Clicky

Jsme československá komunita lidí se zájmem o různé formy online podnikání, investic, kryptoměny a jiné formy internetového výdělku.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 15
 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

stř 10. kvě 2017 15:48:48

Zajištěná a bezpečná investice? Ano. :success:

Výnos kolem 10% p.a. i více? Ano. :success:

Široká možnost diverzifikace? Ano. :success:

Připisování výnosů z investice každý den? Ano. :success:

1% PROMO bonus k prvním investicím? Ano. :success:

Zajímá vás více :?:

Zajímá vás proč si u Mintosu každý den otevře účet tisíce nových lidí, kteří si takto zhodnocují volné finanční prostředky :?:

Pak čtěte pozorně dál. :thumbup:Tak tedy jistě všichni znáte Zonky, Bondster a další podobné P2P platformy. Pokud neznáte, tak jen v rychlosti jedná se o platformu, kde se střetávají nabídky s poptávkami po půjčkách (respektive financování půjček). Celý proces od technické až po právní stránku věci zajišťuje sama platforma za podíl na zisku. Investor nemusí nic dělat, pouze poskytuje skrze platformu kapitál žadatelům o půjčky, který se následně postupně investorovi vrací spolu s úroky. Přičemž jak jsem již psal, vše je po všech stránkách zajištěno a zprostředkováno platformou, investor tedy se žadatelem o půjčku nepřichází přímo do styku. Jedná se o reálný a fungující business model, za kterým většinou stojí velké a silné finanční skupiny. Většina těchto velkých platforem má licenci od regulátora finančního trhu, odpovídá veškerým regulacím v oblasti kapitálového trhu, prostředky klientů podléhají dohledu úřadů a jsou drženy na oddělených účtech od majetku platformy. Z hlediska bezpečnosti investice a peněz je možné říct, že v podstatě nehrozí, aby někdo jentak jednoduše vzal svěřené peníze a utekl s nimi.

Nyní konkrétně tedy k MINTOSu. Mintos je lotyšská (EU) regulovaná společnost, jenž provozuje největší trh s půjčkami tohoto typu na světě. Společnost Mintos je regulována a na její fungování dohlíží Komise pro finanční a kapitálový trh (FCMC) v Lotyšsku.
Způsob fungování Mintosu je na rozdíl například od Zonky trošku odlišný. V případě Mintosu, investor nepůjčuje peníze přímo dlužníkovi (resp. žadateli o úvěr), ale kupuje si část pohledávky za dlužníkem od určité úvěrové společnosti, která v minulosti úvěr již poskytla. Úvěrová společnost následně vystupuje vzhledem k investorovi jako administrátor úvěru a většinou i jako ručitel za splacení úvěru - viz dále garance zpětného odkupu. Úvěrová společnost veškeré splátky dlužníka zasílá Mintosu, který je připisuje na účet konkrétního investora, jakožto výnos z investice a splátky jistiny. Tento způsob investice je tímpádem v porovnání třeba se Zonky bezpečnější jelikož za splacení dané investice, respektive pohledávky vůči investorovi ručí rovnou dva subjekty - dlužník a úvěrová společnost.

Po stránce samotného investování se může investor sám rozhodnout buď pro variantu, kdy jeho investiční portfolio spravuje Mintos (tzn. sám Mintos podle profilu investora vybírá, do kterých úvěrů budou finanční prostředky investora investovány, jakým způsobem, atd...) nebo naopak pro variantu, kdy si veškerou investiční aktivitu investor řídí sám. Toto je ve zkratce způsob fungování Mintos Marketplace. S Mintosem tímto způsobem spolupracuje velké množství (vyšší desítky) úvěrových společností z celé EU i mimo ni, přičemž nové postupně neustále přibývají.

Někoho možná napadne otázka, proč by úvěrové společnosti měly chtít nabízet své již poskytnuté a splácené úvěry prostřednictvím Mintosu ke koupi někomu dalšímu a přicházet tak o svůj zisk? Tato otázka je klíčová a vysvětluje, proč je business model Mintosu reálný a dlouhodobě udržitelný - tedy kde se berou peníze na výplatu investorů.
Odpověď na tuto otázku je poměrně jednoduchá a nejlépe jde ilustrovat na nějakém příkladu. Úvěrová společnost půjčí žadateli o půjčku peníze na úrok třeba 14% p.a. Následně část této pohledávky nabídne úvěrová společnost k prodeji na trhu Mintos za zbývající doposud neuhrazenou sumu s úrokem třeba 8% p.a., tedy úvěrová společnost nadále na této pohledávce vydělává rozdíl mezi úroky a zároveň od investora přes Mintos obdržela finanční prostředky, které může dále využít k vyřízení dalšího úvěru pro dalšího žadatele nebo obecně na rozvoj své podnikatelské činnosti. Tedy pro úvěrové společnosti se jedná o poměrně levný a jednoduchý způsob, jak si tímto způsobem půjčit peníze na rozšíření své činnosti. Výsledná spolupráce je nakonec výhodná pro všechny strany, jelikož z pohledu neprofesionálního investora z řad fyzických osob se jedná o značně nadprůměrné zhodnocení v porovnání s tradičními bankovními investičními produkty.

