Clicky

Jsme československá komunita lidí se zájmem o různé formy online podnikání, investic, kryptoměny a jiné formy internetového výdělku.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 15
 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

stř 10. kvě 2017 15:48:48

Zajištěná a bezpečná investice? Ano. :success:

Výnos kolem 10% p.a. i více? Ano. :success:

Široká možnost diverzifikace? Ano. :success:

Připisování výnosů z investice každý den? Ano. :success:

1% PROMO bonus k prvním investicím? Ano. :success:

Zajímá vás více :?:

Zajímá vás proč si u Mintosu každý den otevře účet tisíce nových lidí, kteří si takto zhodnocují volné finanční prostředky :?:

Pak čtěte pozorně dál. :thumbup:Tak tedy jistě všichni znáte Zonky, Bondster a další podobné P2P platformy. Pokud neznáte, tak jen v rychlosti jedná se o platformu, kde se střetávají nabídky s poptávkami po půjčkách (respektive financování půjček). Celý proces od technické až po právní stránku věci zajišťuje sama platforma za podíl na zisku. Investor nemusí nic dělat, pouze poskytuje skrze platformu kapitál žadatelům o půjčky, který se následně postupně investorovi vrací spolu s úroky. Přičemž jak jsem již psal, vše je po všech stránkách zajištěno a zprostředkováno platformou, investor tedy se žadatelem o půjčku nepřichází přímo do styku. Jedná se o reálný a fungující business model, za kterým většinou stojí velké a silné finanční skupiny. Většina těchto velkých platforem má licenci od regulátora finančního trhu, odpovídá veškerým regulacím v oblasti kapitálového trhu, prostředky klientů podléhají dohledu úřadů a jsou drženy na oddělených účtech od majetku platformy. Z hlediska bezpečnosti investice a peněz je možné říct, že v podstatě nehrozí, aby někdo jentak jednoduše vzal svěřené peníze a utekl s nimi.

Nyní konkrétně tedy k MINTOSu. Mintos je lotyšská (EU) regulovaná společnost, jenž provozuje největší trh s půjčkami tohoto typu na světě. Společnost Mintos je regulována a na její fungování dohlíží Komise pro finanční a kapitálový trh (FCMC) v Lotyšsku.
Způsob fungování Mintosu je na rozdíl například od Zonky trošku odlišný. V případě Mintosu, investor nepůjčuje peníze přímo dlužníkovi (resp. žadateli o úvěr), ale kupuje si část pohledávky za dlužníkem od určité úvěrové společnosti, která v minulosti úvěr již poskytla. Úvěrová společnost následně vystupuje vzhledem k investorovi jako administrátor úvěru a většinou i jako ručitel za splacení úvěru - viz dále garance zpětného odkupu. Úvěrová společnost veškeré splátky dlužníka zasílá Mintosu, který je připisuje na účet konkrétního investora, jakožto výnos z investice a splátky jistiny. Tento způsob investice je tímpádem v porovnání třeba se Zonky bezpečnější jelikož za splacení dané investice, respektive pohledávky vůči investorovi ručí rovnou dva subjekty - dlužník a úvěrová společnost.

Po stránce samotného investování se může investor sám rozhodnout buď pro variantu, kdy jeho investiční portfolio spravuje Mintos (tzn. sám Mintos podle profilu investora vybírá, do kterých úvěrů budou finanční prostředky investora investovány, jakým způsobem, atd...) nebo naopak pro variantu, kdy si veškerou investiční aktivitu investor řídí sám. Toto je ve zkratce způsob fungování Mintos Marketplace. S Mintosem tímto způsobem spolupracuje velké množství (vyšší desítky) úvěrových společností z celé EU i mimo ni, přičemž nové postupně neustále přibývají.

