Clicky

Denně toto forum navštíví 2000-4000 lidí. Průměrná doba strávená jedním návštěvníkem na fóru činí kolem 10 minut. Jeden návštěvník si v průměru prohlídne 3 témata, ve kterých si průměrně přečte 2 stránky s příspěvky.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 15
 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

stř 10. kvě 2017 15:48:48

Zajištěná a bezpečná investice? Ano. :success:

Výnos kolem 10% p.a. i více? Ano. :success:

Široká možnost diverzifikace? Ano. :success:

Připisování výnosů z investice každý den? Ano. :success:

1% PROMO bonus k prvním investicím? Ano. :success:

Zajímá vás více :?:

Zajímá vás proč si u Mintosu každý den otevře účet tisíce nových lidí, kteří si takto zhodnocují volné finanční prostředky :?:

Pak čtěte pozorně dál. :thumbup:Tak tedy jistě všichni znáte Zonky, Bondster a další podobné P2P platformy. Pokud neznáte, tak jen v rychlosti jedná se o platformu, kde se střetávají nabídky s poptávkami po půjčkách (respektive financování půjček). Celý proces od technické až po právní stránku věci zajišťuje sama platforma za podíl na zisku. Investor nemusí nic dělat, pouze poskytuje skrze platformu kapitál žadatelům o půjčky, který se následně postupně investorovi vrací spolu s úroky. Přičemž jak jsem již psal, vše je po všech stránkách zajištěno a zprostředkováno platformou, investor tedy se žadatelem o půjčku nepřichází přímo do styku. Jedná se o reálný a fungující business model, za kterým většinou stojí velké a silné finanční skupiny. Většina těchto velkých platforem má licenci od regulátora finančního trhu, odpovídá veškerým regulacím v oblasti kapitálového trhu, prostředky klientů podléhají dohledu úřadů a jsou drženy na oddělených účtech od majetku platformy. Z hlediska bezpečnosti investice a peněz je možné říct, že v podstatě nehrozí, aby někdo jentak jednoduše vzal svěřené peníze a utekl s nimi.

Nyní konkrétně tedy k MINTOSu. Mintos je lotyšská (EU) regulovaná společnost, jenž provozuje největší trh s půjčkami tohoto typu na světě. Společnost Mintos je regulována a na její fungování dohlíží Komise pro finanční a kapitálový trh (FCMC) v Lotyšsku.
Způsob fungování Mintosu je na rozdíl například od Zonky trošku odlišný. V případě Mintosu, investor nepůjčuje peníze přímo dlužníkovi (resp. žadateli o úvěr), ale kupuje si část pohledávky za dlužníkem od určité úvěrové společnosti, která v minulosti úvěr již poskytla. Úvěrová společnost následně vystupuje vzhledem k investorovi jako administrátor úvěru a většinou i jako ručitel za splacení úvěru - viz dále garance zpětného odkupu. Úvěrová společnost veškeré splátky dlužníka zasílá Mintosu, který je připisuje na účet konkrétního investora, jakožto výnos z investice a splátky jistiny. Tento způsob investice je tímpádem v porovnání třeba se Zonky bezpečnější jelikož za splacení dané investice, respektive pohledávky vůči investorovi ručí rovnou dva subjekty - dlužník a úvěrová společnost.

Po stránce samotného investování se může investor sám rozhodnout buď pro variantu, kdy jeho investiční portfolio spravuje Mintos (tzn. sám Mintos podle profilu investora vybírá, do kterých úvěrů budou finanční prostředky investora investovány, jakým způsobem, atd...) nebo naopak pro variantu, kdy si veškerou investiční aktivitu investor řídí sám. Toto je ve zkratce způsob fungování Mintos Marketplace. S Mintosem tímto způsobem spolupracuje velké množství (vyšší desítky) úvěrových společností z celé EU i mimo ni, přičemž nové postupně neustále přibývají.