Pro srovnání výnosnost různých druhů investičních příležitostí:
 • Spořící účty: 0,5 - 2% p.a.
 • Různé typy termínovaných vkladů: 1 - 4% p.a.
 • Stavební spoření se státní podporou: 2,5 - 4% p.a.
 • České defenzivní dividendové akcie - strategie nakup&drž: 4 - 7% p.a. na dividendě + postupné dlouhodobé zhodnocení ceny akcie v řádu pár procent za několik let za normální tržní situace.
 • Investice do nemovitosti + příjem z pronájmu: kolem 5-10% p.a. + nárůst hodnoty nemovitosti v řádu pár procent za několik let za normální tržní situace
 • Mintos: 7 - 15+% p.a. v závislosti na zvolené strategii a averzi k riziku.

Obrázek

Nyní několik zajímavostí:
 • Vše je všude úplně transparentní. Mintos funguje od roku 2015 a pravidelně, každoročně zveřejňuje auditované výroční zprávy spolu s finančními výkazy (na stránkách Mintosu dostupné pod záložkou Vztahy s investory).
 • Mintos je finanční společnost regulovaná a dohlížená Komisí pro finanční a kapitálový trh (FCMC) v Lotyšsku. Předmět jejich podnikání vyžaduje dodržování určitých norem a regulací z oblasti AML, aj. S tím se pojí nutnost verifikovat identitu všech investorů (fotka dokladu totožnosti a selfie s dokladem totožnosti v ruce), tak jak je to v podstatě známé v případě otevírání účtu u banky. Celý proces verifikace identity je v češtině.
 • Podle statistik Mintosu je průměrný roční výnos u investorů nad 10% p.a. Výnosnost si může člověk ve velké míře ovlivnit sám investiční strategií, kterou si zvolí. V případě investování do zajištěných úvěrů majetkem dlužníka je výnosnost nižší (většinou do 10%). U nezajištěných úvěrů bez garance zpětného odkupu, lze dosahovat výnosnosti i okolo 20% nebo více. Vyšší výnosnost je pochopitelně spojena s úměrně vyšším rizikem.
 • Minimimální investice ve výši 10 EUR / 300 CZK nebo i 0.01 EUR na sekundárním trhu.
 • Nejsou účtovány žádné pravidelné poplatky. Z pohledu investora je služba poskytována zdarma. Mintos si svou provizi bere ze zisku ve formě části vyplaceného úroku (výnosnost u půjček je již o provizi Mintosu snížena). Zisk Mintosu je tak plně závislý na zisku investora: Mintos vydělává pouze pokud vydělává investor. Tato situace zajišťuje, že zájmy Mintosu jsou stejné jako zájmy investorů a nehrozí tak, že by Mintos nehájil zájmy svých investorů nebo postupoval proti nim.
 • Veškeré úvěrové společnosti, které chtějí vstoupit na Mintos trh jsou podrobeny ze strany Mintosu důkladné analýze a due diligence. Mintos na svůj trh vůbec nepouští extrémně rizikové úvěrové společnosti, tj. třeba společnosti těsně před bankrotem, aj. Úvěrové společnosti, které sítem projdou a je jim povolen vstup na trh Mintos, jsou následně Mintosem přezkoumány z hlediska jejich finanční stability a je jim udělen rating. Na základě přiděleného ratingu je možné i z pohledu investora laika jednoduše posoudit finanční stabilitu dané úvěrové instituce a rizikovost dané investice. K dispozici jsou nicméně samozřejmě také finanční výkazy, účetní závěrky a další finanční dokumenty jednotlivých úvěrových poskytovatelů, kteří na trhu Mintos působí a je tak možné, aby si investor provedl kreditní scoring úvěrového poskytovatele sám.