Někoho možná napadne otázka, proč by úvěrové společnosti měly chtít nabízet své již poskytnuté a splácené úvěry prostřednictvím Mintosu ke koupi někomu dalšímu a přicházet tak o svůj zisk? Tato otázka je klíčová a vysvětluje, proč je business model Mintosu reálný a dlouhodobě udržitelný - tedy kde se berou peníze na výplatu investorů.
Odpověď na tuto otázku je poměrně jednoduchá a nejlépe jde ilustrovat na nějakém příkladu. Úvěrová společnost půjčí žadateli o půjčku peníze na úrok třeba 14% p.a. Následně část této pohledávky nabídne úvěrová společnost k prodeji na trhu Mintos za zbývající doposud neuhrazenou sumu s úrokem třeba 8% p.a., tedy úvěrová společnost nadále na této pohledávce vydělává rozdíl mezi úroky a zároveň od investora přes Mintos obdržela finanční prostředky, které může dále využít k vyřízení dalšího úvěru pro dalšího žadatele nebo obecně na rozvoj své podnikatelské činnosti. Tedy pro úvěrové společnosti se jedná o poměrně levný a jednoduchý způsob, jak si tímto způsobem půjčit peníze na rozšíření své činnosti. Výsledná spolupráce je nakonec výhodná pro všechny strany, jelikož z pohledu neprofesionálního investora z řad fyzických osob se jedná o značně nadprůměrné zhodnocení v porovnání s tradičními bankovními investičními produkty.

Pro srovnání výnosnost různých druhů investičních příležitostí:
 • Spořící účty: 0,5 - 2% p.a.
 • Různé typy termínovaných vkladů: 1 - 4% p.a.
 • Stavební spoření se státní podporou: 2,5 - 4% p.a.
 • České defenzivní dividendové akcie - strategie nakup&drž: 4 - 7% p.a. na dividendě + postupné dlouhodobé zhodnocení ceny akcie v řádu pár procent za několik let za normální tržní situace.
 • Investice do nemovitosti + příjem z pronájmu: kolem 5-10% p.a. + nárůst hodnoty nemovitosti v řádu pár procent za několik let za normální tržní situace
 • Mintos: 7 - 15+% p.a. v závislosti na zvolené strategii a averzi k riziku.

