrové společnosti, která v minulosti úvěr již poskytla. Úvěrová společnost následně vystupuje vzhledem k investorovi jako administrátor úvěru a většinou i jako ručitel za splacení úvěru - viz dále garance zpětného odkupu. Úvěrová společnost veškeré splátky dlužníka zasílá Mintosu, který je připisuje na účet konkrétního investora, jakožto výnos z investice a splátky jistiny. Tento způsob investice je tímpádem v porovnání třeba se Zonky bezpečnější jelikož za splacení dané investice, respektive pohledávky vůči investorovi ručí rovnou dva subjekty - dlužník a úvěrová společnost.

Po stránce samotného investování se může investor sám rozhodnout buď pro variantu, kdy jeho investiční portfolio spravuje Mintos (tzn. sám Mintos podle profilu investora vybírá, do kterých úvěrů budou finanční prostředky investora investovány, jakým způsobem, atd...) nebo naopak pro variantu, kdy si veškerou investiční aktivitu investor řídí sám. Toto je ve zkratce způsob fungování Mintos Marketplace. S Mintosem tímto způsobem spolupracuje velké množství (vyšší desítky) úvěrových společností z celé EU i mimo ni, přičemž nové postupně neustále přibývají.

Někoho možná napadne otázka, proč by úvěrové společnosti měly chtít nabízet své již poskytnuté a splácené úvěry prostřednictvím Mintosu ke koupi někomu dalšímu a přicházet tak o svůj zisk? Tato otázka je klíčová a vysvětluje, proč je business model Mintosu reálný a dlouhodobě udržitelný - tedy kde se berou peníze na výplatu investorů.
Odpověď na tuto otázku je poměrně jednoduchá a nejlépe jde ilustrovat na nějakém příkladu. Úvěrová společnost půjčí žadateli o půjčku peníze na úrok třeba 14% p.a. Následně část této pohledávky nabídne úvěrová společnost k prodeji na trhu Mintos za zbývající doposud neuhrazenou sumu s úrokem třeba 8% p.a., tedy úvěrová společnost nadále na této pohledávce vydělává rozdíl mezi úroky a zároveň od investora přes Mintos obdržela finanční prostředky, které může dále využít k vyřízení dalšího úvěru pro dalšího žadatele nebo obecně na rozvoj své podnikatelské činnosti. Tedy pro úvěrové společnosti se jedná o poměrně levný a jednoduchý způsob, jak si tímto způsobem půjčit peníze na rozšíření své činnosti. Výsledná spolupráce je nakonec výhodná pro všechny strany, jelikož z pohledu neprofesionálního investora z řad fyzických osob se jedná o značně nadprůměrné zhodnocení v porovnání s tradičními bankovními investičními produkty.

Pro srovnání výnosnost různých druhů investičních příležitostí:
 • Spořící účty: 0,5 - 2% p.a.
 • Různé typy termínovaných vkladů: 1 - 4% p.a.
 • Stavební spoření se státní podporou: 2,5 - 4% p.a.
 • České defenzivní dividendové akcie - strategie nakup&drž: 4 - 7% p.a. na dividendě + postupné dlouhodobé zhodnocení ceny akcie v řádu pár procent za několik let za normální tržní situace.
 • Investice do nemovitosti + příjem z pronájmu: kolem 5-10% p.a. + nárůst hodnoty nemovitosti v řádu pár procent za několik let za normální tržní situace
 • Mintos: 7 - 15+% p.a. v závislosti na zvolené strategii a averzi k riziku.

Obrázek

Nyní několik zajímavostí:
 • Vše je všude úplně transparentní. Mintos funguje od roku 2015 a pravidelně, každoročně zveřejňuje auditované výroční zprávy spolu s finančními výkazy (na stránkách Mintosu dostupné pod záložkou Vztahy s investory).
 • Mintos je finanční společnost regulovaná a dohlížená Komisí pro finanční a kapitálový trh (FCMC) v Lotyšsku. Předmět jejich podnikání vyžaduje dodržování určitých norem a regulací z oblasti AML, aj. S tím se pojí nutnost verifikovat identitu všech investorů (fotka dokladu totožnosti a selfie s dokladem totožnosti v ruce), tak jak je to v podstatě známé v případě otevírání účtu u banky. Celý proces verifikace identity je v češtině.
 • Podle statistik Mintosu je průměrný roční výnos u investorů nad 10% p.a. Výnosnost si může člověk ve velké míře ovlivnit sám investiční strategií, kterou si zvolí. V případě investování do zajištěných úvěrů majetkem dlužníka je výnosnost nižší (většinou do 10%). U nezajištěných úvěrů bez garance zpětného odkupu, lze dosahovat výnosnosti i okolo 20% nebo více. Vyšší výnosnost je pochopitelně spojena s úměrně vyšším rizikem.
 • Minimimální investice ve výši 10 EUR / 300 CZK nebo i 0.01 EUR na sekundárním trhu.
 • Nejsou účtovány žádné pravidelné poplatky. Z pohledu investora je služba poskytována zdarma. Mintos si svou provizi bere ze zisku ve formě části vyplaceného úroku (výnosnost u půjček je již o provizi Mintosu snížena). Zisk Mintosu je tak plně závislý na zisku investora: Mintos vydělává pouze pokud vydělává investor. Tato situace zajišťuje, že zájmy Mintosu jsou stejné jako zájmy investorů a nehrozí tak, že by Mintos nehájil zájmy svých investorů nebo postupoval proti nim.
 • Veškeré úvěrové společnosti, které chtějí vstoupit na Mintos trh jsou podrobeny ze strany Mintosu důkladné analýze a due diligence. Mintos na svůj trh vůbec nepouští extrémně rizikové úvěrové společnosti, tj. třeba společnosti těsně před bankrotem, aj. Úvěrové společnosti, které sítem projdou a je jim povolen vstup na trh Mintos, jsou následně Mintosem přezkoumány z hlediska jejich finanční stability a je jim udělen rating. Na základě přiděleného ratingu je možné i z pohledu investora laika jednoduše posoudit finanční stabilitu dané úvěrové instituce a rizikovost dané investice. K dispozici jsou nicméně samozřejmě také finanční výkazy, účetní závěrky a další finanční dokumenty jednotlivých úvěrových poskytovatelů, kteří na trhu Mintos působí a je tak možné, aby si investor provedl kreditní scoring úvěrového poskytovatele sám.
 • Více než 95% všech nabídek na trhu Mintos má garanci zpětného odkupu. To znamená, že v případě, kdy na straně dlužníka dojde k problémům s placením úvěru, tak se poskytovatel úvěru zavazuje investorovi vyplatit doposud dlužníkem nesplacenou část pohledávky. Investice je tak jištěna hned dvakrát. V prvé řadě za splacení jistiny i úroku ručí samotný dlužník, v druhé řadě v případě, kdy je dlužník v platební neschopnosti nastupuje na jeho místo úvěrový poskytovatel, který je povinen investorovi kompenzovat dosud nesplacenou část investice.
 • Investice není časově vázaná, vložené peníze lze kdykoliv vybrat i s úrokem. Provedené investice je kdykoliv možné prodat na sekundárním trhu Mintos jiným investorům (poptávka na sekundárním trhu dlouhodobě podstatně převyšuje nabídku, tedy s likviditou není problém, v roce 2020 přesahoval průměrný objem úvěrů zobchodovaných na sekundárním trhu více než 500 000 EUR za den), díky čemuž je možné investované prostředky kdykoliv vybrat a není třeba čekat až na úplné splacení dluhu dlužníkem.
 • Mintos má účet u České spořitelny, převody je tak možné provádět v českých korunách v rámci domácích plateb a zdarma. Dále je možné provádět převody v měně EUR prostřednictvím bankovního SEPA převodu, také zdarma.
 • Veškeré investice a vztahy jsou smluvně podloženy a nejedná se o investici na "dobré slovo". Všechny smlouvy je možné stáhnout a pročíst a to až na úroveň každé jednotlivé zakoupené pohledávky. Investor přesně ví, jaká má práva a povinnosti, i co může nebo naopak nemůže očekávat. Nikde nehrozí žádná překvapení.
 • V rámci platformy Mintos je možné sledovat veškerou aktivitu související s úvěrem. V platformě Mintos je investorovi dostupná veškerá aktivita související s každým zakoupeným úvěrem. Je možné sledovat aktivitu mezi Mintosem a úvěrovým poskytovatelem a aktivitu mezi úvěrovým poskytovatelem a konečným dlužníkem, případně také aktivitu mezi Mintosem a konečným dlužníkem, v případě pokud Mintos vstoupil na místo úvěrového poskytovatele. Je tam možné sledovat celý proces komunikace, vymáhání dlužné částky po dlužníkovi v případě jeho prodlení s platbami, až na úroveň soudního řízení a případné exekuce. Takže nehrozí informační ticho.
 • Občasné konání různých promo akcí. Občas se děje, že některá z úvěrových společností, která na Mintosu inzeruje své pohledávky k prodeji investorům chce nebo potřebuje shromáždit peníze od investorů rychleji než jaký je na Mintosu standard. Z tohoto důvodu jsou občas vyhlašovány promo akce ve smyslu "Všechny investice do pohledávek úvěrové společnosti XXXYYY v období dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy obdrží okamžitý cashback v penězích ve výši 1% investované částky.". Reálně tak má investor hned při své investici v rámci takové promo akce zpět 1% ve formě výnosu z investované částky.
 • Affiliate program. K tomu asi ani není potřeba nic dodávat. Mintos nabízí stejné, jako většina českých bank a dalších firem, affiliate program. Přiveď kamaráda a získej... Bonus se pak dělí 1:1 pro doporučitele a doporučeného.
 • 500.000+ klientů z celého světa, velké množství pozitivních recenzí.
 • Více než 8 miliard EUR v doposud zpracovaných transakcích.
 • Všechny důležité ovládací prvky jsou v češtině včetně znalostní báze.