 • Více než 95% všech nabídek na trhu Mintos má garanci zpětného odkupu. To znamená, že v případě, kdy na straně dlužníka dojde k problémům s placením úvěru, tak se poskytovatel úvěru zavazuje investorovi vyplatit doposud dlužníkem nesplacenou část pohledávky. Investice je tak jištěna hned dvakrát. V prvé řadě za splacení jistiny i úroku ručí samotný dlužník, v druhé řadě v případě, kdy je dlužník v platební neschopnosti nastupuje na jeho místo úvěrový poskytovatel, který je povinen investorovi kompenzovat dosud nesplacenou část investice.
 • Investice není časově vázaná, vložené peníze lze kdykoliv vybrat i s úrokem. Provedené investice je kdykoliv možné prodat na sekundárním trhu Mintos jiným investorům (poptávka na sekundárním trhu dlouhodobě podstatně převyšuje nabídku, tedy s likviditou není problém, v roce 2020 přesahoval průměrný objem úvěrů zobchodovaných na sekundárním trhu více než 500 000 EUR za den), díky čemuž je možné investované prostředky kdykoliv vybrat a není třeba čekat až na úplné splacení dluhu dlužníkem.
 • Mintos má účet u České spořitelny, převody je tak možné provádět v českých korunách v rámci domácích plateb a zdarma. Dále je možné provádět převody v měně EUR prostřednictvím bankovního SEPA převodu, také zdarma.
 • Veškeré investice a vztahy jsou smluvně podloženy a nejedná se o investici na "dobré slovo". Všechny smlouvy je možné stáhnout a pročíst a to až na úroveň každé jednotlivé zakoupené pohledávky. Investor přesně ví, jaká má práva a povinnosti, i co může nebo naopak nemůže očekávat. Nikde nehrozí žádná překvapení.
 • V rámci platformy Mintos je možné sledovat veškerou aktivitu související s úvěrem. V platformě Mintos je investorovi dostupná veškerá aktivita související s každým zakoupeným úvěrem. Je možné sledovat aktivitu mezi Mintosem a úvěrovým poskytovatelem a aktivitu mezi úvěrovým poskytovatelem a konečným dlužníkem, případně také aktivitu mezi Mintosem a konečným dlužníkem, v případě pokud Mintos vstoupil na místo úvěrového poskytovatele. Je tam možné sledovat celý proces komunikace, vymáhání dlužné částky po dlužníkovi v případě jeho prodlení s platbami, až na úroveň soudního řízení a případné exekuce. Takže nehrozí informační ticho.
 • Občasné konání různých promo akcí. Občas se děje, že některá z úvěrových společností, která na Mintosu inzeruje své pohledávky k prodeji investorům chce nebo potřebuje shromáždit peníze od investorů rychleji než jaký je na Mintosu standard. Z tohoto důvodu jsou občas vyhlašovány promo akce ve smyslu "Všechny investice do pohledávek úvěrové společnosti XXXYYY v období dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy obdrží okamžitý cashback v penězích ve výši 1% investované částky.". Reálně tak má investor hned při své investici v rámci takové promo akce zpět 1% ve formě výnosu z investované částky.
 • Affiliate program. K tomu asi ani není potřeba nic dodávat. Mintos nabízí stejné, jako většina českých bank a dalších firem, affiliate program. Přiveď kamaráda a získej... Bonus se pak dělí 1:1 pro doporučitele a doporučeného.
 • 500.000+ klientů z celého světa, velké množství pozitivních recenzí.
 • Více než 8 miliard EUR v doposud zpracovaných transakcích.
 • Všechny důležité ovládací prvky jsou v češtině včetně znalostní báze.