Obrázek

Nyní několik zajímavostí:
 • Vše je všude úplně transparentní. Mintos funguje od roku 2015 a pravidelně, každoročně zveřejňuje auditované výroční zprávy spolu s finančními výkazy (na stránkách Mintosu dostupné pod záložkou Vztahy s investory).
 • Mintos je finanční společnost regulovaná a dohlížená Komisí pro finanční a kapitálový trh (FCMC) v Lotyšsku. Předmět jejich podnikání vyžaduje dodržování určitých norem a regulací z oblasti AML, aj. S tím se pojí nutnost verifikovat identitu všech investorů (fotka dokladu totožnosti a selfie s dokladem totožnosti v ruce), tak jak je to v podstatě známé v případě otevírání účtu u banky. Celý proces verifikace identity je v češtině.
 • Podle statistik Mintosu je průměrný roční výnos u investorů nad 10% p.a. Výnosnost si může člověk ve velké míře ovlivnit sám investiční strategií, kterou si zvolí. V případě investování do zajištěných úvěrů majetkem dlužníka je výnosnost nižší (většinou do 10%). U nezajištěných úvěrů bez garance zpětného odkupu, lze dosahovat výnosnosti i okolo 20% nebo více. Vyšší výnosnost je pochopitelně spojena s úměrně vyšším rizikem.
 • Minimimální investice ve výši 10 EUR / 300 CZK nebo i 0.01 EUR na sekundárním trhu.
 • Nejsou účtovány žádné pravidelné poplatky. Z pohledu investora je služba poskytována zdarma. Mintos si svou provizi bere ze zisku ve formě části vyplaceného úroku (výnosnost u půjček je již o provizi Mintosu snížena). Zisk Mintosu je tak plně závislý na zisku investora: Mintos vydělává pouze pokud vydělává investor. Tato situace zajišťuje, že zájmy Mintosu jsou stejné jako zájmy investorů a nehrozí tak, že by Mintos nehájil zájmy svých investorů nebo postupoval proti nim.
 • Veškeré úvěrové společnosti, které chtějí vstoupit na Mintos trh jsou podrobeny ze strany Mintosu důkladné analýze a due diligence. Mintos na svůj trh vůbec nepouští extrémně rizikové úvěrové společnosti, tj. třeba společnosti těsně před bankrotem, aj. Úvěrové společnosti, které sítem projdou a je jim povolen vstup na trh Mintos, jsou následně Mintosem přezkoumány z hlediska jejich finanční stability a je jim udělen rating. Na základě přiděleného ratingu je možné i z pohledu investora laika jednoduše posoudit finanční stabilitu dané úvěrové instituce a rizikovost dané investice. K dispozici jsou nicméně samozřejmě také finanční výkazy, účetní závěrky a další finanční dokumenty jednotlivých úvěrových poskytovatelů, kteří na trhu Mintos působí a je tak možné, aby si investor provedl kreditní scoring úvěrového poskytovatele sám.
 • Více než 95% všech nabídek na trhu Mintos má garanci zpětného odkupu. To znamená, že v případě, kdy na straně dlužníka dojde k problémům s placením úvěru, tak se poskytovatel úvěru zavazuje investorovi vyplatit doposud dlužníkem nesplacenou část pohledávky. Investice je tak jištěna hned dvakrát. V prvé řadě za splacení jistiny i úroku ručí samotný dlužník, v druhé řadě v případě, kdy je dlužník v platební neschopnosti nastupuje na jeho místo úvěrový poskytovatel, který je povinen investorovi kompenzovat dosud nesplacenou část investice.
 • Investice není časově vázaná, vložené peníze lze kdykoliv vybrat i s úrokem. Provedené investice je kdykoliv možné prodat na sekundárním trhu Mintos jiným investorům (poptávka na sekundárním trhu dlouhodobě podstatně převyšuje nabídku, tedy s likviditou není problém, v roce 2020 přesahoval průměrný objem úvěrů zobchodovaných na sekundárním trhu více než 500 000 EUR za den), díky čemuž je možné investované prostředky kdykoliv vybrat a není třeba čekat až na úplné splacení dluhu dlužníkem.
 • Mintos má účet u České spořitelny, převody je tak možné provádět v českých korunách v rámci domácích plateb a zdarma. Dále je možné provádět převody v měně EUR prostřednictvím bankovního SEPA převodu, také zdarma.
 • Veškeré investice a vztahy jsou smluvně podloženy a nejedná se o investici na "dobré slovo". Všechny smlouvy je možné stáhnout a pročíst a to až na úroveň každé jednotlivé zakoupené pohledávky. Investor přesně ví, jaká má práva a povinnosti, i co může nebo naopak nemůže očekávat. Nikde nehrozí žádná překvapení.
 • V rámci platformy Mintos je možné sledovat veškerou aktivitu související s úvěrem. V platformě Mintos je investorovi dostupná veškerá aktivita související s každým zakoupeným úvěrem. Je možné sledovat aktivitu mezi Mintosem a úvěrovým poskytovatelem a aktivitu mezi úvěrovým poskytovatelem a konečným dlužníkem, případně také aktivitu mezi Mintosem a konečným dlužníkem, v případě pokud Mintos vstoupil na místo úvěrového poskytovatele. Je tam možné sledovat celý proces komunikace, vymáhání dlužné částky po dlužníkovi v případě jeho prodlení s platbami, až na úroveň soudního řízení a případné exekuce. Takže nehrozí informační ticho.
 • Občasné konání různých promo akcí. Občas se děje, že některá z úvěrových společností, která na Mintosu inzeruje své pohledávky k prodeji investorům chce nebo potřebuje shromáždit peníze od investorů rychleji než jaký je na Mintosu standard. Z tohoto důvodu jsou občas vyhlašovány promo akce ve smyslu "Všechny investice do pohledávek úvěrové společnosti XXXYYY v období dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy obdrží okamžitý cashback v penězích ve výši 1% investované částky.". Reálně tak má investor hned při své investici v rámci takové promo akce zpět 1% ve formě výnosu z investované částky.
 • Affiliate program. K tomu asi ani není potřeba nic dodávat. Mintos nabízí stejné, jako většina českých bank a dalších firem, affiliate program. Přiveď kamaráda a získej... Bonus se pak dělí 1:1 pro doporučitele a doporučeného.
 • 500.000+ klientů z celého světa, velké množství pozitivních recenzí.
 • Více než 8 miliard EUR v doposud zpracovaných transakcích.
 • Všechny důležité ovládací prvky jsou v češtině včetně znalostní báze.