Někoho možná napadne otázka, proč by úvěrové společnosti měly chtít nabízet své již poskytnuté a splácené úvěry prostřednictvím Mintosu ke koupi někomu dalšímu a přicházet tak o svůj zisk? Tato otázka je klíčová a vysvětluje, proč je business model Mintosu reálný a dlouhodobě udržitelný - tedy kde se berou peníze na výplatu investorů.
Odpověď na tuto otázku je poměrně jednoduchá a nejlépe jde ilustrovat na nějakém příkladu. Úvěrová společnost půjčí žadateli o půjčku peníze na úrok třeba 14% p.a. Následně část této pohledávky nabídne úvěrová společnost k prodeji na trhu Mintos za zbývající doposud neuhrazenou sumu s úrokem třeba 8% p.a., tedy úvěrová společnost nadále na této pohledávce vydělává rozdíl mezi úroky a zároveň od investora přes Mintos obdržela finanční prostředky, které může dále využít k vyřízení dalšího úvěru pro dalšího žadatele nebo obecně na rozvoj své podnikatelské činnosti. Tedy pro úvěrové společnosti se jedná o poměrně levný a jednoduchý způsob, jak si tímto způsobem půjčit peníze na rozšíření své činnosti. Výsledná spolupráce je nakonec výhodná pro všechny strany, jelikož z pohledu neprofesionálního investora z řad fyzických osob se jedná o značně nadprůměrné zhodnocení v porovnání s tradičními bankovními investičními produkty.

Pro srovnání výnosnost různých druhů investičních příležitostí:
 • Spořící účty: 0,5 - 2% p.a.
 • Různé typy termínovaných vkladů: 1 - 4% p.a.
 • Stavební spoření se státní podporou: 2,5 - 4% p.a.
 • České defenzivní dividendové akcie - strategie nakup&drž: 4 - 7% p.a. na dividendě + postupné dlouhodobé zhodnocení ceny akcie v řádu pár procent za několik let za normální tržní situace.
 • Investice do nemovitosti + příjem z pronájmu: kolem 5-10% p.a. + nárůst hodnoty nemovitosti v řádu pár procent za několik let za normální tržní situace
 • Mintos: 7 - 15+% p.a. v závislosti na zvolené strategii a averzi k riziku.