Mintos promo akce. Na Mintosu běží promo akce, kdy každému novému investorovi vyplatí extra bonus podle následující tabulky odpovídající výši souhrnu všech investic v průběhu prvních 90 dní.
Investováno € 500:    € 10 bonus
Investováno € 1 000: € 20 bonus
Investováno € 5 000: € 60 bonus
Investováno € 10 000 a více: 1% z celkové investované sumy, až do maximální výše € 1 000 bonusu.

Pro využití této promo akce si otevřete účet u Mintosu přes tento odkaz. Bonus se vám z vašich investic učiněných během prvních 90 dní připíše postupně ve 30 denních intervalech, vždy na začátku každého nového měsíce.

Tak a protože nerad píšu o něčem, co nemám sám vyzkoušené, tak budu průběžně přispívat s informacemi, jak se moje investice vyvíjí a jak to jde včetně negativ na které se mi v průběhu času povedlo narazit. Start 10.05.2017.
Následuje pár ukázkových investičních portfolií investorů, kteří na Mintosu již nějaký ten rok taky investují.
Přílohy
4.png
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
3.jpg
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
2.png
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
1.png
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
Naposledy upravil(a) TnT dne pát 15. črc 2022 19:52:48.

 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

ned 24. lis 2019 13:15:23

Uživatelský avatar
Kreur
To je pravda. Nicméně zajištění tu vidím o něco větší než u korporátních dluhopisů, jelikož těch povinných subjektů je tu více. U korporátního dluhopisu ručí při standardních podmínkách za splnění závazků z něj plynoucích pouze daná společnost. V tomto případě úvěrovku vidím spíš na pozici ručitele za ten závazek, tam kde tedy garantují ten zpětný odkup. Tedy 1. splácí dlužník, pokud svému závazku není schopen dostát hradí na 2. místě úvěrovka a v případě pokud ani úvěrovka tomu závazku není schopná dostát, tak je v platební neschopnosti a na scénu vstupuje Mintos, který tedy za samotnou pohledávku neručí, ale zastupuje investora/investory v celém tom následném právním procesu. V minulosti, jak tam padla úvěrovka Eurocent, tak jsem v tom utopil kolem 16 EUR, za které mi tedy Eurocent ručil, přičemž v konkurzu se mi z těch 16 EUR vrátilo necelých 6, které mi pak Mintos připsal k zůstatku účtu jako částečné vyrovnání dotčených úvěrů. Takže tahle ztráta pro mě znamenala ztrátu úroku za cca dva týdny, možná ani ne, což není tak strašné. Tedy aby nastal skutečně nějaký větší problém, tak by musel investor investovat skutečně převážně jen do úvěrů nezajištěných majetek dlužníka. Většina úvěrovek by musela spadnout do úpadku, který nejde řešit restrukturalizací a musel by nastat nějaký globální problém se splácením dluhů u dlužníků, aby se to dotklo skutečně celého toho portfolia. A i tak by pravděpodobně člověk nepřišel úplně o všechno, co má zrovna investováno. V tak obrovském rozsahu se to nakonec neděje ani při krizi, tak jak je tady v Evropě doposud známe. Tím samozřejmě nechci říct, že nehrozí, že v budoucnu nepřijde něco, kdy se všichni s trochou nadsázky vrátěj do doby kamenný, možný je všechno. :) Nicméně bych to určitě neoznačoval za top riziko, které by nebylo pokryto tím výnosem.

Jinak na tom IŽP jsem měl právě pár známých, tak si pamatuju jak na to tenkrát nadávali, ani v jednom případě z toho po x letech nevybrali víc než tam vložili a to to mělo být zhodnocováno.

Uživatelský avatar
Jedlicka
pěkný sumy, tak daleko ještě zdaleka nejsem. :D
Naposledy upravil(a) TnT dne ned 24. lis 2019 13:51:56.

 
Kreur
Příspěvky: 127
Registrován: ned 25. srp 2019 18:45:35
Poděkování: 1 | 0
PAYOUT CASH:  179,73
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

ned 24. lis 2019 14:58:36

Uživatelský avatar
TnT
 asi to o neco lepsi je, ale to zda dluznik splaci nebo ne je brutalne provazane s tim jestli uverovka bude schopna dostat garancim. Pocitam, penize putuji dluznik -> uverovka -> mintos -> investori, takze hlavni riziko je u tech investic s garanci porad uverovka -> mintos. Krach jedne uverovky (za predpokladu normalni diverzifikace) moc velky problem nebude, spis je tam to riziko nejakeho toho globalniho problemu, ktery celkem ocekavam vzhledem k tomu jakym zpusobem byla rersena posledni recese. Porad zajimave, ale na investici penez jinych lidi stale dost riskantni, bylo by to urcite treba hlidat a bojim se, ze v krizi muze likvidita na sekundarnim trhu o dost klesnout...

Jinak u IŽP zacinas v minusu kolik je provize, tak za rok a pul se dostanes na nulu a pote to v podstate funguje jako fond (kdyz uplne ignoruju tu slozku pojisteni - vetsinou drahe a nepotrebne), takze kdybys to tam mel 40 let a vynos opravdu byl 7% p.a. jak slibuji pojistovaci tak vstupni poplatek dela "lidovych" ~9,7% no neber to :D

 
Uživatelský avatar
petr.novotny
Nový člen fóra
Příspěvky: 4
Registrován: pát 22. lis 2019 18:15:07
Poděkování: 0 | 0
PAYOUT CASH:  2,76
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

ned 24. lis 2019 15:16:37

mám na to podobný pohled jak kreur.
V případě krachu úvěrovky, jakým způsobem si člověk zajistí, aby peníze dlužníci posílali přímo mě jako investorovi?
Leda, že by to tam bylo nějak řešeno tak, že na místo té úvěrovky vstoupí ta platforma, jako zástupce investorů/věřitelů a tu komunikaci a vymáhání tam s konkrétníma dlužníkama zajistí přímo sama ta platforma.
Na druhou stranu, do čeho jiného investovat peníze, tak aby to zhodnocení bylo alespoň trochu zajímavé a aby člověk neměl všechny peníze jen v jedné investici a zároveň, aby to nebyl podvod, letadlo a podobné kraviny a reálně to peníze vydělávalo. Státní dluhopisy, spořící účty a všechny tyhle hovadiny, to ani nepřekoná inflaci, tedy výsledek reálně žádný.Podílové fondy, a tyhle typy věcí, přesně jak jste psali i v době, kdy všechno roste, tak podílové fondy prodělávají, v těch nejlepších případech nabízí výnos jen trošku nad inflací a s rizikem, tedy výsledek reálně opět minimání až žádný. Jedině snad to stavební spoření, jenže ani tak ty 3,7% které na tom za rok jsou není žádná dvakrát výhra.
Tedy pro sebe nevidím k Mintosu žádnou moc lepší alternativu i když tam jak říkáte nějaká rizika jsou.

