Clicky

Denně toto forum navštíví 2000-4000 lidí. Průměrná doba strávená jedním návštěvníkem na fóru činí kolem 10 minut. Jeden návštěvník si v průměru prohlídne 3 témata, ve kterých si průměrně přečte 2 stránky s příspěvky.

 • 1
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

stř 10. kvě 2017 15:48:48

Zajištěná a bezpečná investice? Ano. :success:

Výnos kolem 10% p.a. i více? Ano. :success:

Široká možnost diverzifikace? Ano. :success:

Připisování výnosů z investice každý den? Ano. :success:

1% PROMO bonus k prvním investicím? Ano. :success:

Zajímá vás více :?:

Zajímá vás proč si u Mintosu každý den otevře účet tisíce nových lidí, kteří si takto zhodnocují volné finanční prostředky :?:

Pak čtěte pozorně dál. :thumbup:Tak tedy jistě všichni znáte Zonky, Bondster a další podobné P2P platformy. Pokud neznáte, tak jen v rychlosti jedná se o platformu, kde se střetávají nabídky s poptávkami po půjčkách (respektive financování půjček). Celý proces od technické až po právní stránku věci zajišťuje sama platforma za podíl na zisku. Investor nemusí nic dělat, pouze poskytuje skrze platformu kapitál žadatelům o půjčky, který se následně postupně investorovi vrací spolu s úroky. Přičemž jak jsem již psal, vše je po všech stránkách zajištěno a zprostředkováno platformou, investor tedy se žadatelem o půjčku nepřichází přímo do styku. Jedná se o reálný a fungující business model, za kterým většinou stojí velké a silné finanční skupiny. Většina těchto velkých platforem má licenci od regulátora finančního trhu, odpovídá veškerým regulacím v oblasti kapitálového trhu, prostředky klientů podléhají dohledu úřadů a jsou drženy na oddělených účtech od majetku platformy. Z hlediska bezpečnosti investice a peněz je možné říct, že v podstatě nehrozí, aby někdo jentak jednoduše vzal svěřené peníze a utekl s nimi.

Nyní konkrétně tedy k MINTOSu. Mintos je lotyšská (EU) regulovaná společnost, jenž provozuje největší trh s půjčkami tohoto typu na světě. Společnost Mintos je regulována a na její fungování dohlíží Komise pro finanční a kapitálový trh (FCMC) v Lotyšsku.
Způsob fungování Mintosu je na rozdíl například od Zonky trošku odlišný. V případě Mintosu, investor nepůjčuje peníze přímo dlužníkovi (resp. žadateli o úvěr), ale kupuje si část pohledávky za dlužníkem od určité úvěrové společnosti, která v minulosti úvěr již poskytla. Úvěrová společnost následně vystupuje vzhledem k investorovi jako administrátor úvěru a většinou i jako ručitel za splacení úvěru - viz dále garance zpětného odkupu. Úvěrová společnost veškeré splátky dlužníka zasílá Mintosu, který je připisuje na účet konkrétního investora, jakožto výnos z investice a splátky jistiny. Tento způsob investice je tímpádem v porovnání třeba se Zonky bezpečnější jelikož za splacení dané investice, respektive pohledávky vůči investorovi ručí rovnou dva subjekty - dlužník a úvěrová společnost.

Po stránce samotného investování se může investor sám rozhodnout buď pro variantu, kdy jeho investiční portfolio spravuje Mintos (tzn. sám Mintos podle profilu investora vybírá, do kterých úvěrů budou finanční prostředky investora investovány, jakým způsobem, atd...) nebo naopak pro variantu, kdy si veškerou investiční aktivitu investor řídí sám. Toto je ve zkratce způsob fungování Mintos Marketplace. S Mintosem tímto způsobem spolupracuje velké množství (vyšší desítky) úvěrových společností z celé EU i mimo ni, přičemž nové postupně neustále přibývají.