Mintos promo akce. Na Mintosu běží promo akce, kdy každému novému investorovi vyplatí extra bonus podle následující tabulky odpovídající výši souhrnu všech investic v průběhu prvních 90 dní.
Investováno € 500:    € 10 bonus
Investováno € 1 000: € 20 bonus
Investováno € 5 000: € 60 bonus
Investováno € 10 000 a více: 1% z celkové investované sumy, až do maximální výše € 1 000 bonusu.

Pro využití této promo akce si otevřete účet u Mintosu přes tento odkaz. Bonus se vám z vašich investic učiněných během prvních 90 dní připíše postupně ve 30 denních intervalech, vždy na začátku každého nového měsíce.

Tak a protože nerad píšu o něčem, co nemám sám vyzkoušené, tak budu průběžně přispívat s informacemi, jak se moje investice vyvíjí a jak to jde včetně negativ na které se mi v průběhu času povedlo narazit. Start 10.05.2017.
Následuje pár ukázkových investičních portfolií investorů, kteří na Mintosu již nějaký ten rok taky investují.
Přílohy
4.png
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
3.jpg
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
2.png
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
1.png
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
Naposledy upravil(a) TnT dne pát 15. črc 2022 19:52:48.

 
Katy
Příspěvky: 93
Registrován: pon 10. dub 2017 14:33:11
Poděkování: 0 | 0
PAYOUT CASH:  49,61
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

pát 27. pro 2019 15:18:50

Ahojky měla bych jednu otázku. Pochopila jsem správně, že roční zhodnocení je cca 10% a zaleží především na tom, jak se to nastaví a vše nakombinuje? Takže svůj vklad budu mít zpět až po cca 10 letech.
Naposledy upravil(a) Katy dne pát 27. pro 2019 15:19:58.

Bitcoiny zdarma : https://bit.ly/2IL4yWe
Zdarma až 200$, stačí vložit mail a být na čekací listině : https://bit.ly/3oUQmii
 
Kreur
Příspěvky: 127
Registrován: ned 25. srp 2019 18:45:35
Poděkování: 1 | 0
PAYOUT CASH:  179,73
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

pát 27. pro 2019 20:13:01

Uživatelský avatar
Katy
ne, pokud vlozis 100 EUR tak pri zhodnoceni 10% p.a. budes mit za rok 110 EUR (a pokud nevyberes dalsi rok 121 a obecne za x let to bude vklad krat 1,1 na x-tou) - samozrejme vynosnost bude kolisat nahoru a dolu, ale jako modelova situace by to fungovalo takhle. Vetsinou jsou tam kratkodobejsi pujcky, takze pokud budes chtit vybrat staci prestat reinvestovat anebo kdybys chtela vse vybrat okamzite tak lze prodat investice na sekundarnim trhu (asi s drobnou ztratou pokud by to bylo treba opravdu rychle)

 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

pát 27. pro 2019 23:01:29

Ahoj
Uživatelský avatar
Katy
. :)

Přesně jak píše
Uživatelský avatar
Kreur
.

Jinak ta výnosnost záleží na tom, jakou má člověk averzi k riziku. Někdo chce minimální riziko ztráty a proto si tam nastaví strategii tak, že kupuje pouze úvěry, za kterým je bonitní dlužník, který je zajištěný majetkem, ideálně nemovitostí a za který ještě navíc ručí ten úvěrový poskytovatel, který má pravidelně každoročně solidní provozní zisk. Takové nabídky tam inzeruje například česká ACEMA. V takových případech je riziko ztráty spojeno jedině se situací nějaké globální finanční katastrofy, kde by bankrotovaly i tradiční bankovní domy a i tak bych pravděpodobně kompletní ztrátu nečekal, protože i v konkurzu se většinou i kdyby jen z nějaké málé části věřitelé a investoři uspokojí. Taková investice samozřejmě ale nenese nijak závratné výnosy a člověk se musí spokojit s těmi 6, 7% za rok, občas se povede chytit i něco lepšího, ale je to spíš výjimečné.

No a nebo člověk snese větší riziko, kdy u těch úplně nejriskantnějších nejištěných úvěrů je výnosnost třeba i přes 20% za rok, ale pravděpodobnost ztráty, respektive problémů obecně je u takových násobně vyšší. Nicméně ani tady v případě ztráty nelze čekat -100% investice. Jelikož každý dlužník, i když je předlužený, nakonec v insolvenci nějakým způsobem něco zaplatí. Tedy situací, že by člověk odešel skutečně úplně s prázdnou si moc představit tedy nedovedu. Případné vymáhání nároků investorů po dlužnících, nebo těch úvěrovkách, přihlašování pohledávek do insolvenčních řízení, atd... zajišťuje sama platforma ve spolupráci s partnerskými advokátními kancelářemi. Tedy není se třeba obávat toho, že by člověk musel na vlastní pěst někde v Rusku po nějakých neplatičích něco vymáhat. I když, pokud je člověk proaktivní, může se toho ujmout i sám, veškerou k tomu potřebnou dokumentaci na které se ten nárok zakládá je možné stáhnout v příslušných sekcích platformy.

Jinak ještě jak psal
Uživatelský avatar
Kreur
ohledně toho předčasného prodeje investic na sekundárním trhu, tak částka, jaká se tím předčasným prodejem investice ztratí závisí na tržní situaci. V současné době tam ale dlouhodobě poptávka převažuje nabídku, tedy je tam mnohem víc investorů, kteří chtějí investovat, než kolik pro ně dokáže Mintos zajistit investičních příležitostí. Nedávno jsem dokonce prodal některé své investice na sekundárním trhu s 0,5% ziskem (tedy za pohledávku, kde zbývalo na jistině dlužníkem uhradit celkem 104 EUR jsem od dalšího investora dostal 104,52 EUR). S nějakou ztrátou by musel člověk prodávat za situace, kdy by chtělo více lidí své investice prodat než koupit. Nicméně samy ty úvěrovky tam na tom sekundárním trhu poskytují likviditu a nabízejí ty pohledávky předčasně odkoupit zpět od investorů, ACEMA tam měla tuším nabídky na předčasný odkup s poplatkem 3 nebo 5%. Ideální je, když vím na jak dlouho chci dopředu investovat, tak si vybírám jen ty úvěry, jejichž konečná splatnost je třeba v horizontu 6 měsíců (to tam jde v té nabídce vyfiltrovat). Pak vím, že když nebudu reinvestovat, tak se mi celá moje investice postupně během těch 6 měsíců otočí a mohu ji celou vybrat bez nutnosti se spoléhat na ten sekundární trh, přesně jak psal Kreur. Jinak ten investiční horizont si tímto způsobem může člověk nastavit v rozmezí v podstatě dnů, týdnů, měsíců až let... s tím, že i 10,20 letý úvěr například z titulu hypotéky může člověk prodat na tom sekundárním trhu třeba už po měsíci, když bude náhle potřebovat peníze s tím, že doposud utržený výnos mu samo zůstává.
Naposledy upravil(a) TnT dne sob 28. pro 2019 0:54:09.

 
krasl
Příspěvky: 8
Registrován: čtv 09. bře 2017 12:07:33
Poděkování: 0 | 0
PAYOUT CASH:  0,01
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

sob 28. pro 2019 0:12:39

TnT píše:Docela jsem koukal, kolik se teďka přes svátky připojilo nových lidí... je tam dalších cca 17 registrací v posledních 7 dnech. Tak se tu kdyžtak ozvěte pokud to tu čtete, ať víme jak se tu náš kroužek rozrůstá. :D
Asi budu jedním z nich, ale zklamu vas, jsem spise tichy ctenar a vyjadruji se jen vyjimecne. Musim se priznat ze jsem dlouhodobe vuci takovym vselijakym projektum skepticky, v minulosti jsem se hodne spalil. Nicmene jste me teda celkem dost navnadil. Vypada to velmi rozumne, konecne neco ceho bych snad nemusel litovat.
Naposledy upravil(a) krasl dne sob 28. pro 2019 0:20:21.

 
Uživatelský avatar
HyPNO
Příspěvky: 14
Registrován: pon 24. dub 2017 12:31:03
Poděkování: 1 | 2
PAYOUT CASH:  6,00
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

sob 28. pro 2019 11:19:31

Taky jsem se teďka 25.prosince registroval. Koukám, že si taky založím ten revolut na ty transakce v cizích měnách. Porovnával jsem kurzy  a je to znát. Co si vzpomínám, tak tu někde byla nabídka na odměnu za založení revolut účtu. Je to stále platné nebo ne? Kdyžtak mi někdo pošlete prosím odkaz do zprávy.

 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

sob 28. pro 2019 23:31:02

Pokud vím tak na Revolutu teď žádná akce neběží, kromě tedy možnosti získat platební kartu zdarma.

 
markys
Příspěvky: 81
Registrován: ned 21. dub 2013 17:43:44
Poděkování: 2 | 0
PAYOUT CASH:  42,73
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

ned 29. pro 2019 18:01:43

Můžu dotaz. Teď jsem si všiml, že mi po přihlášení u account balance přiskočila nějaká další položka Pending Payments. Je tam u toho sice nějaký popis, ale dvakrát moc nerozumím jeho přesnému významu. Visí mi tam jako "Pending Payments" asi 7 eur. Jak to chápete?
Naposledy upravil(a) markys dne ned 29. pro 2019 18:02:40.