 
Uživatelský avatar
leakpeak
Příspěvky: 170
Registrován: stř 08. úno 2017 17:33:16
Poděkování: 8 | 10
PAYOUT CASH:  86,50
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

ned 24. lis 2019 15:27:57

Uživatelský avatar
Kreur
Uživatelský avatar
petr.novotny
Tohle byla jedna z prvních věcí, co jsem si zjišťoval, když jsem se o to nedávno začal zajímat. Pokud poskytovatel úvěrů zbankrotuje nebo jinak ukončí činnost, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak by se to investorů ve výsledku moc dotknout nemělo, pokud tedy rozumně diverzifikují. Viz...
Co se stane v případě, že poskytovatel půjčky ukončí obchodní činnost?

V případě nepravděpodobné události, že by poskytovatel půjčky ukončil svoje podnikání, jsme uzavřeli dohody, které zajišťují, že investoři budou dále dostávat platby za půjčky, do kterých investovali pomocí Mintos tržiště.
Na Mintos tržišti jsou dva typy půjček. Půjčky s přímou a nepřímou strukturou. Vy si můžete vybrat, do kterého typu půjčky chcete investovat použitím filtru „Struktura investice“ na Primárním a Sekundárním trhu.
 
Přímá struktura
Když investujete do tohoto typu půjčky, tak si kupujete práva na pohledávku vůči dlužníkovi na základě dohody o postoupení. Dlužník zasílá splátky své půjčky příslušnému poskytovateli půjček, který následně se společností Mintos distribuuje platby investorům. V případě události, že poskytovatel půjčky selže a stane se insolventním, dohoda o postoupení zůstává platná a nedotčena.
Na základě dohody o postoupení a smlouvy o spolupráci se společností Mintos, v případě insolvence poskytovatele půjček, Mintos, jakožto zástupce investorů, by převzal administraci nároku od poskytovatele půjček a odvolal oprávnění investora od poskytovatele půjčky. To znamená, že by poskytovatel půjčky již dále nespravoval dlužníkovi platby. Po převzetí správy nároku od poskytovatele půjčky, je Mintos oprávněn přenést správu nároku na třetí stranu na základě svého uvážení. To znamená, že by Mintos, jakožto zástupce investorů, informoval dlužníka o dohodě o postoupení a přesměroval trvající platby na společnost Mintos nebo třetí stranu dle uvážení společnosti Mintos.
Přechod správy plateb od poskytovatele půjček na společnost Mintos nemusí nastat okamžitě. Délka doby pro přechod záleží na právních povinnostech poskytovatele půjček.
 
Nepřímá struktura
V případě nepřímé struktury, přímý nárok je vůči poskytovateli půjčky. Nárok není vůči dlužníkovi a podkladová půjčka poskytnutá dlužníkovi je zastavena ve prospěch společností Mintos Finance nebo Mintos OU. V případě, že poskytovatel půjčky zbankrotuje, uzavřeli jsme dohodu s poskytovatelem půjčky a také obchodní zástavu, která zaručuje, že investoři na Mintos budou první, kteří dostanou platby z insolvenčních aktiv.
V této situaci, Mintos bude úzce zapojený v právním řízení a všechny prostředky obdržené od poskytovatele půjčky budou proporčně rozděleny na základě investic mezi investory. Doba, za kterou dostanou investoři dlužníkovi splátky zpět, bude záležet na soudním řízení a dalších externích faktorek poskytovatele půjčky.
Z toho tedy vlastně vyplývá, že i kdyby měli zbankrotovat úplně všichni ti úvěroví poskytovatelé, tak by Mintos v podstatě nastoupil na jejich místo, jako zástupce investorů a ve spolupráci s advokátníma kancelářema z jednotlivých zemích ve kterých ty úvěrovky působily by se postaral o pokračování inkasa splátek od dlužníků, realizaci zástav, vymáhání, apod, prostě zajistil by realizaci práv investorů vůči všem povinným.

Osobně se mi tenhle typ investování teda líbí a dává mi smysl. Nemám k tomu v podstatě žádné otázky nebo pochybnosti, které by tam v té jejich znalostní bázi nějak rozumně nezodpověděli. Nikde se tam kolem ničeho nemlží, nesnaží se zatajovat rizika, negativní scénaře a podobně, naopak o tom otevřeně píšou spolu s tím jak z toho v té dané situaci ven. Nic tam nevisí na nějaké jedné osobě nebo subjektu na kterém by to stálo a padalo. Muselo by to jít do kytek buď úplně všechno a nebo alespoň podstatná část těch zapojených organizací a osob/dlužníků. V současnosti nevím o lepší alternativě na výnos vůči souvisejícímu riziku, což je i důvod proč jsem se rozhodl do toho nakonec jít. Nicméně pokud víte a máte tipy, tak jsem jedno ucho. Rád rozložím peníze mezi více různých smysluplných příležitostí. :thumbup:
Naposledy upravil(a) leakpeak dne ned 24. lis 2019 22:12:58.