Obrázek

Nyní několik zajímavostí:
 • Vše je všude úplně transparentní. Mintos funguje od roku 2015 a pravidelně, každoročně zveřejňuje auditované výroční zprávy spolu s finančními výkazy (na stránkách Mintosu dostupné pod záložkou Vztahy s investory).
 • Mintos je finanční společnost regulovaná a dohlížená Komisí pro finanční a kapitálový trh (FCMC) v Lotyšsku. Předmět jejich podnikání vyžaduje dodržování určitých norem a regulací z oblasti AML, aj. S tím se pojí nutnost verifikovat identitu všech investorů (fotka dokladu totožnosti a selfie s dokladem totožnosti v ruce), tak jak je to v podstatě známé v případě otevírání účtu u banky. Celý proces verifikace identity je v češtině.
 • Podle statistik Mintosu je průměrný roční výnos u investorů nad 10% p.a. Výnosnost si může člověk ve velké míře ovlivnit sám investiční strategií, kterou si zvolí. V případě investování do zajištěných úvěrů majetkem dlužníka je výnosnost nižší (většinou do 10%). U nezajištěných úvěrů bez garance zpětného odkupu, lze dosahovat výnosnosti i okolo 20% nebo více. Vyšší výnosnost je pochopitelně spojena s úměrně vyšším rizikem.
 • Minimimální investice ve výši 10 EUR / 300 CZK nebo i 0.01 EUR na sekundárním trhu.
 • Nejsou účtovány žádné pravidelné poplatky. Z pohledu investora je služba poskytována zdarma. Mintos si svou provizi bere ze zisku ve formě části vyplaceného úroku (výnosnost u půjček je již o provizi Mintosu snížena). Zisk Mintosu je tak plně závislý na zisku investora: Mintos vydělává pouze pokud vydělává investor. Tato situace zajišťuje, že zájmy Mintosu jsou stejné jako zájmy investorů a nehrozí tak, že by Mintos nehájil zájmy svých investorů nebo postupoval proti nim.
 • Veškeré úvěrové společnosti, které chtějí vstoupit na Mintos trh jsou podrobeny ze strany Mintosu důkladné analýze a due diligence. Mintos na svůj trh vůbec nepouští extrémně rizikové úvěrové společnosti, tj. třeba společnosti těsně před bankrotem, aj. Úvěrové společnosti, které sítem projdou a je jim povolen vstup na trh Mintos, jsou následně Mintosem přezkoumány z hlediska jejich finanční stability a je jim udělen rating. Na základě přiděleného ratingu je možné i z pohledu investora laika jednoduše posoudit finanční stabilitu dané úvěrové instituce a rizikovost dané investice. K dispozici jsou nicméně samozřejmě také finanční výkazy, účetní závěrky a další finanční dokumenty jednotlivých úvěrových poskytovatelů, kteří na trhu Mintos působí a je tak možné, aby si investor provedl kreditní scoring úvěrového poskytovatele sám.
 • Více než 95% všech nabídek na trhu Mintos má garanci zpětného odkupu. To znamená, že v případě, kdy na straně dlužníka dojde k problémům s placením úvěru, tak se poskytovatel úvěru zavazuje investorovi vyplatit doposud dlužníkem nesplacenou část pohledávky. Investice je tak jištěna hned dvakrát. V prvé řadě za splacení jistiny i úroku ručí samotný dlužník, v druhé řadě v případě, kdy je dlužník v platební neschopnosti nastupuje na jeho místo úvěrový poskytovatel, který je povinen investorovi kompenzovat dosud nesplacenou část investice.
 • Investice není časově vázaná, vložené peníze lze kdykoliv vybrat i s úrokem. Provedené investice je kdykoliv možné prodat na sekundárním trhu Mintos jiným investorům (poptávka na sekundárním trhu dlouhodobě podstatně převyšuje nabídku, tedy s likviditou není problém, v roce 2020 přesahoval průměrný objem úvěrů zobchodovaných na sekundárním trhu více než 500 000 EUR za den), díky čemuž je možné investované prostředky kdykoliv vybrat a není třeba čekat až na úplné splacení dluhu dlužníkem.
 • Mintos má účet u České spořitelny, převody je tak možné provádět v českých korunách v rámci domácích plateb a zdarma. Dále je možné provádět převody v měně EUR prostřednictvím bankovního SEPA převodu, také zdarma.
 • Veškeré investice a vztahy jsou smluvně podloženy a nejedná se o investici na "dobré slovo". Všechny smlouvy je možné stáhnout a pročíst a to až na úroveň každé jednotlivé zakoupené pohledávky. Investor přesně ví, jaká má práva a povinnosti, i co může nebo naopak nemůže očekávat. Nikde nehrozí žádná překvapení.
 • V rámci platformy Mintos je možné sledovat veškerou aktivitu související s úvěrem. V platformě Mintos je investorovi dostupná veškerá aktivita související s každým zakoupeným úvěrem. Je možné sledovat aktivitu mezi Mintosem a úvěrovým poskytovatelem a aktivitu mezi úvěrovým poskytovatelem a konečným dlužníkem, případně také aktivitu mezi Mintosem a konečným dlužníkem, v případě pokud Mintos vstoupil na místo úvěrového poskytovatele. Je tam možné sledovat celý proces komunikace, vymáhání dlužné částky po dlužníkovi v případě jeho prodlení s platbami, až na úroveň soudního řízení a případné exekuce. Takže nehrozí informační ticho.
 • Občasné konání různých promo akcí. Občas se děje, že některá z úvěrových společností, která na Mintosu inzeruje své pohledávky k prodeji investorům chce nebo potřebuje shromáždit peníze od investorů rychleji než jaký je na Mintosu standard. Z tohoto důvodu jsou občas vyhlašovány promo akce ve smyslu "Všechny investice do pohledávek úvěrové společnosti XXXYYY v období dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy obdrží okamžitý cashback v penězích ve výši 1% investované částky.". Reálně tak má investor hned při své investici v rámci takové promo akce zpět 1% ve formě výnosu z investované částky.
 • Affiliate program. K tomu asi ani není potřeba nic dodávat. Mintos nabízí stejné, jako většina českých bank a dalších firem, affiliate program. Přiveď kamaráda a získej... Bonus se pak dělí 1:1 pro doporučitele a doporučeného.
 • 500.000+ klientů z celého světa, velké množství pozitivních recenzí.
 • Více než 8 miliard EUR v doposud zpracovaných transakcích.
 • Všechny důležité ovládací prvky jsou v češtině včetně znalostní báze.