Někoho možná napadne otázka, proč by úvěrové společnosti měly chtít nabízet své již poskytnuté a splácené úvěry prostřednictvím Mintosu ke koupi někomu dalšímu a přicházet tak o svůj zisk? Tato otázka je klíčová a vysvětluje, proč je business model Mintosu reálný a dlouhodobě udržitelný - tedy kde se berou peníze na výplatu investorů.
Odpověď na tuto otázku je poměrně jednoduchá a nejlépe jde ilustrovat na nějakém příkladu. Úvěrová společnost půjčí žadateli o půjčku peníze na úrok třeba 14% p.a. Následně část této pohledávky nabídne úvěrová společnost k prodeji na trhu Mintos za zbývající doposud neuhrazenou sumu s úrokem třeba 8% p.a., tedy úvěrová společnost nadále na této pohledávce vydělává rozdíl mezi úroky a zároveň od investora přes Mintos obdržela finanční prostředky, které může dále využít k vyřízení dalšího úvěru pro dalšího žadatele nebo obecně na rozvoj své podnikatelské činnosti. Tedy pro úvěrové společnosti se jedná o poměrně levný a jednoduchý způsob, jak si tímto způsobem půjčit peníze na rozšíření své činnosti. Výsledná spolupráce je nakonec výhodná pro všechny strany, jelikož z pohledu neprofesionálního investora z řad fyzických osob se jedná o značně nadprůměrné zhodnocení v porovnání s tradičními bankovními investičními produkty.

Pro srovnání výnosnost různých druhů investičních příležitostí:
 • Spořící účty: 0,5 - 2% p.a.
 • Různé typy termínovaných vkladů: 1 - 4% p.a.
 • Stavební spoření se státní podporou: 2,5 - 4% p.a.
 • České defenzivní dividendové akcie - strategie nakup&drž: 4 - 7% p.a. na dividendě + postupné dlouhodobé zhodnocení ceny akcie v řádu pár procent za několik let za normální tržní situace.
 • Investice do nemovitosti + příjem z pronájmu: kolem 5-10% p.a. + nárůst hodnoty nemovitosti v řádu pár procent za několik let za normální tržní situace
 • Mintos: 7 - 15+% p.a. v závislosti na zvolené strategii a averzi k riziku.