Gimme my money biatch! 8-)

Jak na HYIPy? :)
 
Uživatelský avatar
petr.novotny
Nový člen fóra
Příspěvky: 4
Registrován: pát 22. lis 2019 18:15:07
Poděkování: 0 | 0
PAYOUT CASH:  2,76
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

stř 27. lis 2019 15:49:28

Tak už v tom taky jedu. :)
Zatím mám taky výnosnost jen něco málo přes 9% čím to je, že někdo dosahuje i skoro 15. :D
Budu tam průběžně přihazovat peníze, tak uvidíme, jak to naroste a jak se to bude vyvíjet. :)
mintos.png
Naposledy upravil(a) petr.novotny dne stř 27. lis 2019 15:52:02.

 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

stř 27. lis 2019 16:35:01

Uživatelský avatar
petr.novotny
Vyšší výnos je u více rizikových úvěrů. Podle těch procent hádám, že máš nakoupené jen pohledávky zajištěné, ať už majetekem dlužníka a nebo odkupem ze strany úvěrovky. :)

 
Macek
Nový člen fóra
Příspěvky: 1
Registrován: čtv 28. lis 2019 23:48:58
Poděkování: 0 | 0
PAYOUT CASH:  0,00
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

čtv 28. lis 2019 23:53:18

Ahoj, tak jsem si tam taky udělal účet a jsem do toho zapojený s vámi. K tomu bonusu. To 1% bonusu je naráz za celých 90 dní nebo se to počítá jako 1% ze vkladů které jsem udělal vždycky během těch 30 dní a pak dalších 30 dní se zase bonus vypočítává nanovo ze vkladů v tom dalším měsíci? Doufám, že jsem to popsal srozumitelně, když to po sobě čtu, tak nevím jestli to dává smysl co jsem napsal. :D

 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

pát 29. lis 2019 17:15:57

Bere se vždycky průměrná hodnota investic v daných 30 dnech. Tedy pro jednoduchost vezmeme, že po registraci v průběhu prvního měsíce průběžně investuju. Průměrná výše investice v prvním měsíci dosáhne hodnoty třeba 650€, tedy na začátku dalšího měsíce je připsán jako Výnos z promo kampaně bonus ve výši 10€. V dalším měsíci výše průměrné investice dosáhne třeba 1200€, vzhledem k tomu, že ale za minulý měsíc došlo k vyplacení 10€ za prvních 650€, počítá se bonus za druhý měsíc z částky 550€ (1200-650, tj. rozdíl mezi průměrnou výší investice v prvním a v druhém měsíci), tedy za druhý měsíc by se připsal bonus opět ve výši 10€. Ve třetím měsíci je to pak obdobně, tedy při průměrné výši investice ve třetím měsíci třeba 2800€ by se bonus za třetí měsíc počítal z částky 1600€ (2800-550-650) a byl by tedy 20€. Celkem to tedy u tohoto příkladu dělá nějakých 40€ a v dalších měsících pak už bonusy nejsou.

 
Uživatelský avatar
leakpeak
Příspěvky: 170
Registrován: stř 08. úno 2017 17:33:16
Poděkování: 8 | 10
PAYOUT CASH:  86,50
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

pát 29. lis 2019 19:42:53

Tak mi došel mail, že tam mají v nabídce novou úvěrovku. A nějaké další informace, tak tady je pokud někdo info nedostal. :)
První poskytovatel úvěrů z Turecka zahajuje svou činnost na Mintosu
Pokud jste se nemohli dočkat získat přístup k tureckému trhu, Váš čas právě nastal. Wowwo zahajuje svou činnost na Mintos a Vám nabízí možnost investovat do autopůjček s předpokládaným čístým ročním výnosem ve výši 10–11 %. Všechny úvěry Wowwo budou uváděny v eurech (EUR).

Wowwo na Mintosu:
 • Čistý roční výnos až 11 %;
 • Autopůjčky poskytnuté v Turecku;
 • Garance zpětného odkupu;
 • 10% spoluúčast na riziku;
 • Mintos Rating B-;
 • Přímá investiční struktura.
 • https://www.wowwo.com
BCRA zvýšila rating společnosti Credissimo

Bulharská ratingová agentura (BCRA) zvýšila dlouhodobý rating Credissimo z BBB- na BBB a změnila jeho status z „kladného“ na „stabilní“. Tato změna byla provedena v důsledku zvýšení hodnoty aktiv společnosti Credissimo, aniž by došlo ke zhoršení jejich kvality a se zlepšenými finančními výsledky, nízkým úvěrem a celkovým dluhem, vysokou likviditou a vysokou návratností aktiv.