Mintos promo akce. Na Mintosu běží promo akce, kdy každému novému investorovi vyplatí extra bonus podle následující tabulky odpovídající výši souhrnu všech investic v průběhu prvních 90 dní.
Investováno € 500:    € 10 bonus
Investováno € 1 000: € 20 bonus
Investováno € 5 000: € 60 bonus
Investováno € 10 000 a více: 1% z celkové investované sumy, až do maximální výše € 1 000 bonusu.

Pro využití této promo akce si otevřete účet u Mintosu přes tento odkaz. Bonus se vám z vašich investic učiněných během prvních 90 dní připíše postupně ve 30 denních intervalech, vždy na začátku každého nového měsíce.

Tak a protože nerad píšu o něčem, co nemám sám vyzkoušené, tak budu průběžně přispívat s informacemi, jak se moje investice vyvíjí a jak to jde včetně negativ na které se mi v průběhu času povedlo narazit. Start 10.05.2017.
Následuje pár ukázkových investičních portfolií investorů, kteří na Mintosu již nějaký ten rok taky investují.
Přílohy
4.png
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
3.jpg
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
2.png
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
1.png
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
Naposledy upravil(a) TnT dne pát 15. črc 2022 19:52:48.

 
Uživatelský avatar
Phillipe
Příspěvky: 189
Registrován: ned 22. kvě 2016 15:45:01
Poděkování: 8 | 12
PAYOUT CASH:  35,86
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

stř 10. kvě 2017 15:59:14

tak se registruju. doufám že budu u tohodle mít víc štěstí než u těch faktur, kde je to vždycky všechno hned rozebráno, dřív než se vůbec člověk stihne přihlásit... :D

 
Uživatelský avatar
emilly
Příspěvky: 38
Registrován: úte 18. dub 2017 12:58:10
Poděkování: 3 | 0
PAYOUT CASH:  24,13
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

stř 10. kvě 2017 16:11:58

zonky nějakou dobu už využívám a jsem s tím spokojená. jaký mají poplatky? a poskytují nějaké garance?

 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

stř 10. kvě 2017 16:16:05

Uživatelský avatar
emilly
V současné době zdarma, účtujou si pouze 1% z prodaného úvěru na sekundárním trhu, což někteří investoři vůbec nevyužijí. Nicméně všechno je stejně většinou placeno až ze zisků, takže se tam dopředu nic nikde skládat ani platit nemusí.
Naposledy upravil(a) TnT dne stř 10. kvě 2017 16:16:46.

 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

pát 22. lis 2019 0:28:22

Tak tedy update po cca dvou (2) letech od mé investice do Mintosu. :) Po dvou letech se mi povedlo udržet průměrnou roční výnosnost mého portfolia na 12,14%. Investuju spíše pasivně, tedy vložené prostředky jsou automaticky investovány podle nastavené strategie. Většina pohledávek je dlužníky splácena řadně bez významného prodlení (do 60 dní po splatnosti). Zhruba necelých 7% z celkového objemu pohledávek skončilo jako nedobytných, tj. dlužník skončil v insolvenci, respektive administrátor úvěru shledal, že není rentabilní pohledávku po dlužníkovi právně vymáhat. Nesplacená část některých těchto nedobytných pohledávek mi byla kompenzována administrátory úvěru v rámci garance zpětného odkupu. Nekompenzované nedobytné pohledávky jsou již započítány ve výnosovém procentu, tedy průměrný roční výnos 12,14% je finální (tj. celkem 24,28% zhodnocení za ty dva roky), po zohlednění veškerých poplatků, nákladů a ztrát z nekompenzovaných nedobytných pohledávek. Moje zkušenosti po dvou letech trvající investice jsou tedy v celku pozitivní. Poměr rizika vůči výnosu je také příznivý. Pokračuju dál a uvidíme zase za pár týdnů nebo měsíců.
Přílohy
Bez názvu.png
Naposledy upravil(a) TnT dne pát 22. lis 2019 0:45:29.