Mintos promo akce. Na Mintosu běží promo akce, kdy každému novému investorovi vyplatí extra bonus podle následující tabulky odpovídající výši souhrnu všech investic v průběhu prvních 90 dní.
Investováno € 500:    € 10 bonus
Investováno € 1 000: € 20 bonus
Investováno € 5 000: € 60 bonus
Investováno € 10 000 a více: 1% z celkové investované sumy, až do maximální výše € 1 000 bonusu.

Pro využití této promo akce si otevřete účet u Mintosu přes tento odkaz. Bonus se vám z vašich investic učiněných během prvních 90 dní připíše postupně ve 30 denních intervalech, vždy na začátku každého nového měsíce.

Tak a protože nerad píšu o něčem, co nemám sám vyzkoušené, tak budu průběžně přispívat s informacemi, jak se moje investice vyvíjí a jak to jde včetně negativ na které se mi v průběhu času povedlo narazit. Start 10.05.2017.
Následuje pár ukázkových investičních portfolií investorů, kteří na Mintosu již nějaký ten rok taky investují.
Přílohy
4.png
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
3.jpg
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
2.png
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
1.png
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
Naposledy upravil(a) TnT dne pát 15. črc 2022 19:52:48.

 
Uživatelský avatar
HyPNO
Příspěvky: 14
Registrován: pon 24. dub 2017 12:31:03
Poděkování: 1 | 2
PAYOUT CASH:  6,00
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

sob 30. lis 2019 0:51:41

Zajímavý čtení. :) Škoda, že mám všechno nacpaný v akciích. Zanedlouho se budou vyplácet dividendy, tak se mi to teď nechce prodávat. Pak bych tam z dividend asi něco šoupl.

TnT píšeš v prvním příspěvku, že tam máš účet dva roky. Nikde jsem zatím tady v diskusi nenarazil na žádná negativa. Nějak se mi nechce věřit, že by se za dva roky neobjevil jakýkoliv problém nebo, cokoliv co by tě znejistělo. To by bylo moc doknalý. Nefakt, zajímal by mě docela nějaký kritický pohled na věc, když s tím máš dlouhodobou osobní zkušenost. :) Přecijen ten úrok není zas tak vysoký, aby se vyplatilo tam držet 100E a šoupnout tam třeba 10000E a pak o to přijít, to člověk nechce. Každopádně pokud to šlape, tak je 10% za ten rok krásný výsledek. Každopádně důležitý je, když dojde případně na nějaký problémy, jak je to schopný je vyřešit bez poškození investora.

 
Kreur
Příspěvky: 127
Registrován: ned 25. srp 2019 18:45:35
Poděkování: 1 | 0
PAYOUT CASH:  179,73
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

sob 30. lis 2019 9:50:38

Uživatelský avatar
HyPNO
  Zatim to neproslo recesi, coz vzhledem k tomu, ze vetsina pujcek jsou rychlopujcky nebo osobni pujcky muze znamenat nezanedbatelne riziko, behem konjuktury bych moc problemu neocekaval. Behem recese by to ale melo drzet lepe nez akcie, takze trocha diverzifikace napric instrumentama by tu byla, daleko od idealu, ale lepsi nez 100% akcie.

Mimochodem ted analyzuju jednu jinou alernativni investici, ale dokud nebudu mit fakt dukladnou due diligence tak to nebudu postovat, mozna to bude zajimave mozna ne.

Mintos kazdopadne vypada, alespon pro me, jako zajimava moznost a jakmile mi zanedlouho dojede jedna investice tak tam nejspise cast penez taky soupnu.