 
Uživatelský avatar
leakpeak
Příspěvky: 170
Registrován: stř 08. úno 2017 17:33:16
Poděkování: 8 | 10
PAYOUT CASH:  86,50
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

ned 29. pro 2019 21:34:56

Uživatelský avatar
markys
U toho českého překladu to mají takhle:
Screenshot_20191229-213109_Chrome.jpg
Řekl bych, že je to samovysvětlující.. :)

Gimme my money biatch! 8-)

Jak na HYIPy? :)
 
Uživatelský avatar
rainbowsix
Příspěvky: 14
Registrován: pát 27. led 2017 15:39:58
Poděkování: 2 | 0
PAYOUT CASH:  16,59
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

ned 29. pro 2019 22:54:26

Tak jsem tam taky za 1000 éček. :)

Doplněno po  20 minutách 27 vteřinách:
Jo jinak btw. při procházení té diskuse jsem tu nikde nenašel ukázku smlouvy o postoupení práv z těch úvěrů a pohledávek na investora díky kterým teda investor pak kasíruje. Přijde mi to docela podstatný tak ať si můžete přečíst a posoudit než se do toho případně uvrtáte.. Pochází to přímo z mého účtu, takže shoda je 100% s originálem jen tedy osobní údaje jsem si z toho dovolil odstranit. :D Je to přeložený z angličtiny do češtiny pomocí překladače Google, tak případný chyby a nepřesnosti ve výrazech mi nemějte za zlé. :)

Verze:

1,0

Datum verze: 17.04.2019.

29/12/2019

Smlouva o přiřazení č. XX-XX-XX-XX-XX

Část I

LLC „PT. SMLOUVA O PŘIDĚLENÍ WIJAYA NEJLEPŠÍ SENTOSA

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

1. Zadavatel: partner

2. Identifikační číslo Portálu postupníka: XXX

3. Číslo Portálu dlužníka: XXX

4. Číslo úvěrové smlouvy: XXX

5. Složení nároku:

5.1. část půjčky: 10,03 EUR

5.2. Úrok: 11,00% ročně

6. Měna použitá v Úvěrové smlouvě: IDR

7. Cena reklamace: 10,03 EUR

8. Datum splácení Výpůjční částky: 03.12.2020.

9. Povinnosti zpětného odkupu partnera v případě zpoždění plateb dlužníka: AnoČást II

LLC „PT. SMLOUVA O PŘIDĚLENÍ WIJAYA NEJLEPŠÍ SENTOSA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Definice

Dohoda

tato dohoda o postoupení uzavřená mezi Partnerem, Mintosem a nabyvatelem

se všemi jeho dodatky a dodatky.

Zástupce

Uživatel specifikovaný ve Základních podmínkách, od kterého si nárok zakoupil

partner v souladu se smlouvou.

Základní podmínky

část I dohody.

Dlužník

fyzická osoba nebo právnická osoba, u níž původce půjčky uzavřel půjčku

Dohoda.

Platby dlužníka

platby dlužníka partnerovi včetně splácení částky půjčky, platby

úroků a smluvních a / nebo zákonných úroků z prodlení vyplývajících z Úvěru

Dohoda.

Pracovní den

každý den, kdy jsou banky v Lotyšsku otevřeny pro podnikání, s výjimkou sobot,

Neděle a státní svátky.

Nárok

nárok partnera nebo jeho části vůči dlužníkovi vyplývající z půjčky

Souhlas se všemi příslušnými právy v souladu s touto dohodou.

Nárok může zahrnovat nesplacenou částku půjčky, úrok a smluvní a / nebo

zákonný úrok z prodlení v plné výši nebo částečně, v souladu s právy EIB

Partner stanoví výjimky podle ustanovení § 1806 občanského práva

Lotyšská republika. Podrobné množství a složení nároku je uvedeno v

Základní podmínky.

Cena reklamace

cena uvedená v Základních podmínkách pro postoupení reklamace.

Věřitel

původce půjčky, partner, Mintos nebo uživatel, který drží nárok proti

Dlužník.

Měna použitá v Úvěru

Dohoda

měna uvedená v Základních podmínkách, která je měnou používanou v

Dohoda o půjčce.

Směnný kurz

směnný kurz měny z měny použité v Úvěrové smlouvě na

měna pojistné ceny stanovená vzájemnou dohodou partnera a společnosti Mintos dříve

uzavření této dohody.

Všeobecné podmínky a

Podmínky

část II dohody.

Zájem

odměnu za použití Úvěru stanovenou ve Základních podmínkách

Částka, která je součástí reklamace a je vyplácena dlužníkem podle

podmínky Úvěrové smlouvy. Úrok se počítá z

nesplacená částka půjčky zahrnující nárok.

Dohoda o půjčce

- smlouva o půjčce uvedená v základních podmínkách uzavřených mezi a

mezi původcem půjčky a dlužníkem.

Částka půjčky

- částka jistiny nesplacené půjčky poskytnuté původcem půjčky

Dlužník v souladu s Úvěrovou smlouvou nebo její částí, kterou Dlužník

v souladu s Úvěrovou smlouvou splácí Partnerovi. Částka půjčky je vydávána

(1/8)

[hr]
[table][tr][td]Strana 2[/td]
[/tr]
[/table]

Částka půjčky

v souladu s Úvěrovou smlouvou splácí Partnerovi. Částka půjčky je vydávána

Vypůjčitel a vrácený partnerovi v měně použité v Úvěrové smlouvě.

Původce půjčky

Společnost s ručením omezeným „PT. WIJAYA NEGGUL SENTOSA ”, společnost s ručením omezeným

existující podle zákonů Indonéské republiky, identifikační číslo

4018030631101139.

Mintos

AS Mintos Marketplace, akciová společnost registrovaná a existující podle právních předpisů

- Lotyšská republika, sjednocená registrace č. 40103903643, údržba a

správa portálu, servis pohledávek nabyvatele a plnění dalších

odpovědnosti stanovené Smluvními podmínkami Uživatele portálu a

Dohoda.

Účet / účty Mintos

bankovní účet / účty Mintos specifikovaný v Portálu speciálně pro doplnění Virtuálu

Účet, na kterém jsou peněžní prostředky Uživatele v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami

Uživatel portálu je převeden za provádění transakcí na portálu a který je / je veden

odděleně od majetku Mintos.

Strany

partner, Mintos a postupník.

Partner

SIA Mintos Finance, společnost s ručením omezeným registrovaná a existující podle právních předpisů

Lotyšská republika, registrační č. 40203022549, která na základě toho jedná

Souhlas jako postoupení Nároku na Nabyvatele a správa Nabyvatele

Reklamace, jakož i plnění dalších povinností stanovených Smluvními podmínkami

uživatele portálu a smlouvy. Partner získal nárok z úvěru

Původce a má všechna požadovaná oprávnění původce půjčky k dalšímu převodu

Nárok na postupníka.

Účet partnera

speciální virtuální účet zřízený v systému Mintos, pro který se používá

vypořádání účtů za účelem získání, zpětného odkupu nebo opětovného nákupu reklamace. Partner

Účet není virtuálním účtem pro účely Smlouvy.

Portál

weby vytvořené a obsluhované společností Mintos, které jsou kombinovány pod názvem domény

www.mintos.com a umožňuje uživateli využívat různé interaktivní služby nabízené společností Mintos,

působící v rámci tohoto webu.

Ceník

efektivní ceník služeb Mintos zveřejněný na Portálu, který je nedílnou součástí

dohoda.

Poplatek za službu

poplatek uvedený v Sazebníku, který postupník platí Mintosu za poskytnuté služby

na Portálu v souladu s podmínkami Smlouvy. Servisní poplatek

se vypočítá a zaplatí podle postupu stanoveného v Ceníku.

Obchodní podmínky

Uživatel portálu

Všeobecné obchodní podmínky Uživatele portálu

příslušný okamžik.

Uživatel

osoba registrovaná na portálu jako jeho uživatel, včetně nabyvatele.

Uživatelský profil

osobní stránka nabyvatele na portálu, která je v souladu s podmínkami

uživatel portálu je vytvořen automaticky a je neustále k dispozici nabyvateli i po něm

zadání e-mailové adresy a hesla nabyvatele na Portálu.

Virtuální účet

samostatný účet poskytovaný pro každého uživatele společností Mintos pro zaznamenávání sídel a

transakce vyplývající ze smluvních podmínek uživatele portálu, smlouvy a

Úvěrová smlouva.

2. Předmět dohody

2.1.

Smlouva je uzavřena mezi nabyvatelem, Partnerem jako převodcem a Mintosem jako

zástupce partnera a hostitel portálu. Partner uzavírá tuto dohodu svým zástupcem Mintos.

Nabyvatel si je vědom a souhlasí s tím, že v souladu se smlouvou o spolupráci uzavřenou mezi

Partner a původce půjčky, partner je reklamační agent. Podrobné rozdělení práv a povinností EU

Partner a Mintos jsou uvedeny v oddíle 5 Všeobecných obchodních podmínek.

2.2. Na základě této smlouvy partner bere na vědomí a zaručuje, že získal nároky z půjčky

Smlouva, jejíž část je postoupena nabyvateli podle této dohody, od původce půjčky před rokem 2005

uzavření této dohody. Nároky byly převedeny na partnera v plném rozsahu v souladu s platnými zákony. Partner

vykonává všechna práva a povinnosti věřitele podle Úvěrové smlouvy. Partner potvrzuje, že Partner je

výhradním vlastníkem celé Pohledávky vyplývající z Úvěrové smlouvy a zlikviduje ji, jak považuje za vhodné.