 
Kreur
Příspěvky: 127
Registrován: ned 25. srp 2019 18:45:35
Poděkování: 1 | 0
PAYOUT CASH:  179,73
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

pát 22. lis 2019 8:02:10

Nevedel jsem o te garanci zpetneho odkupu - tim se to stava celkem zajimave a mohla by to byt jedna z konzervativnejsich investic. Akorat nevim jestli hned anebo si radsi pockat az skonci nasledujici recese - to by to ucinilo mnohem bezpecnejsi.

Mam par otazek:
Jak funguje to automaticke investovani?
Jak se to dani? (bezna situace - obcan CR s danovou rezidenci v CR), muzu tam pripadne investovat jako pravnicka osoba?
Muzes prosim linknout auditovane financni zpravy?

 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

pát 22. lis 2019 11:22:34

Je pravda, že jakmile nastane recese, tak dlužníci začnou mít většinou větší problémy se splácením dluhů a ta výnosnost díky tomu o něco klesne. Zase nadruhou stranu, když si nastavíš investiční strategii sám, tak si můžeš přímo konkrétně vybrat do jakých úvěrů chceš investovat. Tj. třeba jen nabídky, které jsou zajištěny majetkem dlužníka. Ten úrok tam u takových nabídek není tak vysoký, pohybuje se třeba kolem 6, 7% p.a. (občas se tam objeví i něco lepšího, ale je to spíš výjmečné, protože lidi většinou, když něco zastavujou na moc vysoký úroky nepřistoupěj + v mnoha zemích je výše úroků v tomto směru regulována, což tady naší věci taky moc neprospívá :D), nicméně u všech takových nabídek je vždy garance zpětného odkupu a zároveň je půjčená částka i s úrokem jištěna třeba nemovitostí, automobilem, atp... takže v případě insolvence dlužníka to ten administrátor úvěru řeší tak, že investora vyplatí i s úrokem, který mu má podle smlouvy připadnout a sám si pak na dlužníkovi realizuje zástavu. Tedy návratnost takových typů úvěrů by neměla být na cyklu ekonomiky moc závislá. Tedy vlastně riziko si člověk ovlivní sám tím, do jakých typů úvěrů se rozhodne investovat.