 
Uživatelský avatar
HyPNO
Příspěvky: 14
Registrován: pon 24. dub 2017 12:31:03
Poděkování: 1 | 2
PAYOUT CASH:  6,00
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

sob 30. lis 2019 12:26:04

Kreur To je pravda ta recese by s tím mohla docela pohoupat. Pro mě je tedy hlavní prioritou vyloučit riziko 100% ztráty ze dne na den bez možnosti jakékoliv kompenzace, taková věc by pro mě byla nezajímavá i kdyby tam bylo 100% za týden. Samozřejmě chápu, že jakákoliv investice sebou nese rizika, tak i s nějakými případnými ztrátami počítám pokud jejich výše a riziko je úměrné tomu výnosu, což tady u toho po pročtení celého toho vlákna mi přijde, že je ok. Proto bych taky rád slyšel od někoho, kdo tam je delší dobu nějaké problematické situace a jak to ta platforma zvládla vyřešit. Třeba právě bankrot nějaké té úvěrové společnosti v praxi a podobně. Jak ten proces pak probíhal, s jakým konečným výsledkem a tak. Když všechno šlape jak na drátkách, tak je to sice pěkný, ale nevypovídá to nic o reálné stabilitě celé té platformy. To jak je celý ten jejich "Mintos byznys" dobře vymyšlený a jak a jestli se jim povedlo vychytat a pokrýt nějakým způsobem všechny rizika a to i směrem k ochraně investorů se pozná teprve ve chvíli, co skutečně k nějakému problému reálně dojde a jakým způsobem jsou schopni ho řešit.

Osobně zatím všechno právě držím v těch akciích. A přestože jde o takové celkem stabilní firmy jako ČEZ, O2 a podobně, tak jsem došel k závaru, že to nebude úplně ideální držet všechno jen v akciích. Tak se dívám i po alternativách, abych měl peníze v co možná nejširším porfoliu produktů a výkyvy u jednotlivých produktů mě z celkového pohledu tolik negativně neovlivňovaly celkovou hodnotu toho mého investičního portfolia. Stejně tak jsem radši, když výnosy z těch investic proudí průběžně v průběhu roku a ne jak u těch dividend, kdy je zvlášť u těch CZ akcií jeden výplatní den v roce.

Pokud bys měl pak informace k té alternativní investici o které píšeš, tak tu kdyžtak pak založ vlákno a nebo mi dej pak vědět SZ, pokud bys s tím nechtěl jít ven veřejně, rád bych se kdyžtak taky zapojil, pokud to není teda vyloženě privátní záležitost. :)
Naposledy upravil(a) HyPNO dne sob 30. lis 2019 12:35:36.

 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

sob 30. lis 2019 17:18:15

Uživatelský avatar
HyPNO
Jednou jsem tam zažil bankrot úvěrovky od které jsem měl přes Mintos nakoupné pohledávky. Jednalo se o polskou úvěrovou společnost Eurocent. Dopadlo to tak, že se Mintos přihlásil do konkurzního řízení jménem investorů, kterých se to týkalo a uplatnil nárok na ty pohledávky. Jde to dohledat v polském registru úpadců, společnost se jmenuje Eurocent SA. Tam se mi vrátilo zpátky 37% z investice, když se k tomu, přičte to co jsem mezitím vydělal na úrocích od Eurocentu, tak jsem ohledně konkrétně toho Eurocentu někde kolem těch 50% v mínusu/ respektive na investicích do Eurocentu jsem reálně ztratil někde kolem 50%, přičemž v rámci celého toho mého portfolia, co tam mám to znamenalo ztrátu kolem 2%. Tedy pokud člověk všechny peníze nenacpe jen do jedné úvěrovky a do jedné pohledávky, tak je to v pohodě. Jinak přístup Mintosu k té záležitosti a problému byl proaktivní. Tedy dotčení investoři byli průběžně informování o postupu a průhěbu v rámci zpráv v Mintosu s tím, že všechno šlo zároveň ověřit a sledovat v tom polském registru úpadců, tedy na nějaký nedostatek informací nebo laxní přístup si stěžovat nemůžu.. Nic závažnějšího se tam za ty dva roky nestalo. 
Naposledy upravil(a) TnT dne sob 30. lis 2019 17:20:28.