Obrázek

Nyní několik zajímavostí:
 • Vše je všude úplně transparentní. Mintos funguje od roku 2015 a pravidelně, každoročně zveřejňuje auditované výroční zprávy spolu s finančními výkazy (na stránkách Mintosu dostupné pod záložkou Vztahy s investory).
 • Mintos je finanční společnost regulovaná a dohlížená Komisí pro finanční a kapitálový trh (FCMC) v Lotyšsku. Předmět jejich podnikání vyžaduje dodržování určitých norem a regulací z oblasti AML, aj. S tím se pojí nutnost verifikovat identitu všech investorů (fotka dokladu totožnosti a selfie s dokladem totožnosti v ruce), tak jak je to v podstatě známé v případě otevírání účtu u banky. Celý proces verifikace identity je v češtině.
 • Podle statistik Mintosu je průměrný roční výnos u investorů nad 10% p.a. Výnosnost si může člověk ve velké míře ovlivnit sám investiční strategií, kterou si zvolí. V případě investování do zajištěných úvěrů majetkem dlužníka je výnosnost nižší (většinou do 10%). U nezajištěných úvěrů bez garance zpětného odkupu, lze dosahovat výnosnosti i okolo 20% nebo více. Vyšší výnosnost je pochopitelně spojena s úměrně vyšším rizikem.
 • Minimimální investice ve výši 10 EUR / 300 CZK nebo i 0.01 EUR na sekundárním trhu.
 • Nejsou účtovány žádné pravidelné poplatky. Z pohledu investora je služba poskytována zdarma. Mintos si svou provizi bere ze zisku ve formě části vyplaceného úroku (výnosnost u půjček je již o provizi Mintosu snížena). Zisk Mintosu je tak plně závislý na zisku investora: Mintos vydělává pouze pokud vydělává investor. Tato situace zajišťuje, že zájmy Mintosu jsou stejné jako zájmy investorů a nehrozí tak, že by Mintos nehájil zájmy svých investorů nebo postupoval proti nim.
 • Veškeré úvěrové společnosti, které chtějí vstoupit na Mintos trh jsou podrobeny ze strany Mintosu důkladné analýze a due diligence. Mintos na svůj trh vůbec nepouští extrémně rizikové úvěrové společnosti, tj. třeba společnosti těsně před bankrotem, aj. Úvěrové společnosti, které sítem projdou a je jim povolen vstup na trh Mintos, jsou následně Mintosem přezkoumány z hlediska jejich finanční stability a je jim udělen rating. Na základě přiděleného ratingu je možné i z pohledu investora laika jednoduše posoudit finanční stabilitu dané úvěrové instituce a rizikovost dané investice. K dispozici jsou nicméně samozřejmě také finanční výkazy, účetní závěrky a další finanční dokumenty jednotlivých úvěrových poskytovatelů, kteří na trhu Mintos působí a je tak možné, aby si investor provedl kreditní scoring úvěrového poskytovatele sám.
 • Více než 95% všech nabídek na trhu Mintos má garanci zpětného odkupu. To znamená, že v případě, kdy na straně dlužníka dojde k problémům s placením úvěru, tak se poskytovatel úvěru zavazuje investorovi vyplatit doposud dlužníkem nesplacenou část pohledávky. Investice je tak jištěna hned dvakrát. V prvé řadě za splacení jistiny i úroku ručí samotný dlužník, v druhé řadě v případě, kdy je dlužník v platební neschopnosti nastupuje na jeho místo úvěrový poskytovatel, který je povinen investorovi kompenzovat dosud nesplacenou část investice.
 • Investice není časově vázaná, vložené peníze lze kdykoliv vybrat i s úrokem. Provedené investice je kdykoliv možné prodat na sekundárním trhu Mintos jiným investorům (poptávka na sekundárním trhu dlouhodobě podstatně převyšuje nabídku, tedy s likviditou není problém, v roce 2020 přesahoval průměrný objem úvěrů zobchodovaných na sekundárním trhu více než 500 000 EUR za den), díky čemuž je možné investované prostředky kdykoliv vybrat a není třeba čekat až na úplné splacení dluhu dlužníkem.
 • Mintos má účet u České spořitelny, převody je tak možné provádět v českých korunách v rámci domácích plateb a zdarma. Dále je možné provádět převody v měně EUR prostřednictvím bankovního SEPA převodu, také zdarma.
 • Veškeré investice a vztahy jsou smluvně podloženy a nejedná se o investici na "dobré slovo". Všechny smlouvy je možné stáhnout a pročíst a to až na úroveň každé jednotlivé zakoupené pohledávky. Investor přesně ví, jaká má práva a povinnosti, i co může nebo naopak nemůže očekávat. Nikde nehrozí žádná překvapení.
 • V rámci platformy Mintos je možné sledovat veškerou aktivitu související s úvěrem. V platformě Mintos je investorovi dostupná veškerá aktivita související s každým zakoupeným úvěrem. Je možné sledovat aktivitu mezi Mintosem a úvěrovým poskytovatelem a aktivitu mezi úvěrovým poskytovatelem a konečným dlužníkem, případně také aktivitu mezi Mintosem a konečným dlužníkem, v případě pokud Mintos vstoupil na místo úvěrového poskytovatele. Je tam možné sledovat celý proces komunikace, vymáhání dlužné částky po dlužníkovi v případě jeho prodlení s platbami, až na úroveň soudního řízení a případné exekuce. Takže nehrozí informační ticho.
 • Občasné konání různých promo akcí. Občas se děje, že některá z úvěrových společností, která na Mintosu inzeruje své pohledávky k prodeji investorům chce nebo potřebuje shromáždit peníze od investorů rychleji než jaký je na Mintosu standard. Z tohoto důvodu jsou občas vyhlašovány promo akce ve smyslu "Všechny investice do pohledávek úvěrové společnosti XXXYYY v období dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy obdrží okamžitý cashback v penězích ve výši 1% investované částky.". Reálně tak má investor hned při své investici v rámci takové promo akce zpět 1% ve formě výnosu z investované částky.
 • Affiliate program. K tomu asi ani není potřeba nic dodávat. Mintos nabízí stejné, jako většina českých bank a dalších firem, affiliate program. Přiveď kamaráda a získej... Bonus se pak dělí 1:1 pro doporučitele a doporučeného.
 • 500.000+ klientů z celého světa, velké množství pozitivních recenzí.
 • Více než 8 miliard EUR v doposud zpracovaných transakcích.
 • Všechny důležité ovládací prvky jsou v češtině včetně znalostní báze.