Ke tvým otázkám:
 1. Automatické investování mají v podobě dvou funkcionalit - Invest & Access a Auto-invest. Invest & Access je úplně nejjednodušším typem investice, kdy se skutečně jen zvolí cílová částka portfolia a systém Mintosu rozprostře finanční prostředky napříč co největším počtem úvěrů u co největšího počtu úvěrových poskytovatelů, tak aby se riziko ztráty snížilo na minimum. V tomto případě vybírají jen úvěry, které mají garanci zpětného odkupu. Jedno portfolio mám investováno přes toto a něco málo přes 1000 EUR mi to rozdělilo mezi 120 úvěrů u 36 úvěrových poskytovatelů. Pak dlužníci splácí a splátky jsou připisovány vždy podle toho jak má ten úvěrový poskytovatel nastavenou smlouvu a datum splatnosti splátek s dlužníkem, většinou ale nějaké drobné chodí každý den, jak se datum splatnosti u každého toho úvěru liší (v mém případě 120/30, tj. průměrně 4 splátky denně). Peníze jde vybrat v podstatě kdykoliv tím, že se vlastněné pohledávky a investice nabídnou na sekundárním trhu jiným investorům k odkupu, tedy člověk není ve většině případů vázaný nutností držet tam ty peníze až dokud nebude úvěr dlužníka kompletně dlužníkem uhrazen, ale může si je vybrat v podstatě kdykoliv i s doposud utrženým úrokem.
  Auto-invest je pak druhá functionalita pro automatickou investici, která umožňuje více detailně nastavit tu automatickou investiční strategii, tj. zvolit přesně do jakého typu úvěrů má být investováno, u jakých poskytovatelů, v jakých měnách, u jak bonitních dlužníků, jestli s garancí odkupu nebo bez, jestli úvěry se zástavou nebo bez, podle jakého úroku, podle toho kolik času zbývá do celkového splacení, atd... v podstatě flitrovat to jde podle čehokoliv, co tam ten Mintos k jednotlivým těm úvěrům eviduje. A samozřejmě taky člověk může investovat úplně manuálně, kdy Mintos nedělá automaticky nic a člověk si ručně vybírá jednotlivé dlužníky podle toho jak se mu líbí jejich bonita, zajištění, atd... jenže to moc neberu jako pasivní investici, jelikož je s tím docela dost práce to všechno ručně procházet pokud to chce člověk udělat pořádně.
 2. V tomhle bodě můžu mluvit jen za sebe. :) Do daňového přiznání to uvádím mezi Příjem z kapitálového majetku, daním to 15% sazbou daně. Na berňáku jsem už mezitím byl a všechno bylo v pohodě. :) Mintos tam v administraci generuje i přímo podklady pro daňové přiznání se všemi údaji, které jsou pro daňové přiznání rozhodné, tedy poměrně to usnadňuje vypisování a hledání toho, kolik vlastně za ten rok člověk skutečně na tom vydělal. Je možné investovat i jako právnická osoba, účet je možné vést i na právnickou osobu, nicméně ohledně těch daní to v určitých případech nemusí být tak výhodné jako u fyzické osoby, jelikož právnická osoba si nemůže uplatnit slevy na poplatníka.
 3. Určitě. Zde: https://www.mintos.com/en/about-us/investor-relations/ Doplním je i do toho prvního příspěvku, koukám, že mi tam odkaz chybí. Jinak audit jim zpracovává lotyšská pobočka Ernst & Young Baltic.
Naposledy upravil(a) TnT dne sob 08. úno 2020 10:43:23.

 
Uživatelský avatar
Phillipe
Příspěvky: 189
Registrován: ned 22. kvě 2016 15:45:01
Poděkování: 8 | 12
PAYOUT CASH:  35,86
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

pát 22. lis 2019 12:01:36

Lol, úplně jsem zapomněl že tam mám peníze. :mrgreen: Teď jsem to kontroloval a mám teda výnos necelých 9%. Tnt jak se ti podařilo dosáhnout na těch 12+. Nenasdílíš, jak máš přesně nastavený ten autoinvest? Díval jsem se do historie a vkládalo mi to peníze jen do půjček se zástavou, přitom tam nikde nevidím možnost tohle odfiltrovat, tak jestli jsem tam nenaklikal nějaký blbosti.

 
Uživatelský avatar
leakpeak
Příspěvky: 170
Registrován: stř 08. úno 2017 17:33:16
Poděkování: 8 | 10
PAYOUT CASH:  86,50
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

pát 22. lis 2019 15:27:40

Čau, tak mi to nedalo. Už nějakou dobu po tom pokukuju. Jediný co mě od té investice doposud trochu odrazovalo bylo to, jestli je pravda to, že spolupracují s těmi úvěrovkami. Přecijen v minulosti se mi taky podařilo už nacpat peníze do všech možných nesmyslů, kde psali hory doly a nakonec obyčejný letadlo. Díky tomu jsem už ke všemu dost podezřívavej, někdy možná až přehnaně. :D Tak jsem obepsal a obvolal pár těch úvěrovek, co tam inzerujou a samé pozitivní a kladné reakce. Navíc fakt ten audit od E&Y .. Začíná se mi to fakt dost líbit. Konečně možná něco, kde se člověk nemusí bát, že ze dne na den z ničeho nic přijde o peníze.