 
Uživatelský avatar
HyPNO
Příspěvky: 14
Registrován: pon 24. dub 2017 12:31:03
Poděkování: 1 | 2
PAYOUT CASH:  6,00
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

sob 30. lis 2019 21:53:04

Tak mám jisto. Půjdo do toho rozhodně taky, přesně něco na styl, co jsem hledal. Nehledě na to, koukám na ty úvodní snímky některých těch zůstatků a hádám, že kdyby to bylo něco pofidérního s rizikama výrazně převyšujícíma vynosy, tak by se nenašly lidi, co tam dali přes milion eur. :)

 
Darius
Příspěvky: 12
Registrován: ned 01. pro 2019 12:42:38
Poděkování: 0 | 0
PAYOUT CASH:  14,71
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

ned 01. pro 2019 17:12:37

Já jsem v mintosu skoro od jeho spuštění, to je nějak od konce toho roku 2015, no a až do roku 2018 jsem si tam v podstatě pravidelně spořil. Teďka tam mám investováno něco málo přes 800 000 a každý měsíc z toho tahám jen výnosy. Teďka v pátek mi zrovna přišla platba za listopad.
vyber penez z montos.png
vyber penez z montos.png (6.49 KiB) Zobrazeno 367 x
vyber penez z montos.png
vyber penez z montos.png (6.49 KiB) Zobrazeno 367 x
Celou dobu si výnosnost držím kolem těch 10%, občas i mírně pod, jsem spíš konzervativnější typ investora. Tedy jsem raději za nižší výnos a nižší risk než naopak. Celkem dobrá záležitost. :)
Naposledy upravil(a) Darius dne ned 01. pro 2019 19:11:06.

 
Uživatelský avatar
emilly
Příspěvky: 38
Registrován: úte 18. dub 2017 12:58:10
Poděkování: 3 | 0
PAYOUT CASH:  24,13
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

pon 02. pro 2019 14:23:39

taky tam takhle spořím. :happy: no výnosy mám však zatím menší :roll: ale přibližuju se O:)

 
Loupak
Příspěvky: 6
Registrován: úte 06. srp 2019 22:51:57
Poděkování: 1 | 0
PAYOUT CASH:  7,26
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

sob 07. pro 2019 19:24:49

Tak jak vám to běží? Přihodil jsem tam dneska trošku větší čásku a kupodivu to bylo taky všechno alokovaný během pár minut. Taky jsem dostal nějaký bonus za nákup pohledávek společnosti Wowwo nevíte o co jde a hlavně jak můžu dopředu vědět za jaké pohledávky bude bonus a za jaké ne? :).

 
Uživatelský avatar
leakpeak
Příspěvky: 170
Registrován: stř 08. úno 2017 17:33:16
Poděkování: 8 | 10
PAYOUT CASH:  86,50
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

čtv 12. pro 2019 18:39:10

Další mail: :)

Tento týden na Mintos
Creditter (dříve SmartCredit), online poskytovatel úvěrů z Ruska, se přidává k rodině Mintos
Nový poskytovatel úvěrů z Ruska, Creditter, se připojuje k Mintosu. Nenechte si ujít krátkodobé úvěry uváděné v EUR a RUB s garancí zpětného odkupu.

Creditter na Mintosu:
 • Čistý roční výnos až 10 % v EUR a 17 % v RUB
 • Garance zpětného odkupu
 • 10% spoluúčast na riziku (skin in the game)
 • Úvěry uváděné v EUR v rozsahu 30 EUR až 400 EUR
 • Úvěry poskytované v Rusku
 • Mintos Rating C+

Mintos je nyní používán více než 200 000 investory po celém světě!
Když se ve startupu začne mluvit o „stovkách tisíc zákazníků“, jedná se o skvělý úspěch, kterého lze dobře marketingově využít. Zároveň takový úspěch ovšem s sebou nese i notnou dávku zodpovědnosti pro celý tým. Toho jsme si vědomi i u nás v Mintosu, kde k listopadu 2019 provozujeme tržiště s celkem 215 000 investory a hranice 300 000 investorů plánujeme dosáhnout v řádu několika měsíců! Tento milník je příhodným momentem, abychom se zblízka podívali na lidi, kteří tvoří naše tržiště, a jejich zvyky: investoři Mintos. 