2.3. Partner převede (postoupí) nabyvatele na Nárok vůči dlužníkovi vyplývající z Úvěrové smlouvy

v souladu se Smlouvou o ceně reklamace uvedené ve Smlouvě. Případně před podpisem této dohody

Partner převede částku jistiny Nároku z měny použité v Úvěrové smlouvě na měnu Nároku

Cena na základě vyměněné sazby.

2.4.

Partner bere na vědomí, že částka půjčky uvedená ve smlouvě o půjčce byla vydána

Půjčitel od původce půjčky. Nabyvatel nepřevezme žádnou odpovědnost nebo závazky vůči dlužníkovi ze strany

Dohoda.

2.5. Nárok bude převeden z Partnera na postupníka v okamžiku, kdy postupník zcela uhradil

Uplatnit cenu vůči Partnerovi způsobem předepsaným v článku 4.2 Všeobecných podmínek. Zájem a

smluvní a / nebo zákonný úrok z prodlení, který se vypočítá dlužníkovi a je stále v okamžiku splatnosti

postoupení, nepřevede se Partner na postupníka postoupením Nároku. Pro vyhýbání se

z pochybností bude z Partnera převeden pouze Úrok vypočítaný od okamžiku postoupení Nároku

nabyvatel.

(2/8)

[hr]
[table][tr][td]Strana 3[/td]
[/tr]
[/table]

2.6. Nárok je pouze částí všech pohledávek věřitelů vůči dlužníkovi vyplývajících z Úvěrové smlouvy, nabyvatel

potvrzuje a chápe, že nárok neobsahuje všechny pohledávky věřitelů vůči dlužníkovi, nabyvatel

stát se jediným věřitelem dlužníka podle smlouvy o půjčce av této situaci Mintos a partner

v souladu s podmínkami uživatele portálu a ustanoveními smlouvy spravuje reklamaci společně

s nároky ostatních uživatelů portálu proti dlužníkovi vyplývajícím z úvěrové smlouvy. Nárok zahrnuje nárok na

úroky a smluvní a / nebo zákonné úroky z prodlení ve výši stanovené ve Základních podmínkách

což není celý nárok na výplatu úroku a smluvní a / nebo zákonný úrok z prodlení. Půjčka

Původce a partner si vyhrazují svá nároková práva vůči dlužníkovi za úhradu úroků a dalších doplňkových služeb

nároky, pokud takový nárok není převeden (postoupen) na postupníka nebo jiného uživatele. Přihlašovatel potvrdí a

chápe, že nárok převedený na postupníka nemá přednost před nároky jiných věřitelů (včetně

Partner a původce půjčky) vyplývající z Úvěrové smlouvy. Veškeré finanční prostředky přijaté od dlužníka budou rozděleny

mezi věřiteli podle dohody s ohledem na zásadu proporcionality.

2.7. Mintos zajistí, aby se postupník mohl seznámit na Portálu s překladem vzorové půjčky

smlouva na základě které byla uzavřena Úvěrová smlouva. Překlad vzorové smlouvy o půjčce je určen pro

slouží pouze k informačním účelům a nenahrazuje smlouvu o půjčce. Oficiální znění Úvěrové smlouvy je v

Angličtina a Bahasa. Jakékoli nesrovnalosti nebo rozdíly způsobené překladem nejsou závazné a nemají žádný právní účinek. The

Partner a Mintos nenesou žádnou odpovědnost za soulad překladu s oficiálním zněním Úvěrové smlouvy.

3. Uzavření dohody

3.1. Nabyvatel potvrzuje, že se seznámil s podmínkami uživatele portálu a podmínkami a

podmínky dohody, chápe práva a povinnosti z ní vyplývající a potvrzuje, že podmínky a

jejich podmínky odpovídají vůli nabyvatele.

3.2. Nabyvatel potvrdil svůj souhlas s uzavřením smlouvy na portálu. Dohoda mezi stranami

budou považovány za uzavřené a nabývají účinnosti okamžikem, kdy postupník potvrdí jeho Uživateli Smlouvu

Profil podle postupu stanoveného ve Všeobecných podmínkách uživatele portálu. Nabyvatel se může seznámit

se skutečností uzavření smlouvy a uzavřené smlouvy v profilu uživatele.

3.3. Nabyvatel bere na vědomí, že při uzavření Smlouvy má nezbytnou způsobilost k právním úkonům a není

pod vlivem alkoholu, drog, psychotropních, toxických nebo jiných omamných látek.

4. Reklamační cena a postup vypořádání

4.1. Nabyvatel je povinen zaplatit Partnerovi cenu reklamace vzájemně dohodnutou a specifikovanou v základních podmínkách a

Podmínky postoupení nároku uvedené ve smlouvě.

4.2. Nabyvatel uhradí Partnerovi cenu za uplatnění reklamace ihned poté, co nabyvatel potvrdí podmínky a

podmínky Smlouvy v souladu s postupem stanoveným v Podmínkách uživatelů portálu.

Platba nabyvatele se provádí převodem virtuálních peněz odpovídajících Cena za uplatnění z Virtuálního partnera nabyvatele

Účet na partnerský účet bez skutečné platby peněžních prostředků. Nákup pohledávky ze strany

Nabyvatel po potvrzení podmínek Smlouvy se stává pro Nabyvatele závazným a Mintos

okamžitě si z virtuálního účtu nabyvatele vybírejte virtuální peníze ekvivalentní reklamační ceně. Nárok je

považuje se za převedené na postupníka, jakmile budou virtuální peníze odpovídající nárokové ceně staženy z internetu

Virtuální účet nabyvatele.

4.3. Mintos po výběru finančních prostředků uvedených v článku 4.2 Všeobecných obchodních podmínek z Virtuálu

Účet nabyvatele převede ekvivalentní množství virtuálních peněz na účet partnera.

4.4. Potvrzením podmínek této smlouvy nabyvatel zmocní Mintos k převodu virtuálu

peníze rovnající se reklamační ceně z virtuálního účtu nabyvatele na účet partnera podle podmínek a

podmínky dohody. Mintos převede Reklamační cenu z Partnerského účtu na bankovní účet

Partner v souladu se smlouvou o spolupráci uzavřenou mezi původcem půjčky, partnerem a společností

Mintos a postup vzájemného zúčtování v něm stanovený.

4.5. Platební povinnost peněžních prostředků se považuje za splněnou v okamžiku, kdy je výše platby

převedeny na bankovní účet příjemce platby, pokud není v této dohodě výslovně stanoveno jinak.

platební povinnost virtuálních peněz je splněna okamžikem převodu platby virtuálních peněz do EU

Virtuální účet příjemce platby nebo účet partnera, pokud je příjemce platby partner.

5. Rozdělení práv a povinností mezi Partnerem a Mintos

5.1. Strany se vyhýbají neshodám a prohlašují, že:

5.1.1. Mintos jako zástupce partnera jedná jménem partnera na základě dohody o spolupráci

uzavřené mezi původcem půjčky, partnerem a společností Mintos prováděním následujících činností:

1) uzavřít Smlouvu a převést (postoupit) Nárok v souladu s ustanoveními Smlouvy;

2) poskytovat prohlášení uvedená v bodech 2.2, 2.4, 6.5, 9.2, 9.3, 12.1, 12.2 a 13.3 Všeobecných podmínek a

Podmínky;

3) poskytnout nabyvateli příležitost zkontrolovat překlad vzorové smlouvy o půjčce na portálu na základě

které je uzavřeno;

4) v případě uplatnění povinnosti zpětného odkupu partnera, uhradit kupujícímu cenu za zpětný odkup nároku;

5) v případě, že jsou uplatněna práva na opětovný nákup nebo povinnosti zpětného nákupu partnera, zaplatí cena za zpětný nákup

nárok na nabyvatele.

5.1.2. Mintos samostatně jako hostitel portálu pracuje na svůj vlastní účet a provádí následující akce:

1) odpisuje virtuální peníze ekvivalentní reklamační ceně z virtuálního účtu nabyvatele a převádí je na

Účet partnera;

2) rozděluje peněžní prostředky získané od partnera mezi věřitele, kteří mají v období do

obdržení platby dlužníka a převede virtuální peníze odpovídající příslušným prostředkům na Virtuální postup příjemce

Účet;

3) odstoupí servisní poplatek a případné další platby od nabyvatele podle ceníku;

(3/8)

[hr]
[table][tr][td]Strana 4[/td]
[/tr]
[/table]

4) poskytuje prohlášení uvedená v bodech 12.1, 12.2 a 12.3 Všeobecných obchodních podmínek;

5) odstoupí od Smlouvy v případech uvedených v bodech 13.1 nebo 13.2 Všeobecných obchodních podmínek

Dohoda.

5.1.3. partner jedná na svůj vlastní účet, aniž by Mintos považoval za svěřence, a provádí následující akce:

1) řídí nárok na jméno nabyvatele;

2)

řeší všechny záležitosti týkající se splacení Úvěrové částky a plnění Úvěrové smlouvy v souladu s

zájmy nabyvatele;

3)

je v souladu s principem segregace v souvislosti s reklamací, jak je uvedeno v bodě 6.5 Všeobecných podmínek a

Podmínky;

4) vykonává povinnosti zpětného odkupu podle § 10 Všeobecných podmínek;

5) vykonává práva na zpětný nákup udělená Partnerovi nebo povinnosti zpětného nákupu podle § 11 Smlouvy o založení Evropského společenství

Všeobecné obchodní podmínky;

6) jednostranně odstoupit od Smlouvy v případech uvedených v článku 13.1 Všeobecných podmínek.