Mintos promo akce. Na Mintosu běží promo akce, kdy každému novému investorovi vyplatí extra bonus podle následující tabulky odpovídající výši souhrnu všech investic v průběhu prvních 90 dní.
Investováno € 500:    € 10 bonus
Investováno € 1 000: € 20 bonus
Investováno € 5 000: € 60 bonus
Investováno € 10 000 a více: 1% z celkové investované sumy, až do maximální výše € 1 000 bonusu.

Pro využití této promo akce si otevřete účet u Mintosu přes tento odkaz. Bonus se vám z vašich investic učiněných během prvních 90 dní připíše postupně ve 30 denních intervalech, vždy na začátku každého nového měsíce.

Tak a protože nerad píšu o něčem, co nemám sám vyzkoušené, tak budu průběžně přispívat s informacemi, jak se moje investice vyvíjí a jak to jde včetně negativ na které se mi v průběhu času povedlo narazit. Start 10.05.2017.
Následuje pár ukázkových investičních portfolií investorů, kteří na Mintosu již nějaký ten rok taky investují.
Přílohy
4.png
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
3.jpg
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
2.png
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
1.png
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
Naposledy upravil(a) TnT dne pát 15. črc 2022 19:52:48.

 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

sob 04. dub 2020 13:27:49

Mintos 30.03.2020 zažádal u lotyšského regulátora finančního trhu o udělení licence pro investiční společnost a licenci pro provozování systému elektronických peněz. Viz jejich blog: https://blog.mintos.com/mintos-applies- ... -licenses/ . Do budoucna to tedy umožní rozšířit podnikatelskou činnost a aktivity, kterými se Mintos zabývá a přispěje to ještě k větší transparentnosti. Jsou tam snahy udělat z Mintosu něco jako investiční banku (tj. IBAN k účtům, platební karty, atd...). V případě udělení licence tak budou mít všichni investoři nově pojištěné vklady lotyšským garančním fondem vkladů pro případ úpadku Mintosu do výše 20 tisíc EUR, tak jako je to známé například u bank (nejedná se o pojištění investic, ale o pojištění zůstatku u Mintosu, tj. neinvestovaných peněz, které se nachází v balance). Takže v podstatě 100% jistota, že to co je na účtu v Mintosu, to i člověk dostane.

Mintos píše:S potěšením oznamujeme, že společnost Mintos předložila dne 30. března 2020 žádost lotyšskému regulačnímu výboru pro finanční a kapitálový trh (FCMC) o licenci na investiční společnost a instituci elektronických peněz.

Jsme přesvědčeni, že regulace nám pomůže s udržitelným růstem Mintosu a přinese prospěch našim investorům. Naším cílem je nabízet stejné zkušenosti Mintosu, a to právě v regulovaném prostředí, které přináší přidanou hodnotu se zvýšenou ochranou investorů a umožňuje nám rozšiřovat naše služby. Obě licence umožní poskytování těchto služeb v celé EU a EHP.

Regulační dohled

Před vydáním licencí FCMC důkladně vyhodnotí obchodní model společnosti Mintos, finanční spolehlivost, reputaci a kvalifikaci vedení a akcionářů společnosti Mintos. Jakmile získáme licenci, FCMC bude pravidelně vyhodnocovat, že Mintos dodržuje zadané postupy a zásady a má zavedeny systémy AML.