To 1% z investice se počítá jen z toho prvního vkladu nebo je to ze všech vkladů za nějaké to časové období nebo za průměr nebo jak to funguje? I když teda 1% jako registrační bonus nic moc. :mrgreen:
Přílohy
acema.png
Naposledy upravil(a) leakpeak dne pát 22. lis 2019 15:30:09.

Gimme my money biatch! 8-)

Jak na HYIPy? :)
 
Uživatelský avatar
petr.novotny
Nový člen fóra
Příspěvky: 4
Registrován: pát 22. lis 2019 18:15:07
Poděkování: 0 | 0
PAYOUT CASH:  2,76
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

pát 22. lis 2019 18:29:44

jak dlouho vam trvalo overeni totoznosti po registraci? a jakou banku pouzivate pro vkladani penez, asi je lepsi penize posilat v eurech na ten jejich zahranicni ucet nebo je to lepsi v korunach do te ceske sporitelny? nerad bych nechal na poplatcich za smenu kurzu vic nez to tam za rok vydela.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 15

Seznam posledních 255 uživatelů, kteří navštívili toto téma

Jancik (95),
Kwandar (105),
alanocko (1),
kuuba22 (48),
krasl (24),
Uživatelský avatar
Herakles (44),
tusahonza (2),
Uživatelský avatar
Gino45 (1),
hadriel02 (1),
JaPaJP (1),
Uživatelský avatar
TnT (507),
Tuttinho (2),
mareknovak357 (2),
kaprthomas (53),
milhaus52 (3),
Uživatelský avatar
SanVacova (3),
Uživatelský avatar
radfoj (3),
Uživatelský avatar
Mikos (1),
Uživatelský avatar
neexus (15),
robin87 (5),
kossák (6),
newpt (1),
Uživatelský avatar
hi_investor (1),
Uživatelský avatar
Legend (1),
Vojtiseek (1),
czetachion (2),
winexec (1),
22zdenio22 (5),
mart (2),
Uživatelský avatar
PatrikZihall (1),
Mikron (11),
iQshow (12),
RudewoyKruger (1),
MichalLysonek (3),
adzam333 (8),
jiki (42),
Martinski (3),
adamzajda (2),
DanielFila (1),
Fredd (6),
PanTajemny (1),
Windicz (10),
Uživatelský avatar
ondbiz (4),
vtipna.mrkev (1),
Sajmon122 (1),
pitrysek123 (10),
adam16 (3),
Uživatelský avatar
voshi (33),
Uživatelský avatar
wolverine (6),
jakubjv (5),
half_ing (2),
irena (2),
Patrik on 60 fps (1),
Uživatelský avatar
Vector15 (7),
strachan (22),
admiral (3),
redre (3),
selatko01 (28),
tom45 (5),
Dadka (1),
korman (1),
Erbe (1),
Lendras (1),
Lenny (1),
seliot (1),
Tusa.glass (2),
bramborak567 (1),
Monika87 (3),
L1ft3r (3),
Peter800 (3),
fantomas (1),
trubecka (1),
Uživatelský avatar
MyLead Global (1),
marekcze (2),
Uživatelský avatar
OtaS (5),
Uživatelský avatar
Janson (3),
Uživatelský avatar
peto9110 (33),
carlosac (2),
ad.hru (2),
mhe (1),
Uživatelský avatar
leakpeak (145),
joozino (5),
master007 (3),
Uživatelský avatar
kerensky1 (1),
Uživatelský avatar
RioPesekM (1),
3ps3 (4),
fajkee (2),
mildatdi (1),
KubaKh (3),
Uživatelský avatar
svanda5234 (1),
Lukeccc (3),
Roddick92 (7),