6. Oprávnění postupníka partnerovi

6.1. Jakmile byl nárok převeden z partnera na nabyvatele v souladu s ustanovením 2.5 Všeobecných podmínek

a podmínky, nabyvatel jako hlavní neodvolatelně zmocní partnera jako zmocněnce přímo nebo prostřednictvím

jeho zaměstnanci nebo zplnomocnění zástupci spravovat reklamaci v zájmu nabyvatele, ale také svým vlastním jménem

používat práva, pravomoc a svobodu jednání jménem nabyvatele, který mu byl přidělen podle této dohody. Po

uzavření smlouvy bude partner nadále plnit závazky vyplývající z Úvěrové smlouvy a v roce 2007

respektování dlužníka je věřitelem (svěřencem).

6.2. Nabyvatel jako zmocněnec udělí Partnerovi jakožto zmocněnému agentovi zákonnou pravomoc spravovat Reklamaci,

které partner uplatní svým vlastním jménem, ale v zájmu nabyvatele.

6.3. Partner bude spravovat reklamaci až do splacení reklamace v plné výši a bude jednat jako zmocněnce agenta

Zástupce podle ustanovení občanského práva Lotyšské republiky. Pouze vztahy Partnera jako zmocněnce

agent a nabyvatel jako hlavní existuje mezi partnerem a nabyvatelem.

6.4. Nabyvatel na základě potvrzení smlouvy opravňuje partnera k řešení všech záležitostí souvisejících s vrácením

Výše úvěru a plnění Úvěrové smlouvy. Při výkonu pravomoci udělené nabyvatelem v tomto článku

partner se zavazuje jednat v zájmu nabyvatele s náležitou péčí.

6.5.

Partner přijme veškerá přiměřená opatření, aby zajistil, že nárok nabyvatele nebude považován za nárok partnera

vlastnictví a veškerá zástavní práva, zákazy nebo jiná omezení ve prospěch partnera, jeho věřitelů nebo správců

nebylo by to přičítáno. Partner provede veškerá přiměřená opatření, aby zajistil, že nárok nabyvatele nebude uplatněn

nároky třetí strany vůči partnerovi a zatčení není na ně umístěno. Partner ve svém systému evidence

použije pro pohledávku zásadu segregace av případě, že je pohledávka postoupena bez povinnosti zpětného odkupu podle

partner, ukažte jej v podrozvaze partnera a uchovávejte jej odděleně od aktiv partnera.

6.6. Oprávnění partnera zde uvedené je vydáváno s právem na opětovnou autorizaci a platí po celou dobu

trvání dohody. Partner má právo jednat s využitím svých zaměstnanců a pověřených zástupců. Partner

jsou oprávněni a nabyvatel neodvolatelně zmocňuje partnera k delegování správy pohledávky ve prospěch

nabyvatel na jakoukoli třetí stranu podle uvážení partnera.

6.7. Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že po dobu platnosti smlouvy má původce úvěru nárok

zavést změny nebo uzavřít dodatečné smlouvy o úvěrové smlouvě bez předchozího souhlasu banky

Postupník, pod podmínkou, že takové úpravy nebo dodatečné dohody nebudou mít za následek žádné změny plateb

od dlužníka vyplývající z úvěrové smlouvy nebo prodloužení / odložení splatnosti, s výjimkou změn v měsíčních intervalech

datum platby iniciované dlužníkem. Jsou - li přijaty nové zákony nebo pozměněny stávající právní předpisy po uzavření

Smlouva nebo vláda nebo obecní úřady přijaly rozhodnutí, podle kterého má původce úvěru

povinnost zavést změny v Úvěrové smlouvě, které povedou ke změnám plateb od dlužníka

vzniklý na základě Úvěrové smlouvy nebo prodloužení / odložení splatnosti, postupník souhlasí s tím, že původce úvěru

provádí takové úpravy bez předchozího souhlasu nabyvatele. Partner se zavazuje informovat společnost Mintos

tyto úpravy budou zavedeny nejméně 10 (deset) pracovních dnů před datem jejich účinnosti, zatímco Mintos to oznámí

nabyvatel do 10 (deseti) pracovních dnů od obdržení oznámení partnera a nabyvatel je uzná jako

vázání na to.

6.8. Nabyvatel se jednostranně zavazuje nezrušit oprávnění partnera uvedené ve smlouvě. Pokud

Nabyvatel zcela nebo částečně odvolává oprávnění Partnerovi uvedené ve Smlouvě, Partner je oprávněn vykonávat

práva na opětovný nákup reklamace podle bodu 11 Všeobecných podmínek. Nabyvatel musí vyhovět

s povinnostmi uvedenými v bodě 12.1 Všeobecných obchodních podmínek neinformovat dlužníka o skutečnosti

postoupení pohledávky a nekontaktovat přímo dlužníka ani v případě, že postupník zcela nebo částečně odvolá

oprávnění obsažené v dohodě.

7. Povolení společnosti Mintos

7.1. Na základě této dohody nabyvatel neodvolatelně povoluje Mintos:

7.1.1. - uzavřít záruční dohodu jménem nabyvatele s ručitelem podle uvážení Mintos za podmínek a

podmínky podle uvážení společnosti Mintos, jakož i stanovení jakéhokoli jiného zajištění zajišťujícího plnění závazků partnera

vyplývající z této dohody;

7.1.2. bez předchozí koordinace s nabyvatelem za účelem provedení změn nebo podepsání dodatkových dohod k zajištění

dokumenty vytvořené podle článku 7.1.1 Všeobecných obchodních podmínek;

7.1.3. vymáhat zabezpečení vytvořené ve prospěch nabyvatele a řešit všechny záležitosti týkající se výkonu mimosoudního řízení

žaloby na vymáhání pohledávek a vymáhání jistoty jménem nabyvatele a ve prospěch nabyvatele

se všemi právy poskytnutými zákonem žadateli, odpůrci, třetí straně nebo oběti, včetně práv na vyrovnání,

uznat pohledávky nebo se jich zcela nebo částečně vzdát, provést změny v předmětu reklamace, podat protinávrh, odvolat se

soudní rozsudky nebo rozhodnutí podle odvolacího nebo kasačního řízení, předložit věc rozhodčímu soudu, obdržet

prováděcí dokumenty, předloží je k vymáhání a obdrží majetek nebo hotovost přidělenou nabyvateli nebo se zříká

(4/8)

[hr]
[table][tr][td]Strana 5[/td]
[/tr]
[/table]

právo obdržet tento majetek nebo hotovost, ukončit exekuční řízení a podepsat veškeré dokumenty týkající se

výše uvedené. Přihlašovatel zaplatí případnou provizi společnosti Mintos za provádění činností uvedených v bodě 5

tato doložka podle Ceníku. Mintos využívající oprávnění udělené nabyvatelem v tomto článku má neomezené právo

vyřešit, jaké kroky by se měly podniknout v případě selhání partnera nebo ručitele; Mintos se však zavázala jednat

zájmy nabyvatele s náležitou péčí za všech okolností;

7.1.4. v případě platební neschopnosti partnera nebo prodlení partnera podle dohody o spolupráci uzavřené a

mezi původcem půjčky, partnerem a společností Mintos, aby převzali správu pohledávky podle této dohody od roku 2005

partnerovi a odvolání oprávnění nabyvatele partnerovi. Poté, co Mintos převzal správu nároku

od partnera má společnost Mintos právo a postupník neodvolatelně zmocňuje společnost Mintos k převodu správy

nárok na jakoukoli třetí stranu podle uvážení společnosti Mintos. Mintos nebo v případě převodu správy pohledávky Mintos na a

třetí stranou, bude tato třetí strana považována za partnera podle této dohody od okamžiku, kdy to společnost Mintos informovala

partner při převzetí správy reklamace nebo Mintos převedl správu reklamace na třetí

oslava.

7.2. V případě platební neschopnosti partnera nebo prodlení partnera podle dohody o spolupráci uzavřené mezi a

mezi původcem půjčky, partnerem a Mintosem nabyvatelem a partnerem neodvolatelně autorizuje Mintos jako

svěřenec podle svého výhradního uvážení informovat dlužníka o postoupení pohledávky jménem nabyvatele a

Partner a požadovat od dlužníka, aby pokračoval v provádění všech plateb vyplývajících z nároku na Mintos nebo v případě převodu

řízení Nároku Mintosem vůči třetí straně, třetí straně jako svěřenci nabyvatele. Zástupce a

Partner zmocňuje společnost Mintos k předkládání oznámení dlužníkovi o postoupení nároku.

7.3. Na základě této dohody nabyvatel nabyvateli neodvolatelně povoluje Mintos jako svěřence nabyvatele k poptávce a inkasu

z úroků z prodlení partnera za pozdní platbu ve prospěch nabyvatele podle dohody o spolupráci uzavřené a

mezi původcem půjčky, partnerem a společností Mintos, pokud partner nezaplatí žádné částky přijaté od dlužníka

splatné nabyvateli podle dohody nebo dohody o spolupráci v den splatnosti.

7.4. Oprávnění společnosti Mintos obsažené v této dohodě je vydáváno s právem opětovného povolení a platí pro EU

celou dobu trvání smlouvy. Mintos nebo, v případě převodu správy pohledávky Mintos na třetí stranu,

třetí strana má právo jednat za použití svých zaměstnanců a pověřených zástupců.