Zvýšená ochrana investorů

Jako investiční společnost bude společnost Mintos podléhat přísným pravidlům na ochranu investorů podle právních předpisů EU o finančním odvětví MiFID II. To zahrnuje organizační požadavky týkající se kapitálových požadavků, nejlepšího provedení, prevence střetu zájmů a správy produktů. Investoři budou rovněž chráněni státem zaručeným systémem ochrany investorů, který zaručuje až 20 000 EUR na investora. A konečně, Mintos bude muset dodržovat požadavky na chování, jako jsou testy, aby posoudil, zda je investice vhodná a vhodná pro znalosti investora, finanční situaci a cíle.

Jako instituce elektronických peněz bude Mintos podléhat nové legislativě EU PSD2, která poskytuje dodatečnou ochranu a bezpečnost pro investory Mintos, jako je například požadavek držet prostředky klienta na odděleném účtu u banky EU, a mnohem více.

Nové služby

Naší hlavní službou budou i nadále investice do půjček. Zároveň jsme nadšeni, že budeme schopni poskytnout investorům celou řadu doplňkových služeb. Již máme silné plány nabídnout účty IBAN a platební karty Mintos. Licence dále umožní přidávat celou řadu dalších investičních služeb, od usnadnění investic do standardních finančních nástrojů (jako jsou akcie, dluhopisy a ETF) po správu portfolia, investiční poradenství a případně průzkum trhu.

K dosažení těchto cílů společnost Mintos významně posílila své finanční, produktové a inženýrské činnosti, provoz, soulad a právní funkce s odborníky a manažery na vyšší úrovni, přičemž mnozí z nich mají více než 10 let zkušeností s předními finančními institucemi a fintech společnostmi.

Přestože formálně předkládáme obě žádosti o licence, je významným milníkem, v loňském roce jsme provedli mnoho předběžných žádostí a přípravných prací, v úzké spolupráci s odborníky FCMC a poradci profesionálních služeb Big Four. To zahrnuje road show obchodního modelu Mintos, návrh a implementaci interních politik a postupů a nastavení nových IT systémů. Očekáváme, že licence obdržíme za 3-6 měsíců. Mezitím naše týmy pro produkty a inženýrství provádějí rozsáhlé implementační práce, aby krátce po vydání licencí plynule zavedly nové služby a produkty.

Velmi se těšíme na získání licencí a vytvoření ještě větší hodnoty pro naše investory.
Naposledy upravil(a) TnT dne sob 04. dub 2020 13:39:36.

 
krasl
Příspěvky: 8
Registrován: čtv 09. bře 2017 12:07:33
Poděkování: 0 | 0
PAYOUT CASH:  0,01
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

ned 05. dub 2020 21:58:15

to by potom šlo využívat jako bankovní účet když by k tomu dali iban chápu to správně?

 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

pon 06. dub 2020 11:55:27

Uživatelský avatar
krasl
Ano, pokud by to do tohoto stádia došlo, tak by potom měl každý svůj vlastní IBAN k tomu účtu, peníze by si na něj něj posílal tradičně, jak je běžný u převodu z účtu na učet a odesílat peníze by z něj šlo opět tradičním způsobem. To stejné s tou platební kartou. Každopádně ta platební karta nebude stejně asi žádný terno vzhledem k tomu, jak to mají zpoplatkovaný společnosti jako Skrill, Neteller a podobně, které je už dříve zřídily. Stále bude pravděpodobně podstatně výhodnější si ty peníze vybrat třeba někam na Revolut a používat Revolut kartu. Ale každá snaha něco zlepšit nebo nabídnout víc možností je si myslím ku prospěchu, tak proč ne, jako alternativu.

 
Vorisek
Nový člen fóra
Příspěvky: 2
Registrován: sob 14. bře 2020 18:41:43
Poděkování: 1 | 0
PAYOUT CASH:  3,22
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

čtv 16. dub 2020 21:47:58

Tak jak se to tam vyvíjí? Kolik toho krachuje? Přemýšlel jsem jestli ještě nezainvestovat. Tak jak?