Na Mintosu zainvestovány již 4 miliardy EUR!

Provozovat přední třžiště pro investice do úvěrů znamená zaobírat se velkými čísly. Na Mintosu jsou každý den dostupné tisíce úvěrů z desítek zemí. Od roku 2015 se k nám připojilo již více než 200 000 investorů, kteří chtějí využít příležitosti investovat do úvěrů. Přesto stále existují miliony potenciálních investorů, kterým zatím nezbývá než objevit, že investování do úvěrů je jednoduchou a skvělou cestou, jak vydělávat pasivní příjem, a stamiliony úvěrů poskytnutých dlužníkům, jež se nachází v doméně našeho cílového trhu.

Zaměřme se však na chvíli na skvělé číslo, kterého se nám podařilo dosáhnout: Mintos právě dosáhl 4 miliard EUR v úvěrech financovaných na tržišti. A to vše – díky Vám!

I do budoucna plánujeme zůstat věrni našim současným úkolům: budeme pokračovat ve zlepšování toho nejpřístupnějšího a nejvíce diverzifikovaného tržiště pro ty, kteří mají zájem investovat do úvěrů, a zároveň si budeme nadále udržovat cennou loajalitu a důvěru, kterou v nás investoři Mintos vkládají. Jen díky Vám rosteme! Děkujeme.
Naposledy upravil(a) leakpeak dne čtv 12. pro 2019 18:42:23.

Gimme my money biatch! 8-)