7.5. Nabyvatel a Partner se jednostranně zavazují, že nezruší povolení společnosti Mintos uvedené v

Dohoda. Pokud partner zcela nebo částečně odvolá oprávnění uvedené ve smlouvě, bude se to považovat za

výchozí podle dohody.

8. Platby dlužníka

8.1. Dlužník provede platby dlužníka partnerovi přímo nebo prostřednictvím jeho zplnomocněného zástupce

měsíc v souladu s Úvěrovou smlouvou a připojeným harmonogramem. Datum splácení stanovené výše úvěru

v základních podmínkách je pouze informativní a odpovídá datu splacení výše půjčky

uvedené v Úvěrové smlouvě. Partner a Mintos nenesou odpovědnost za nedodržení ze strany dlužníka

datum splácení Úvěrové částky nebo datum platby úroku.

8.2. Po obdržení plateb dlužníka od dlužníka, včetně případu, kdy dlužník učiní brzy

splácení, zcela nebo částečně, a v případě, kdy dlužník provede po zapůjčení pouze částečnou platbu dlužníka

Původce si ze všech obdržených prostředků ponechal veškeré příslušné daně (pokud existují), část úroku a smluvní a / nebo

zákonný úrok z prodlení z důvodu původce půjčky, který se vypočítá z rozdílu mezi úrokovou sazbou

uvedené v Úvěrové smlouvě a úrokovou sazbu stanovenou ve Základních podmínkách, jakož i splatnou částku

původci úvěru, který není přidělen jiným věřitelům, a zbývající podíl úroku

v souladu s úrokovou sazbou stanovenou ve Základních podmínkách z důvodu původce půjčky za částku půjčky ne

dále přiděleným jiným věřitelům, převede partner zůstatek z měny použité ve smlouvě o půjčce na

měna Reklamační ceny na základě směnného kurzu (pokud existuje) a po konverzaci převede převedený

částka Mintosu pro následné rozdělení mezi věřitele. Výpočet částky podléhající převodu na Mintos as

podle tohoto článku provádí společnost Mintos na základě informací poskytnutých partnerem. Ihned po obdržení

Platba dlužníka Partner informuje Mintos o částce přijaté platby dlužníka a částce jakékoli

použitelné daně, zatímco Mintos vypočítá zůstatek, který podléhá převodu na Mintos podle tohoto ustanovení, a

informovat partnera resp. Strany souhlasí s tím, že zůstatek podléhající převodu na Mintos podle tohoto odstavce může být

vypořádány z prostředků splatných Mintos partnerovi podle dohody o spolupráci uzavřené mezi sebou

Mintos, partner a původce půjčky a v takovém případě bude zůstatek považován za přijatý Mintos z internetu

Partner k datu vypořádání.

8.3. Poté, co společnost Mintos obdržela od partnera příslušnou část plateb dlužníka, distribuuje společnost Mintos všechny

obdržel prostředky mezi všemi věřiteli dlužníka, kteří mají pohledávky z úvěrové smlouvy vůči dlužníkovi na

okamžik přijetí platby dlužníka, včetně nabyvatele takto:

8.3.1. přijatá splátka Úvěry bude rozdělena úměrně k výši pohledávky každého Věřitele

proti dlužníkovi;

8.3.2. přijatý Úrok a smluvní a / nebo zákonný úrok z prodlení vyplývající z příslušných nároků každého z nich

Věřitel vůči dlužníkovi je vyplácen uživateli s příslušným nárokem;

8.3.3. pokud jeden nebo více nároků vyplývajících z Úvěrové smlouvy v rozsahu, v němž dlužník učinil dlužníka

Platba byla převedena ve prospěch jiného věřitele od okamžiku přijetí předchozí platby dlužníka

až do obdržení poslední platby dlužníka, úroku a smluvního a / nebo zákonného úroku z prodlení

z příslušného nároku věřitele vůči dlužníkovi podle postupu uvedeného v bodu 8.3.1

Všeobecné podmínky jsou rozděleny mezi předchozího věřitele a nabyvatele jako nového věřitele

účet počet dní mezi přijetím předchozí a poslední platby dlužníka a jak dlouho je příslušný

nárok byl ve vlastnictví příslušného Věřitele.

8.4. Strany rozumějí a souhlasí s tím, že za účelem splnění povinnosti partnera převést příslušný podíl

Platba dlužníka společnosti Mintos za další distribuci všem věřitelům ihned po jejím obdržení, společnosti Mintos nebo třetí straně

určený Mintos je oprávněn poskytnout Partnerovi úvěrovou facilitu do výše stanoveného úvěrového limitu.

8.5. Ihned po rozdělení obdržených peněžních prostředků podle bodu 8.3 Všeobecných obchodních podmínek

(5/8)

[hr]
[table][tr][td]Strana 6[/td]
[/tr]
[/table]

Mintos převede virtuální peníze odpovídající příslušné částce na virtuální účet nabyvatele a

zadržet virtuální peníze ekvivalentní servisnímu poplatku a jiným platbám (pokud existují) podle ceníku od

Virtuální účet nabyvatele.

8.6. Nabyvatel zaplatí servisní poplatek společnosti Mintos za služby společnosti Mintos poskytované na portálu v souladu s

Ceník nebo servisní poplatek individuálně vytvořený nabyvatelem a Mintosem, jakož i další platby stanovené v

Ceník, pokud existuje.

8.7. Nabyvatel je informován a souhlasí se skutečností, že rok se pro účely výpočtu PNR skládá z 360 dnů

Úroky, zákonné úroky z prodlení a úroky z prodlení, jakož i částky, které mají být zaplaceny na základě

Dohoda.

8.8.

Partner je oprávněn vypočítat úrok z prodlení a smluvní pokutu ve výši a pod

postup stanovený v Úvěrové smlouvě, pokud dlužník zpozdí splácení Úvěrové částky a platbu ve výši

Zájem.

8.9. Nabyvatel se zavazuje, že nebude uplatňovat žádné nároky vůči Partnerovi, Mintosu nebo Dlužníkovi týkající se úplného nebo částečného

předčasné splacení půjčky na základě ušlého zisku a případných dalších ztrát v tomto ohledu.

9. Výchozí dlužník

9.1. Partner a Mintos neodpovídají za prodlení dlužníka, včetně opožděných plateb.

9.2. Nabyvatel na základě potvrzení smlouvy zmocňuje partnera v případě selhání nebo nedostatečného plnění

závazky dlužníka vyplývající z Úvěrové smlouvy řešit všechny záležitosti související s restrukturalizací pohledávky,

ukončení úvěrové smlouvy, uzavření nové úvěrové smlouvy, provedení mimosoudních žalob na inkaso

nároky a jakékoli jiné žaloby jménem partnera (zmocněnce), ale v zájmu nabyvatele (příkazce)

související s vymáháním pohledávky se všemi právy poskytnutými zákonem žadateli, žalovanému, třetí straně nebo oběti, včetně

práva na vypořádání, uznání nároků nebo jejich úplné nebo částečné vzdání se, provedení změny předmětu žádosti, podání a

protinávrh, odvolání proti soudním rozsudkům nebo rozhodnutím podle odvolacího nebo kasačního řízení, předložení věci

rozhodčího soudu, přijímat exekuční doklady, předkládat je k vymáhání a přijímat majetek nebo hotovost přidělenou

nabyvateli nebo zřeknutím se práva na obdržení tohoto majetku nebo hotovosti, ukončení exekučního řízení a podepsání veškerých dokumentů

ve vztahu k výše uvedenému. Po uplatnění pravomoci udělené nabyvatelem v tomto článku má Partner plnou moc

právo rozhodnout, jaké kroky podniknout v případě prodlení dlužníka; Partner se však zavazuje jednat v rámci

zájmy nabyvatele s náležitou péčí. Na žádost partnera udělí postupník partnerovi další pravomoc

plné moci vykonávat práva partnera podle této části.

9.3. Nabyvatel chápe riziko selhání dlužníka jako důsledek toho, že nabyvatel nemusí selhat při vymáhání

Nárok v plné výši. Partner provede všechny nezbytné a povolené kroky k usnadnění včasného a úplného vymáhání

Nárok bez účasti nabyvatele. V případě selhání dlužníka Mintos a Partner nepředpokládají a

odpovědnost za bezpečnost reklamace a partner není povinen vrátit nabyvateli jeho zaplacenou reklamaci

Cena nebo její část.

10. Odkup pohledávky

10.1.

Je-li to stanoveno ve Základních podmínkách, je Partner povinen jednostranně provést zpětný odkup

závazky, pokud dlužník zpoždění plateb vyplývajících z Úvěrové smlouvy o více než 60 (šedesát) dnů.

10.2. Partner je povinen v případě, že dlužník zpoždění s platbami vyplývajícími z Úvěrové smlouvy do

více než 60 (šedesát) dnů k jednostrannému plnění svých závazků při zpětném odkupu, pokud jsou stanoveny ve základních podmínkách,

Nárok přidělený nabyvateli na základě dohody zaplacením ceny zpětného odkupu nabyvateli. Nárok bude vzat v úvahu

jako vrácené Partnerovi od okamžiku platby ceny zpětného odkupu nabyvatele, není-li stanoveno jinak

podle této dohody. Nabyvatel nebude vůči partnerovi vznášet žádné stížnosti ohledně zpětného odkupu

závazky z titulu ušlého zisku a jakékoli jiné škody v tomto ohledu.