 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

stř 22. dub 2020 11:38:51

Kupodivu dobře. :) Mám nakoupených celkem 360 pohledávek za 360 dlužníkama. Z toho 85% pohledávek nemám po splatnosti vůbec, 10% jich mám po splatnosti v rozmezí 1-30 dní, 5% jich je v rozmezí 31-60 dní, po splatnosti 60+ dní nemám žádnou, protože tam mi to vykupujou zpět ty úvěrovky. Zdá se, že i navzdory tomu koronaviru dlužníci splácí své úvěry dobře. Je pravda, že zatím jde "jen" o měsíc a půl, ale i tak. Zase nadruhou stranu je pravda, že investuju jen do zajištěných úvěrů, takže přecijen motivace dlužníka splácet je vyšší, když mu hrozí, že přijde o barák, auto nebo další věcí, kterýma za to splácení ručí. Jak by to vypadalo, kdyby to byly nezajištěné pohledávky, tak to nevím, určitě by to ale bylo o něco horší. Výnosnost si držím na 22+% p.a. z toho něco přes polovinu dělají úroky a druhou polovinu zisky z bonusů u transakcí na secondary marketu.

 
Uživatelský avatar
Phillipe
Příspěvky: 189
Registrován: ned 22. kvě 2016 15:45:01
Poděkování: 8 | 12
PAYOUT CASH:  35,86
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

pát 24. dub 2020 2:18:26

To mas za ty zisky u tech SM transakci pres 10% rocne? To je nehaj hodne ne? Me se tam dari delat vzdycky jen par centu navic na tom.

 
Uživatelský avatar
leakpeak
Příspěvky: 170
Registrován: stř 08. úno 2017 17:33:16
Poděkování: 8 | 10
PAYOUT CASH:  86,50
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

čtv 21. kvě 2020 15:41:42

Daří se tam někomu z vás ještě chytat ty ultra výhodný nabídky na SM s bonusama 10% a podobně? V podstatě za tenhle měsíc jsem už na nic nenarazil.

Gimme my money biatch! 8-)

Jak na HYIPy? :)
 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

úte 26. kvě 2020 12:30:09

leakpeak píše:Daří se tam někomu z vás ještě chytat ty ultra výhodný nabídky na SM s bonusama 10% a podobně? V podstatě za tenhle měsíc jsem už na nic nenarazil.
Bohužel už ne. Už se to uklidnilo. Nejlepší, co se mi daří získávat je nějakých těch +5% u úvěrů se splatností kolem 18-24 měsíců od úvěrovek s ratingem B+, což stále ještě beru celkem za solidní a je to asi tak to maximální riziko, které jsem ochoten podstoupit. Ačkový úvěrovky už nikdo s bonusama neprodává. Celkem pěkně jsem si ale v těch předchozích dvou měsících vydělal. Každopádně celá ta platforma touhle "krizí" prochází lépe, než jsem předpokládal... je vidět, že mají silný business model.

 
roady
Nový člen fóra
Příspěvky: 1
Registrován: pon 14. zář 2020 10:51:57
Poděkování: 0 | 0
PAYOUT CASH:  2,26
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

úte 15. zář 2020 8:17:31

Jak to vypadá teď v září? Četl jsem další příspěvky jinde, kde spousta lidí píše, že už to je o ničem a stahujou se z Minsotu. Co vy?
A má vůbec cenu se tam teď vůbec registrovat?