Jak na HYIPy? :)
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 15

Seznam posledních 255 uživatelů, kteří navštívili toto téma

alanocko (1),
kuuba22 (48),
krasl (24),
Uživatelský avatar
Herakles (44),
tusahonza (2),
Uživatelský avatar
Gino45 (1),
hadriel02 (1),
JaPaJP (1),
Uživatelský avatar
TnT (507),
Tuttinho (2),
mareknovak357 (2),
kaprthomas (53),
milhaus52 (3),
Uživatelský avatar
SanVacova (3),
Uživatelský avatar
radfoj (3),
Uživatelský avatar
Mikos (1),
Uživatelský avatar
neexus (15),
robin87 (5),
Kwandar (104),
kossák (6),
newpt (1),
Uživatelský avatar
hi_investor (1),
Uživatelský avatar
Legend (1),
Vojtiseek (1),
czetachion (2),
winexec (1),
22zdenio22 (5),
mart (2),
Uživatelský avatar
PatrikZihall (1),
Mikron (11),
iQshow (12),
RudewoyKruger (1),
MichalLysonek (3),
adzam333 (8),
jiki (42),
Martinski (3),
adamzajda (2),
DanielFila (1),
Fredd (6),
PanTajemny (1),
Windicz (10),
Uživatelský avatar
ondbiz (4),
vtipna.mrkev (1),
Sajmon122 (1),
pitrysek123 (10),
adam16 (3),
Uživatelský avatar
voshi (33),
Uživatelský avatar
wolverine (6),
jakubjv (5),
half_ing (2),
irena (2),
Patrik on 60 fps (1),
Jancik (93),
Uživatelský avatar
Vector15 (7),
strachan (22),
admiral (3),
redre (3),
selatko01 (28),
tom45 (5),
Dadka (1),
korman (1),
Erbe (1),
Lendras (1),
Lenny (1),
seliot (1),
Tusa.glass (2),
bramborak567 (1),
Monika87 (3),
L1ft3r (3),
Peter800 (3),
fantomas (1),
trubecka (1),
Uživatelský avatar
MyLead Global (1),
marekcze (2),
Uživatelský avatar
OtaS (5),
Uživatelský avatar
Janson (3),
Uživatelský avatar
peto9110 (33),
carlosac (2),
ad.hru (2),
mhe (1),
Uživatelský avatar
leakpeak (145),
joozino (5),
master007 (3),
Uživatelský avatar
kerensky1 (1),
Uživatelský avatar
RioPesekM (1),
3ps3 (4),
fajkee (2),
mildatdi (1),
KubaKh (3),
Uživatelský avatar
svanda5234 (1),
Lukeccc (3),
Roddick92 (7),
barahir (1),
BloodyMary (6),
pisisin (7),
kikin450 (2),
Kopr (5),
Sanjago (1),
Expert (4),
lav (1),
maxik (5),
kopo123 (1),
Josef_Vavra (1),
kolomanko (24),
gert484 (2),
kreeksky (2),
Stin19 (4),
MaLe33 (4),
Kudris (1),
Lucie24 (1),
janinua (92),
ivos88 (1),
patrikcz12 (2),
danynka154 (2),
BjonSX (1),
prana269 (1),
xdatalive (12),
tomas.dobry (11),
roady (19),
Toncek84 (51),
Uživatelský avatar
VladimirCerny (2),
dzouji (1),
Uživatelský avatar
Phillipe (65),
Uživatelský avatar
asmorth (3),
Gert (2),
holonge (1),
harmonny (1),
TuxCZ (2),
Michalrazi (1),
radeknovotny94 (15),
Uživatelský avatar
Grow (2),
BaRTik (1),
pawlas (1),
Dragon_Rider242 (4),
Gregis (1),
patrik178 (4),
jamesbristow111 (1),
kotalicek (4),
horakt (1),
slonik27071983 (1),
Janka (2),
Rusty (3),
Stefan8888 (5),
1kukulienka (1),
bart25 (4),
Kraken (15),
luckydasty (1),
Uživatelský avatar
Wire (81),
canall (1),
Norny (6),
attle2 (1),
2martin2 (6),
Apple (4),
Orel987 (7),
radekkrysa (3),
miloscz (8),
dodhar (5),
Uživatelský avatar
Milanl (2),
Vawa2 (1),
tarrant1991 (4),
Mine (2),
ganea (2),
Uživatelský avatar
Hrosskall (3),
Vorisek (12),
belsa (2),
zuccback (1),
Lng420 (1),
grehel (1),
Jaro (1),
Karma (1),
Uživatelský avatar
payout (43),
Novic97 (2),
airdrex (2),
Uživatelský avatar
emilly (32),
Miras56 (1),
Uživatelský avatar
dantexpcstrike (1),
LUKFARK (1),
markys (79),
labus (2),
Draconix (6),
Uživatelský avatar
rainbowsix (24),
Uživatelský avatar
elis09 (1),
MILOS (1),
YesPlease (4),
horak.voj (10),
Uživatelský avatar
Jedlicka (16),
Kreur (111),
Valdor (3),
Gerisn (2),
Darius (34),
Uživatelský avatar
Chidocoin (3),
Majki (29),
coje (7),
nettopeer (2),
Uživatelský avatar
Alastaircz (2),
Itchy (1),
KloudaCz (1),
Lulu007 (3),
Helen (7),
milasekkk (1),
Uživatelský avatar
tjk.whitker (1),
dusanmetrix (1),
Wolflovealex (2),
hawkercz (1),
Mopenzi (1),
rosvit (1),
Jan12 (2),
Katy (20),
grubmi (2),
koska (5),
Uživatelský avatar
paulmccreary8 (1),
Glowin853 (4),
Andy333 (1),
SatoshiFX (1),
fufi (1),
jardastypp (2),
Goblin (1),
Uživatelský avatar
HyPNO (16),
panchokitt (7),
falco4 (3),
MIKULAS7894 (2),
Karlton (2),
Jan F. (1),
mike152 (5),
Loupak (16),
Uživatelský avatar
petr.novotny (28),
deli13 (2),
smithbernad68 (1),
malin (5),
Uživatelský avatar
dasa.zivalova (1),
benicek11 (1),
praha123 (2),
Lordman (2),
Macek (3),
Uživatelský avatar
parmen.parmen (1),
Alena (1),
darwin (2),
dudi (6),
turcelpatrik (1),
bluenite (1),
toothless (1),
Mikkasso (1),
dumbasa (2),
Uživatelský avatar
OnlyWhiteCZ (3),
Havlos (2),
Bifinka (1),
Uživatelský avatar
Breta (1),
ch4 (1),
Constantin105 (1),
Ala19 (1),
mirajko (2),
w333 (1)

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host