10.3. Strany uzavřením Smlouvy se dohodly na významných prvcích smlouvy o zpětném odkupu pohledávky.

Podmínky smlouvy o zpětném odkupu pohledávky jsou součástí podmínek smlouvy,

uzavření samostatné dohody o zpětném odkupu pohledávky proto není nutné. Od okamžiku platby

cena zpětného odkupu uvedená v bodě 10.4 Všeobecných obchodních podmínek ze strany partnera, smlouva o zpětném odkupu ve výši

nárok bude považován za provedený v plném rozsahu.

10.4. V případě, že partner uplatní povinnosti zpětného odkupu, cena zpětného odkupu reklamace zaplacená partnerem partnerovi

Nabyvatel na odkup se rovná celkové částce zbývající částky jistiny Nároku a kumulované a

mimořádný úrok do dne zpětného odkupu.

10.5. Cena zpětného odkupu představuje úplnou, konečnou a celkovou platbu nabyvateli za zpětný převod Nároku a jakékoli jiné

související práva a výhody a nesmí být zvýšena ani snížena a zahrnuje veškeré použitelné daně a poplatky

Lotyšská republika (stávající a jakákoli další), pokud jde o cenu zpětného odkupu, za platbu, za kterou odpovídá

pouze nabyvatel.

11. Opětovné zakoupení reklamace

11.1. Uzavřením smlouvy je partnerovi poskytnuta práva na opětovný nákup a povinnosti zpětného nákupu

nárok, zatímco nabyvatel se zavazuje prodat pohledávku partnerovi, pokud tento partner využije svých práv na opětovný nákup

nebo povinnosti při opětovném nákupu. Nabyvatel má právo prodat Nárok pouze jinému Uživateli portálu, společnosti Mintos nebo Partnerovi. Li

postupník prodává Reklamaci jinému Uživateli portálu nebo Mintosu, bude probíhat společně se zpětným odkupem Partnera

závazky, práva na opětovný nákup a povinnosti zpětného nákupu na Nárok vyplývající ze Smlouvy. Pokud nabyvatel, uvnitř

v rozsahu Portálu, dále prodává Reklamaci jinému Uživateli nebo společnosti Mintos, povinnosti zpětného odkupu, práva na opětovný nákup a

závazky zpětného nákupu partnera obsažené ve smlouvě a povinnost zpětného převodu nabyvatele se stávají

závazné pro nového nabyvatele nároku.

11.2. Partner je povinen jednostranně plnit své závazky týkající se zpětného nákupu, pokud je tato Smlouva ukončena podle

Ustanovení 13.1 nebo 13.2 Všeobecných podmínek nebo v případě platební neschopnosti Partnera nebo neplnění ze strany Partnera

podle dohody o spolupráci uzavřené mezi poskytovatelem půjčky, partnerem a společností Mintos. Partner má

právo, ale nikoli povinnost vykonávat svá práva na opětovný nákup podle výhradního uvážení partnera.

(6/8)

[hr]
[table][tr][td]Strana 7[/td]
[/tr]
[/table]

11.3. Partner je povinen v případě ukončení této Smlouvy podle článku 13.1 nebo 13.2 Všeobecných podmínek a

Podmínky nebo v případě platební neschopnosti partnera nebo prodlení partnera podle dohody o spolupráci uzavřené

a mezi Poskytovatelem půjčky, Partnerem a Mintosem k jednostrannému plnění povinností při zpětném nákupu a práva v

událost uvedená v článku 11.2 Všeobecných obchodních podmínek za účelem využití práv na opětovný nákup reklamace přiřazené k

Nabyvatel na základě dohody zaplacením zpětné kupní ceny nabyvatele. Partner tímto autorizuje společnost Mintos, pokud ano

vznikla povinnost partnera plnit své závazky spojené s opětovným nákupem, odepsat z účtu partnera a

převést virtuální peníze ekvivalentní zpětné ceně na virtuální účet nabyvatele okamžitě, bez

získání předchozí samostatné objednávky od partnera. V případě, že si partner přeje uplatnit svá práva na opětovný nákup, samostatně

objednávka Partner zmocní Mintos k odpisu z Partnerského účtu a převodu ekvivalentu virtuálních peněz

cena při opětovném nákupu na virtuální účet nabyvatele. Nárok bude považován za vrácený Partnerovi z internetu

okamžik platby virtuálních peněz rovnající se ceně při opětovném nákupu na virtuálním účtu nabyvatele.

Nabyvatel nebude uplatňovat vůči Partnerovi žádné stížnosti ohledně použití práv na zpětný nákup nebo výkonu zpětného nákupu.

kupní závazky z důvodu ušlého zisku a jakékoli jiné škody v tomto ohledu.

11.4. Strany uzavřením dohody se dohodly na významných prvcích dohody o zpětném nákupu internetu

Nárok. Podmínky smlouvy o zpětném nákupu reklamace jsou součástí obchodních podmínek

Smlouva, uzavření samostatné smlouvy o zpětném nákupu Reklamace proto není nutné. Stejně jako v době

úhrada ceny za opětovnou koupi uvedenou v bodě 11.2 Všeobecných obchodních podmínek partnerem,

dohoda o zpětném nákupu reklamace se považuje za uzavřenou, není-li v dohodě výslovně uvedeno jinak

Dohoda.

11.5. V případě, že partner uplatní práva na opětovný nákup nebo povinnosti zpětného nákupu, cena za zpětný nákup reklamace

zaplacené partnerem nabyvateli za zpětný převod se rovná celkové částce zbývající jistiny pohledávky

nabyvatel je držitelem a kumulovaným a nesplaceným zájmem o nárok, který má nabyvatel na portálu uvedený v eurech

(EUR) k okamžiku uplatnění práv na opětovný nákup nebo povinností zpětného nákupu, pokud není výslovně uvedeno jinak

uvedené v Dohodě.

11.6. Cena při opětovném nákupu představuje úplnou, konečnou a celkovou platbu nabyvateli za zpětný převod Nároku a jakékoli jiné

související práva a výhody a nesmí být zvýšena ani snížena a zahrnuje veškeré použitelné daně a poplatky

Lotyšská republika (stávající a jakákoli následná), pokud jde o výkupní cenu, za její platbu odpovídá

pouze nabyvatele.

12. Osobní údaje a komunikace s dlužníkem

12.1.

Strany nebudou informovat dlužníka o skutečnosti postoupení nároku, s výjimkou případů uvedených v této smlouvě

Dohoda. Strany si v tomto ohledu nevznesou vůči sobě žádné stížnosti.

12.2. Nabyvatel rozumí a je informován, že Partner a Mintos jsou povinni zajistit důvěrnost

osobních údajů dlužníka, tedy partnera a Mintos v rozsahu dohody na žádost nabyvatele

zveřejní nabyvateli pouze informace s omezeným obsahem o dlužníkovi.

12.3. Partner a Mintos nesmějí sdělit nabyvateli jméno, příjmení, obchodní jméno, osobní identifikační číslo,

registrační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa a fotografie dlužníka, ručitele a zástavce, jakož i další

důvěrná informace. Nabyvatel nepožádá partnera a Mintos o zveřejnění takových důvěrných informací

o dlužníkovi, a v tomto ohledu nevznáší žádné nároky vůči partnerovi, společnosti Mintos a dlužníkovi.

12.4. Nabyvatel po dobu platnosti smlouvy nebude kontaktovat dlužníka přímo v souvislosti s

uzavřenou Smlouvu a postoupenou reklamaci, včetně nenavštívit dlužníka v místě jeho bydliště nebo obchodního místa,

ani s ním komunikovat, používat messenger aplikace nebo sociální média, ani požadovat od dlužníka žádné platby bez

zprostředkování partnera, ani neuplatňovat žádné nároky vůči dlužníkovi a nezahájit žádné nároky u soudu nebo u rozhodčího soudu

proti dlužníkovi.

12.5. Nabyvatel rozumí a je informován, že Mintos a Partner nejsou povinni sdělit Nabyvateli

informace a / nebo dokumenty týkající se řízení o vymáhání pohledávky vůči dlužníkovi. Nabyvatel neudělá

jakékoli stížnosti na společnost Mintos, partnera a dlužníka v tomto ohledu.

13. Ukončení dohody

13.1. Mintos a Partner jsou společně a každý jednotlivě oprávněni ukončit Smlouvu bez předchozího upozornění,

li:

13.1.1. Společnost Mintos v souladu se smluvními podmínkami uživatele portálu omezila práva nabyvatele na užívání portálu

a / nebo ukončila Uživatelskou smlouvu portálu uzavřenou s nabyvatelem a odstranila Uživatelský profil;

13.1.2. nabyvatel nedodrží podmínky smlouvy nebo podmínky dohody

Uživatel portálu;

13.1.3. Mintos má podezření na totožnost nabyvatele a Mintos se nemohl obrátit na nabyvatele a potvrdit

obsah transakce;

13.1.4. instrukce nabyvatele je nejasná a zkreslená z důvodu přerušení komunikace;

13.1.5. postupník zcela nebo částečně zrušil oprávnění společnosti Mintos obsažené ve smlouvě nebo podmínkách a

Podmínky uživatele portálu.

13.2. K nebo kdykoli po výskytu události selhání partnera (jak je definováno v dohodě o spolupráci)

uzavřené mezi Mintosem, partnerem a původcem půjčky) Mintos má právo jednostranně ukončit

Smlouva kdykoli během doby platnosti Smlouvy zasláním oznámení na e-mail nabyvatele a na adresu

Partner na své příslušné registrované adrese nejméně 10 (deset) pracovních dnů předem.

13.3. Smlouva v případě uvedené v bodě 13.1 nebo 13.2 Všeobecných podmínek dohody platí

bude považována za ukončenou okamžikem, kdy o tom Mintos a / nebo Partner informují ostatní strany

ukončení. Nárok se považuje za vrácený Partnerovi od okamžiku ukončení Smlouvy.