 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

stř 16. zář 2020 10:25:26

Uživatelský avatar
roady
To záleží na tom, co od té investice člověk očekává. V současnosti už bonusy téměř nejsou. Přitom mezi tím únorem - dubnem, možná květnem, to bylo vážně ryto. Jestli se mi ten můj zůstatek, co jsem tam měl na té panice povedlo otočit 2x, tak je to málo. Občas se podaří něco chytit třeba s bonusem kolem toho 1-2%, když se povede narazit na někoho, kdo potřebuje rychle peníze, což stále ještě nějak jde, ale už to není těch 10, 15, 20%, za které jsem ty Ačkový pohledávky kupoval předtím. Jinak se mi daří dlouhodobě držet výnosnost na těch 10-12% p.a. (s promo akcema a občasným bonusem při výkupu na SM je to někde kolem těch 14, 15% p.a.). Pokud má člověk možnost někde získat lepší zhodnocení, pak ten Mintos asi moc smysl nemá. I když, zase je to otázka, protože diverzifikace se vždycky vyplatí, pak to investiční potrfolio netrpí takovými výkyvy hodnoty. Nadruhou stranu třeba osobně vnímám akcie KB, MONETY, ČEZu a podobných českých firem jako silně podhodnocené a spolu s dividendou jsem přesvědčený, že během toho cca 12 měsíčního horizontu tam udělám násobně více než mi teď nabízí Mintos. Tak jsem svoji pozici v Mintosu celkem dost snížil. Nicméně v budoucnu plánuju na tom Mintosu opět svou přítomnost zvýšit. Jelikož krizí to prošlo velmi dobře, navíc už mají podanou žádost o licenci pro investiční společnost, takže je začne dozorovat i litevský úřad pro dohled nad kapitálovým trhem, audituje je E&Y a zároveň neustále zvyšují svou transparentnost, takže ta platforma má mou důvěru. Tedy stále i po těch několika letech to mám za velmi solidní investiční alternativu.
Naposledy upravil(a) TnT dne stř 16. zář 2020 10:35:30.

 • 1
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Seznam posledních 255 uživatelů, kteří navštívili toto téma