Mintos je jediným dvojnásobným vítězem na cenách AltFi Awards 2019!

Je nám ctí Vám oznámit, že Mintos byl jmenován Alternativní finanční platformou roku 2019 a zároveň již počtvrté v řadě obdržel ocenění People’s Choice Award na cenách AltFi Awards 2019!

Letos je Mintos jedinou společností, které se podařilo stát dvojnásobným vítězem ocenění na výročních cenách AltFi Awards, události věnované oslavě inovací a úspěchů v oboru fintech společností a alternativních financí. Tento rok se předávání cen konalo 18. listopadu 2019 během výročního AltFi Summitu v německém Berlíně. Vítězové v kategorii alternativních financí a fintech byli vybráni dvěma panely expertů z rekordního počtu 120 nominací, zatímco o ceně „People’s Choice Award“ rozhodlo celkem 5500 hlasujících. Mintos tak získává již čtvrtou korunku jako fintech platforma „Volby lidu“ s celkem 1900 ověřenými hlasy!


Daniel Lanyon, vedoucí redaktor AltFi, blahopřeje týmu Mintos a dále dodává: „Mintos odvedl skvělou práci, když se mu podařilo zmobilizovat své příznivce a získat tak již počtvrté ‚People's Choice Award‘ serveru AltFi. Dobré zapojení a velká důvěra zákazníků jsou u společností, které se snaží narušit sektor tradičního financování a bankovnictví, nepostradatelnými znaky.”


Všichni v týmu Mintos napříč našimi kancelářemi v Rize, Berlíně, Vilniusu a Varšavě jsme velice nadšení a hlavně nesmírně vděční našim investorům, kolegům a přátelům za to, že si našli čas pro nás hlasovat a pomoci nám tak dosáhnout tohoto uspokojivého výsledku.

Všem moc děkujeme!
Naposledy upravil(a) leakpeak dne pát 29. lis 2019 19:45:41.

Gimme my money biatch! 8-)

Jak na HYIPy? :)
 
Lordman
Nový člen fóra
Příspěvky: 2
Registrován: ned 04. srp 2019 23:50:39
Poděkování: 0 | 0
PAYOUT CASH:  0,00
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

pát 29. lis 2019 20:12:21

Taky o tom začínám reálně přemýšlet. Nezbyly vám někomu na bankovním účtu ještě nějaký eura? Že byste mi vložili a já vám to poslal na bankovní účet v korunách. Kurz podle České národní banky. Můžeme se domluvit třeba i na nějaké symbolické odměně pro vás. :) Nechce se mi bance platit ty nehorázný poplatky na přirážce na kurzu u směny z korun na eura.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 15