V případě předčasného ukončení smlouvy bude partner plnit své závazky spojené s opětovným nákupem a vyplácí

Virtuální účet postupitele - virtuální peníze odpovídající zbývající částce jistiny Nároku a akumulované a

neuhrazený Úrok uvedený na Portálu ke dni ukončení Smlouvy.

13.4. Pokud Partner uplatnil povinnosti zpětného odkupu, považuje se Smlouva od okamžiku ukončení za ukončenou

(7/8)

[hr]
[table][tr][td]Strana 8[/td]
[/tr]
[/table]

poté, co partner zaplatil nabyvateli virtuální peníze odpovídající ceně zpětného odkupu za reklamaci, a to bylo

vloženo na virtuální účet nabyvatele.

13.5. Pokud partner uplatnil práva na opětovný nákup nebo povinnosti zpětného nákupu, bude se brát v úvahu Smlouva

ukončena okamžikem, kdy partner zaplatil nabyvateli virtuální peníze odpovídající ceně za zpětný nákup

za reklamaci a byla uložena na virtuální účet nabyvatele.

14. Další smluvní podmínky

14.1. Smlouva se skládá ze základních smluvních podmínek a všeobecných obchodních podmínek. Pokud je základní

Podmínky, které jsou v rozporu se Všeobecnými podmínkami, mají přednost Základní podmínky.

14.2. Pokud se zastoupení čísel slovy v textu dohody liší od zastoupení v číslech,

má přednost vyjádření čísel slovy.

14.3. Podmínky Uživatele Portálu jsou účinné v okamžiku uzavření Smlouvy a jsou

její nedílná součást se použije ve věcech, které nejsou předmětem dohody. Pokud se jedná o podmínky portálu

Uživatel, který je v rozporu se Smlouvou, má přednost Smlouva.

14.4. Právní vztahy vyplývající z dohody se řídí právními předpisy Lotyšské republiky.

14.5. Veškeré spory mezi stranami v souvislosti s dohodou budou řešeny v okrese Vidiga Riga City

Lotyšský soud jako soud prvního stupně podle platných právních předpisů Lotyšské republiky

Lotyšsko.

14.6. Dohoda je sepsána v anglickém jazyce.

 
Katy
Příspěvky: 93
Registrován: pon 10. dub 2017 14:33:11
Poděkování: 0 | 0
PAYOUT CASH:  49,61
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

pon 30. pro 2019 14:17:30

Děkuji mockrát
Uživatelský avatar
Kreur
a
Uživatelský avatar
TnT
za vysvětlení.
Největší problém asi u mě nastane s nastavením investic a nakombinováním uvěrů a pujček.

Bitcoiny zdarma : https://bit.ly/2IL4yWe
Zdarma až 200$, stačí vložit mail a být na čekací listině : https://bit.ly/3oUQmii
 • 1
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 15

Seznam posledních 255 uživatelů, kteří navštívili toto téma

alanocko (1),
kuuba22 (48),
krasl (24),
Uživatelský avatar
Herakles (44),
tusahonza (2),
Uživatelský avatar
Gino45 (1),
hadriel02 (1),
JaPaJP (1),
Uživatelský avatar
TnT (507),
Tuttinho (2),
mareknovak357 (2),
kaprthomas (53),
milhaus52 (3),
Uživatelský avatar
SanVacova (3),
Uživatelský avatar
radfoj (3),
Uživatelský avatar
Mikos (1),
Uživatelský avatar
neexus (15),
robin87 (5),
Kwandar (104),
kossák (6),
newpt (1),
Uživatelský avatar
hi_investor (1),
Uživatelský avatar
Legend (1),
Vojtiseek (1),
czetachion (2),
winexec (1),
22zdenio22 (5),
mart (2),
Uživatelský avatar
PatrikZihall (1),
Mikron (11),
iQshow (12),
RudewoyKruger (1),
MichalLysonek (3),
adzam333 (8),
jiki (42),
Martinski (3),
adamzajda (2),
DanielFila (1),
Fredd (6),
PanTajemny (1),
Windicz (10),
Uživatelský avatar
ondbiz (4),
vtipna.mrkev (1),
Sajmon122 (1),
pitrysek123 (10),
adam16 (3),
Uživatelský avatar
voshi (33),
Uživatelský avatar
wolverine (6),
jakubjv (5),
half_ing (2),
irena (2),
Patrik on 60 fps (1),
Jancik (93),
Uživatelský avatar
Vector15 (7),
strachan (22),
admiral (3),
redre (3),
selatko01 (28),
tom45 (5),
Dadka (1),
korman (1),
Erbe (1),
Lendras (1),
Lenny (1),
seliot (1),
Tusa.glass (2),
bramborak567 (1),
Monika87 (3),
L1ft3r (3),
Peter800 (3),
fantomas (1),
trubecka (1),
Uživatelský avatar
MyLead Global (1),
marekcze (2),
Uživatelský avatar
OtaS (5),
Uživatelský avatar
Janson (3),
Uživatelský avatar
peto9110 (33),
carlosac (2),
ad.hru (2),
mhe (1),
Uživatelský avatar
leakpeak (145),
joozino (5),
master007 (3),
Uživatelský avatar
kerensky1 (1),
Uživatelský avatar
RioPesekM (1),
3ps3 (4),
fajkee (2),
mildatdi (1),
KubaKh (3),
Uživatelský avatar
svanda5234 (1),
Lukeccc (3),
Roddick92 (7),
barahir (1),
BloodyMary (6),
pisisin (7),
kikin450 (2),
Kopr (5),
Sanjago (1),
Expert (4),
lav (1),
maxik (5),
kopo123 (1),
Josef_Vavra (1),
kolomanko (24),
gert484 (2),
kreeksky (2),
Stin19 (4),
MaLe33 (4),
Kudris (1),
Lucie24 (1),
janinua (92),
ivos88 (1),
patrikcz12 (2),
danynka154 (2),
BjonSX (1),
prana269 (1),
xdatalive (12),
tomas.dobry (11),
roady (19),
Toncek84 (51),
Uživatelský avatar
VladimirCerny (2),
dzouji (1),
Uživatelský avatar
Phillipe (65),
Uživatelský avatar
asmorth (3),
Gert (2),
holonge (1),
harmonny (1),
TuxCZ (2),
Michalrazi (1),
radeknovotny94 (15),
Uživatelský avatar
Grow (2),
BaRTik (1),
pawlas (1),
Dragon_Rider242 (4),
Gregis (1),
patrik178 (4),
jamesbristow111 (1),
kotalicek (4),
horakt (1),
slonik27071983 (1),
Janka (2),
Rusty (3),
Stefan8888 (5),
1kukulienka (1),
bart25 (4),
Kraken (15),
luckydasty (1),
Uživatelský avatar
Wire (81),
canall (1),
Norny (6),
attle2 (1),
2martin2 (6),
Apple (4),
Orel987 (7),
radekkrysa (3),
miloscz (8),
dodhar (5),
Uživatelský avatar
Milanl (2),
Vawa2 (1),
tarrant1991 (4),
Mine (2),
ganea (2),
Uživatelský avatar
Hrosskall (3),
Vorisek (12),
belsa (2),
zuccback (1),
Lng420 (1),
grehel (1),
Jaro (1),
Karma (1),
Uživatelský avatar
payout (43),
Novic97 (2),
airdrex (2),
Uživatelský avatar
emilly (32),
Miras56 (1),
Uživatelský avatar
dantexpcstrike (1),
LUKFARK (1),
markys (79),
labus (2),
Draconix (6),
Uživatelský avatar
rainbowsix (24),
Uživatelský avatar
elis09 (1),
MILOS (1),
YesPlease (4),
horak.voj (10),
Uživatelský avatar
Jedlicka (16),
Kreur (111),
Valdor (3),
Gerisn (2),
Darius (34),
Uživatelský avatar
Chidocoin (3),
Majki (29),
coje (7),
nettopeer (2),
Uživatelský avatar
Alastaircz (2),
Itchy (1),
KloudaCz (1),
Lulu007 (3),
Helen (7),
milasekkk (1),
Uživatelský avatar
tjk.whitker (1),
dusanmetrix (1),
Wolflovealex (2),
hawkercz (1),
Mopenzi (1),
rosvit (1),
Jan12 (2),
Katy (20),
grubmi (2),
koska (5),
Uživatelský avatar
paulmccreary8 (1),
Glowin853 (4),
Andy333 (1),
SatoshiFX (1),
fufi (1),
jardastypp (2),
Goblin (1),
Uživatelský avatar
HyPNO (16),
panchokitt (7),
falco4 (3),
MIKULAS7894 (2),
Karlton (2),
Jan F. (1),
mike152 (5),
Loupak (16),
Uživatelský avatar
petr.novotny (28),
deli13 (2),
smithbernad68 (1),
malin (5),
Uživatelský avatar
dasa.zivalova (1),
benicek11 (1),
praha123 (2),
Lordman (2),
Macek (3),
Uživatelský avatar
parmen.parmen (1),
Alena (1),
darwin (2),
dudi (6),
turcelpatrik (1),
bluenite (1),
toothless (1),
Mikkasso (1),
dumbasa (2),
Uživatelský avatar
OnlyWhiteCZ (3),
Havlos (2),
Bifinka (1),
Uživatelský avatar
Breta (1),
ch4 (1),
Constantin105 (1),
Ala19 (1),
mirajko (2),
w333 (1)

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host