alanocko (1),
kuuba22 (48),
krasl (24),
Uživatelský avatar
Herakles (44),
tusahonza (2),
Uživatelský avatar
Gino45 (1),
hadriel02 (1),
JaPaJP (1),
Uživatelský avatar
TnT (507),
Tuttinho (2),
mareknovak357 (2),
kaprthomas (53),
milhaus52 (3),
Uživatelský avatar
SanVacova (3),
Uživatelský avatar
radfoj (3),
Uživatelský avatar
Mikos (1),
Uživatelský avatar
neexus (15),
robin87 (5),
Kwandar (104),
kossák (6),
newpt (1),
Uživatelský avatar
hi_investor (1),
Uživatelský avatar
Legend (1),
Vojtiseek (1),
czetachion (2),
winexec (1),
22zdenio22 (5),
mart (2),
Uživatelský avatar
PatrikZihall (1),
Mikron (11),
iQshow (12),
RudewoyKruger (1),
MichalLysonek (3),
adzam333 (8),
jiki (42),
Martinski (3),
adamzajda (2),
DanielFila (1),
Fredd (6),
PanTajemny (1),
Windicz (10),
Uživatelský avatar
ondbiz (4),
vtipna.mrkev (1),
Sajmon122 (1),
pitrysek123 (10),
adam16 (3),
Uživatelský avatar
voshi (33),
Uživatelský avatar
wolverine (6),
jakubjv (5),
half_ing (2),
irena (2),
Patrik on 60 fps (1),
Jancik (93),
Uživatelský avatar
Vector15 (7),
strachan (22),
admiral (3),
redre (3),
selatko01 (28),
tom45 (5),
Dadka (1),
korman (1),
Erbe (1),
Lendras (1),
Lenny (1),
seliot (1),
Tusa.glass (2),
bramborak567 (1),
Monika87 (3),
L1ft3r (3),
Peter800 (3),
fantomas (1),
trubecka (1),
Uživatelský avatar
MyLead Global (1),
marekcze (2),
Uživatelský avatar
OtaS (5),
Uživatelský avatar
Janson (3),
Uživatelský avatar
peto9110 (33),
carlosac (2),
ad.hru (2),
mhe (1),
Uživatelský avatar
leakpeak (145),
joozino (5),
master007 (3),
Uživatelský avatar
kerensky1 (1),
Uživatelský avatar
RioPesekM (1),
3ps3 (4),
fajkee (2),
mildatdi (1),
KubaKh (3),
Uživatelský avatar
svanda5234 (1),
Lukeccc (3),
Roddick92 (7),
barahir (1),
BloodyMary (6),
pisisin (7),
kikin450 (2),
Kopr (5),
Sanjago (1),
Expert (4),
lav (1),
maxik (5),
kopo123 (1),
Josef_Vavra (1),
kolomanko (24),
gert484 (2),
kreeksky (2),
Stin19 (4),
MaLe33 (4),
Kudris (1),
Lucie24 (1),
janinua (92),
ivos88 (1),
patrikcz12 (2),
danynka154 (2),
BjonSX (1),
prana269 (1),
xdatalive (12),
tomas.dobry (11),
roady (19),
Toncek84 (51),
Uživatelský avatar
VladimirCerny (2),
dzouji (1),
Uživatelský avatar
Phillipe (65),
Uživatelský avatar
asmorth (3),
Gert (2),
holonge (1),
harmonny (1),
TuxCZ (2),
Michalrazi (1),
radeknovotny94 (15),
Uživatelský avatar
Grow (2),
BaRTik (1),
pawlas (1),
Dragon_Rider242 (4),
Gregis (1),
patrik178 (4),
jamesbristow111 (1),
kotalicek (4),
horakt (1),
slonik27071983 (1),
Janka (2),
Rusty (3),
Stefan8888 (5),
1kukulienka (1),
bart25 (4),
Kraken (15),
luckydasty (1),
Uživatelský avatar
Wire (81),
canall (1),
Norny (6),
attle2 (1),
2martin2 (6),
Apple (4),
Orel987 (7),
radekkrysa (3),
miloscz (8),
dodhar (5),
Uživatelský avatar
Milanl (2),
Vawa2 (1),
tarrant1991 (4),
Mine (2),
ganea (2),
Uživatelský avatar
Hrosskall (3),
Vorisek (12),
belsa (2),
zuccback (1),
Lng420 (1),
grehel (1),
Jaro (1),
Karma (1),
Uživatelský avatar
payout (43),
Novic97 (2),
airdrex (2),
Uživatelský avatar
emilly (32),
Miras56 (1),
Uživatelský avatar
dantexpcstrike (1),
LUKFARK (1),
markys (79),
labus (2),
Draconix (6),
Uživatelský avatar
rainbowsix (24),
Uživatelský avatar
elis09 (1),
MILOS (1),
YesPlease (4),
horak.voj (10),
Uživatelský avatar
Jedlicka (16),
Kreur (111),
Valdor (3),
Gerisn (2),
Darius (34),
Uživatelský avatar
Chidocoin (3),
Majki (29),
coje (7),
nettopeer (2),
Uživatelský avatar
Alastaircz (2),
Itchy (1),
KloudaCz (1),
Lulu007 (3),
Helen (7),
milasekkk (1),
Uživatelský avatar
tjk.whitker (1),
dusanmetrix (1),
Wolflovealex (2),
hawkercz (1),
Mopenzi (1),
rosvit (1),
Jan12 (2),
Katy (20),
grubmi (2),
koska (5),
Uživatelský avatar
paulmccreary8 (1),
Glowin853 (4),
Andy333 (1),
SatoshiFX (1),
fufi (1),
jardastypp (2),
Goblin (1),
Uživatelský avatar
HyPNO (16),
panchokitt (7),
falco4 (3),
MIKULAS7894 (2),
Karlton (2),
Jan F. (1),
mike152 (5),
Loupak (16),
Uživatelský avatar
petr.novotny (28),
deli13 (2),
smithbernad68 (1),
malin (5),
Uživatelský avatar
dasa.zivalova (1),
benicek11 (1),
praha123 (2),
Lordman (2),
Macek (3),
Uživatelský avatar
parmen.parmen (1),
Alena (1),
darwin (2),
dudi (6),
turcelpatrik (1),
bluenite (1),
toothless (1),
Mikkasso (1),
dumbasa (2),
Uživatelský avatar
OnlyWhiteCZ (3),
Havlos (2),
Bifinka (1),
Uživatelský avatar
Breta (1),
ch4 (1),
Constantin105 (1),
Ala19 (1),
mirajko (2),
w333 (1)

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host