Seznam posledních 255 uživatelů, kteří navštívili toto téma

alanocko (1),
kuuba22 (48),
krasl (24),
Uživatelský avatar
Herakles (44),
tusahonza (2),
Uživatelský avatar
Gino45 (1),
hadriel02 (1),
JaPaJP (1),
Uživatelský avatar
TnT (507),
Tuttinho (2),
mareknovak357 (2),
kaprthomas (53),
milhaus52 (3),
Uživatelský avatar
SanVacova (3),
Uživatelský avatar
radfoj (3),
Uživatelský avatar
Mikos (1),
Uživatelský avatar
neexus (15),
robin87 (5),
Kwandar (104),
kossák (6),
newpt (1),
Uživatelský avatar
hi_investor (1),
Uživatelský avatar
Legend (1),
Vojtiseek (1),
czetachion (2),
winexec (1),
22zdenio22 (5),
mart (2),
Uživatelský avatar
PatrikZihall (1),
Mikron (11),
iQshow (12),
RudewoyKruger (1),
MichalLysonek (3),
adzam333 (8),
jiki (42),
Martinski (3),
adamzajda (2),
DanielFila (1),
Fredd (6),
PanTajemny (1),
Windicz (10),
Uživatelský avatar
ondbiz (4),
vtipna.mrkev (1),
Sajmon122 (1),
pitrysek123 (10),
adam16 (3),
Uživatelský avatar
voshi (33),
Uživatelský avatar
wolverine (6),
jakubjv (5),
half_ing (2),
irena (2),
Patrik on 60 fps (1),
Jancik (93),
Uživatelský avatar
Vector15 (7),
strachan (22),
admiral (3),
redre (3),
selatko01 (28),
tom45 (5),
Dadka (1),
korman (1),
Erbe (1),
Lendras (1),
Lenny (1),
seliot (1),
Tusa.glass (2),
bramborak567 (1),
Monika87 (3),
L1ft3r (3),
Peter800 (3),
fantomas (1),
trubecka (1),
Uživatelský avatar
MyLead Global (1),
marekcze (2),
Uživatelský avatar
OtaS (5),
Uživatelský avatar
Janson (3),
Uživatelský avatar
peto9110 (33),
carlosac (2),
ad.hru (2),
mhe (1),
Uživatelský avatar
leakpeak (145),
joozino (5),
master007 (3),
Uživatelský avatar
kerensky1 (1),
Uživatelský avatar
RioPesekM (1),
3ps3 (4),
fajkee (2),
mildatdi (1),
KubaKh (3),
Uživatelský avatar
svanda5234 (1),
Lukeccc (3),
Roddick92 (7),
barahir (1),
BloodyMary (6),
pisisin (7),
kikin450 (2),
Kopr (5),
Sanjago (1),
Expert (4),
lav (1),
maxik (5),
kopo123 (1),
Josef_Vavra (1),
kolomanko (24),
gert484 (2),
kreeksky (2),
Stin19 (4),
MaLe33 (4),
Kudris (1),
Lucie24 (1),
janinua (92),
ivos88 (1),
patrikcz12 (2),
danynka154 (2),
BjonSX (1),
prana269 (1),
xdatalive (12),
tomas.dobry (11),
roady (19),
Toncek84 (51),
Uživatelský avatar
VladimirCerny (2),
dzouji (1),
Uživatelský avatar
Phillipe (65),
Uživatelský avatar
asmorth (3),
Gert (2),
holonge (1),
harmonny (1),
TuxCZ (2),
Michalrazi (1),
radeknovotny94 (15),
Uživatelský avatar
Grow (2),
BaRTik (1),
pawlas (1),
Dragon_Rider242 (4),
Gregis (1),
patrik178 (4),
jamesbristow111 (1),
kotalicek (4),
horakt (1),
slonik27071983 (1),
Janka (2),
Rusty (3),
Stefan8888 (5),
1kukulienka (1),
bart25 (4),
Kraken (15),
luckydasty (1),
Uživatelský avatar
Wire (81),
canall (1),
Norny (6),
attle2 (1),
2martin2 (6),
Apple (4),
Orel987 (7),
radekkrysa (3),
miloscz (8),
dodhar (5),
Uživatelský avatar
Milanl (2),
Vawa2 (1),
tarrant1991 (4),
Mine (2),
ganea (2),
Uživatelský avatar
Hrosskall (3),
Vorisek (12),
belsa (2),
zuccback (1),
Lng420 (1),
grehel (1),
Jaro (1),
Karma (1),
Uživatelský avatar
payout (43),
Novic97 (2),
airdrex (2),
Uživatelský avatar
emilly (32),
Miras56 (1),
Uživatelský avatar
dantexpcstrike (1),
LUKFARK (1),
markys (79),
labus (2),
Draconix (6),
Uživatelský avatar
rainbowsix (24),
Uživatelský avatar
elis09 (1),
MILOS (1),
YesPlease (4),
horak.voj (10),
Uživatelský avatar
Jedlicka (16),
Kreur (111),
Valdor (3),
Gerisn (2),
Darius (34),
Uživatelský avatar
Chidocoin (3),
Majki (29),
coje (7),
nettopeer (2),
Uživatelský avatar
Alastaircz (2),
Itchy (1),
KloudaCz (1),
Lulu007 (3),
Helen (7),
milasekkk (1),
Uživatelský avatar
tjk.whitker (1),
dusanmetrix (1),
Wolflovealex (2),
hawkercz (1),
Mopenzi (1),
rosvit (1),
Jan12 (2),
Katy (20),
grubmi (2),
koska (5),
Uživatelský avatar
paulmccreary8 (1),
Glowin853 (4),
Andy333 (1),
SatoshiFX (1),
fufi (1),
jardastypp (2),
Goblin (1),
Uživatelský avatar
HyPNO (16),
panchokitt (7),
falco4 (3),
MIKULAS7894 (2),
Karlton (2),
Jan F. (1),
mike152 (5),
Loupak (16),
Uživatelský avatar
petr.novotny (28),
deli13 (2),
smithbernad68 (1),
malin (5),
Uživatelský avatar
dasa.zivalova (1),
benicek11 (1),
praha123 (2),
Lordman (2),
Macek (3),
Uživatelský avatar
parmen.parmen (1),
Alena (1),
darwin (2),
dudi (6),
turcelpatrik (1),
bluenite (1),
toothless (1),
Mikkasso (1),
dumbasa (2),
Uživatelský avatar
OnlyWhiteCZ (3),
Havlos (2),
Bifinka (1),
Uživatelský avatar
Breta (1),
ch4 (1),
Constantin105 (1),
Ala19 (1),
mirajko (2),
w333 (1)

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host