barahir (1),
BloodyMary (6),
pisisin (7),
kikin450 (2),
Kopr (5),
Sanjago (1),
Expert (4),
lav (1),
maxik (5),
kopo123 (1),
Josef_Vavra (1),
kolomanko (24),
gert484 (2),
kreeksky (2),
Stin19 (4),
MaLe33 (4),
Kudris (1),
Lucie24 (1),
janinua (92),
ivos88 (1),
patrikcz12 (2),
danynka154 (2),
BjonSX (1),
prana269 (1),
xdatalive (12),
tomas.dobry (11),
roady (19),
Toncek84 (51),
Uživatelský avatar
VladimirCerny (2),
dzouji (1),
Uživatelský avatar
Phillipe (65),
Uživatelský avatar
asmorth (3),
Gert (2),
holonge (1),
harmonny (1),
TuxCZ (2),
Michalrazi (1),
radeknovotny94 (15),
Uživatelský avatar
Grow (2),
BaRTik (1),
pawlas (1),
Dragon_Rider242 (4),
Gregis (1),
patrik178 (4),
jamesbristow111 (1),
kotalicek (4),
horakt (1),
slonik27071983 (1),
Janka (2),
Rusty (3),
Stefan8888 (5),
1kukulienka (1),
bart25 (4),
Kraken (15),
luckydasty (1),
Uživatelský avatar
Wire (81),
canall (1),
Norny (6),
attle2 (1),
2martin2 (6),
Apple (4),
Orel987 (7),
radekkrysa (3),
miloscz (8),
dodhar (5),
Uživatelský avatar
Milanl (2),
Vawa2 (1),
tarrant1991 (4),
Mine (2),
ganea (2),
Uživatelský avatar
Hrosskall (3),
Vorisek (12),
belsa (2),
zuccback (1),
Lng420 (1),
grehel (1),
Jaro (1),
Karma (1),
Uživatelský avatar
payout (43),
Novic97 (2),
airdrex (2),
Uživatelský avatar
emilly (32),
Miras56 (1),
Uživatelský avatar
dantexpcstrike (1),
LUKFARK (1),
markys (79),
labus (2),
Draconix (6),
Uživatelský avatar
rainbowsix (24),
Uživatelský avatar
elis09 (1),
MILOS (1),
YesPlease (4),
horak.voj (10),
Uživatelský avatar
Jedlicka (16),
Kreur (111),
Valdor (3),
Gerisn (2),
Darius (34),
Uživatelský avatar
Chidocoin (3),
Majki (29),
coje (7),
nettopeer (2),
Uživatelský avatar
Alastaircz (2),
Itchy (1),
KloudaCz (1),
Lulu007 (3),
Helen (7),
milasekkk (1),
Uživatelský avatar
tjk.whitker (1),
dusanmetrix (1),
Wolflovealex (2),
hawkercz (1),
Mopenzi (1),
rosvit (1),
Jan12 (2),
Katy (20),
grubmi (2),
koska (5),
Uživatelský avatar
paulmccreary8 (1),
Glowin853 (4),
Andy333 (1),
SatoshiFX (1),
fufi (1),
jardastypp (2),
Goblin (1),
Uživatelský avatar
HyPNO (16),
panchokitt (7),
falco4 (3),
MIKULAS7894 (2),
Karlton (2),
Jan F. (1),
mike152 (5),
Loupak (16),
Uživatelský avatar
petr.novotny (28),
deli13 (2),
smithbernad68 (1),
malin (5),
Uživatelský avatar
dasa.zivalova (1),
benicek11 (1),
praha123 (2),
Lordman (2),
Macek (3),
Uživatelský avatar
parmen.parmen (1),
Alena (1),
darwin (2),
dudi (6),
turcelpatrik (1),
bluenite (1),
toothless (1),
Mikkasso (1),
dumbasa (2),
Uživatelský avatar
OnlyWhiteCZ (3),
Havlos (2),
Bifinka (1),
Uživatelský avatar
Breta (1),
ch4 (1),
Constantin105 (1),
Ala19 (1),
mirajko (2),
w333 (1)

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti