Clicky

Jsme československá komunita lidí se zájmem o různé formy online podnikání, investic, kryptoměny a jiné formy internetového výdělku.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 15
 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

stř 10. kvě 2017 15:48:48

Zajištěná a bezpečná investice? Ano. :success:

Výnos kolem 10% p.a. i více? Ano. :success:

Široká možnost diverzifikace? Ano. :success:

Připisování výnosů z investice každý den? Ano. :success:

1% PROMO bonus k prvním investicím? Ano. :success:

Zajímá vás více :?:

Zajímá vás proč si u Mintosu každý den otevře účet tisíce nových lidí, kteří si takto zhodnocují volné finanční prostředky :?:

Pak čtěte pozorně dál. :thumbup:Tak tedy jistě všichni znáte Zonky, Bondster a další podobné P2P platformy. Pokud neznáte, tak jen v rychlosti jedná se o platformu, kde se střetávají nabídky s poptávkami po půjčkách (respektive financování půjček). Celý proces od technické až po právní stránku věci zajišťuje sama platforma za podíl na zisku. Investor nemusí nic dělat, pouze poskytuje skrze platformu kapitál žadatelům o půjčky, který se následně postupně investorovi vrací spolu s úroky. Přičemž jak jsem již psal, vše je po všech stránkách zajištěno a zprostředkováno platformou, investor tedy se žadatelem o půjčku nepřichází přímo do styku. Jedná se o reálný a fungující business model, za kterým většinou stojí velké a silné finanční skupiny. Většina těchto velkých platforem má licenci od regulátora finančního trhu, odpovídá veškerým regulacím v oblasti kapitálového trhu, prostředky klientů podléhají dohledu úřadů a jsou drženy na oddělených účtech od majetku platformy. Z hlediska bezpečnosti investice a peněz je možné říct, že v podstatě nehrozí, aby někdo jentak jednoduše vzal svěřené peníze a utekl s nimi.

Nyní konkrétně tedy k MINTOSu. Mintos je lotyšská (EU) regulovaná společnost, jenž provozuje největší trh s půjčkami tohoto typu na světě. Společnost Mintos je regulována a na její fungování dohlíží Komise pro finanční a kapitálový trh (FCMC) v Lotyšsku.
Způsob fungování Mintosu je na rozdíl například od Zonky trošku odlišný. V případě Mintosu, investor nepůjčuje peníze přímo dlužníkovi (resp. žadateli o úvěr), ale kupuje si část pohledávky za dlužníkem od určité úvěrové společnosti, která v minulosti úvěr již poskytla. Úvěrová společnost následně vystupuje vzhledem k investorovi jako administrátor úvěru a většinou i jako ručitel za splacení úvěru - viz dále garance zpětného odkupu. Úvěrová společnost veškeré splátky dlužníka zasílá Mintosu, který je připisuje na účet konkrétního investora, jakožto výnos z investice a splátky jistiny. Tento způsob investice je tímpádem v porovnání třeba se Zonky bezpečnější jelikož za splacení dané investice, respektive pohledávky vůči investorovi ručí rovnou dva subjekty - dlužník a úvěrová společnost.

Po stránce samotného investování se může investor sám rozhodnout buď pro variantu, kdy jeho investiční portfolio spravuje Mintos (tzn. sám Mintos podle profilu investora vybírá, do kterých úvěrů budou finanční prostředky investora investovány, jakým způsobem, atd...) nebo naopak pro variantu, kdy si veškerou investiční aktivitu investor řídí sám. Toto je ve zkratce způsob fungování Mintos Marketplace. S Mintosem tímto způsobem spolupracuje velké množství (vyšší desítky) úvěrových společností z celé EU i mimo ni, přičemž nové postupně neustále přibývají.

Někoho možná napadne otázka, proč by úvěrové společnosti měly chtít nabízet své již poskytnuté a splácené úvěry prostřednictvím Mintosu ke koupi někomu dalšímu a přicházet tak o svůj zisk? Tato otázka je klíčová a vysvětluje, proč je business model Mintosu reálný a dlouhodobě udržitelný - tedy kde se berou peníze na výplatu investorů.
Odpověď na tuto otázku je poměrně jednoduchá a nejlépe jde ilustrovat na nějakém příkladu. Úvěrová společnost půjčí žadateli o půjčku peníze na úrok třeba 14% p.a. Následně část této pohledávky nabídne úvěrová společnost k prodeji na trhu Mintos za zbývající doposud neuhrazenou sumu s úrokem třeba 8% p.a., tedy úvěrová společnost nadále na této pohledávce vydělává rozdíl mezi úroky a zároveň od investora přes Mintos obdržela finanční prostředky, které může dále využít k vyřízení dalšího úvěru pro dalšího žadatele nebo obecně na rozvoj své podnikatelské činnosti. Tedy pro úvěrové společnosti se jedná o poměrně levný a jednoduchý způsob, jak si tímto způsobem půjčit peníze na rozšíření své činnosti. Výsledná spolupráce je nakonec výhodná pro všechny strany, jelikož z pohledu neprofesionálního investora z řad fyzických osob se jedná o značně nadprůměrné zhodnocení v porovnání s tradičními bankovními investičními produkty.

Pro srovnání výnosnost různých druhů investičních příležitostí:
 • Spořící účty: 0,5 - 2% p.a.
 • Různé typy termínovaných vkladů: 1 - 4% p.a.
 • Stavební spoření se státní podporou: 2,5 - 4% p.a.
 • České defenzivní dividendové akcie - strategie nakup&drž: 4 - 7% p.a. na dividendě + postupné dlouhodobé zhodnocení ceny akcie v řádu pár procent za několik let za normální tržní situace.
 • Investice do nemovitosti + příjem z pronájmu: kolem 5-10% p.a. + nárůst hodnoty nemovitosti v řádu pár procent za několik let za normální tržní situace
 • Mintos: 7 - 15+% p.a. v závislosti na zvolené strategii a averzi k riziku.

Obrázek

Nyní několik zajímavostí:
 • Vše je všude úplně transparentní. Mintos funguje od roku 2015 a pravidelně, každoročně zveřejňuje auditované výroční zprávy spolu s finančními výkazy (na stránkách Mintosu dostupné pod záložkou Vztahy s investory).
 • Mintos je finanční společnost regulovaná a dohlížená Komisí pro finanční a kapitálový trh (FCMC) v Lotyšsku. Předmět jejich podnikání vyžaduje dodržování určitých norem a regulací z oblasti AML, aj. S tím se pojí nutnost verifikovat identitu všech investorů (fotka dokladu totožnosti a selfie s dokladem totožnosti v ruce), tak jak je to v podstatě známé v případě otevírání účtu u banky. Celý proces verifikace identity je v češtině.
 • Podle statistik Mintosu je průměrný roční výnos u investorů nad 10% p.a. Výnosnost si může člověk ve velké míře ovlivnit sám investiční strategií, kterou si zvolí. V případě investování do zajištěných úvěrů majetkem dlužníka je výnosnost nižší (většinou do 10%). U nezajištěných úvěrů bez garance zpětného odkupu, lze dosahovat výnosnosti i okolo 20% nebo více. Vyšší výnosnost je pochopitelně spojena s úměrně vyšším rizikem.
 • Minimimální investice ve výši 10 EUR / 300 CZK nebo i 0.01 EUR na sekundárním trhu.
 • Nejsou účtovány žádné pravidelné poplatky. Z pohledu investora je služba poskytována zdarma. Mintos si svou provizi bere ze zisku ve formě části vyplaceného úroku (výnosnost u půjček je již o provizi Mintosu snížena). Zisk Mintosu je tak plně závislý na zisku investora: Mintos vydělává pouze pokud vydělává investor. Tato situace zajišťuje, že zájmy Mintosu jsou stejné jako zájmy investorů a nehrozí tak, že by Mintos nehájil zájmy svých investorů nebo postupoval proti nim.
 • Veškeré úvěrové společnosti, které chtějí vstoupit na Mintos trh jsou podrobeny ze strany Mintosu důkladné analýze a due diligence. Mintos na svůj trh vůbec nepouští extrémně rizikové úvěrové společnosti, tj. třeba společnosti těsně před bankrotem, aj. Úvěrové společnosti, které sítem projdou a je jim povolen vstup na trh Mintos, jsou následně Mintosem přezkoumány z hlediska jejich finanční stability a je jim udělen rating. Na základě přiděleného ratingu je možné i z pohledu investora laika jednoduše posoudit finanční stabilitu dané úvěrové instituce a rizikovost dané investice. K dispozici jsou nicméně samozřejmě také finanční výkazy, účetní závěrky a další finanční dokumenty jednotlivých úvěrových poskytovatelů, kteří na trhu Mintos působí a je tak možné, aby si investor provedl kreditní scoring úvěrového poskytovatele sám.
 • Více než 95% všech nabídek na trhu Mintos má garanci zpětného odkupu. To znamená, že v případě, kdy na straně dlužníka dojde k problémům s placením úvěru, tak se poskytovatel úvěru zavazuje investorovi vyplatit doposud dlužníkem nesplacenou část pohledávky. Investice je tak jištěna hned dvakrát. V prvé řadě za splacení jistiny i úroku ručí samotný dlužník, v druhé řadě v případě, kdy je dlužník v platební neschopnosti nastupuje na jeho místo úvěrový poskytovatel, který je povinen investorovi kompenzovat dosud nesplacenou část investice.
 • Investice není časově vázaná, vložené peníze lze kdykoliv vybrat i s úrokem. Provedené investice je kdykoliv možné prodat na sekundárním trhu Mintos jiným investorům (poptávka na sekundárním trhu dlouhodobě podstatně převyšuje nabídku, tedy s likviditou není problém, v roce 2020 přesahoval průměrný objem úvěrů zobchodovaných na sekundárním trhu více než 500 000 EUR za den), díky čemuž je možné investované prostředky kdykoliv vybrat a není třeba čekat až na úplné splacení dluhu dlužníkem.
 • Mintos má účet u České spořitelny, převody je tak možné provádět v českých korunách v rámci domácích plateb a zdarma. Dále je možné provádět převody v měně EUR prostřednictvím bankovního SEPA převodu, také zdarma.
 • Veškeré investice a vztahy jsou smluvně podloženy a nejedná se o investici na "dobré slovo". Všechny smlouvy je možné stáhnout a pročíst a to až na úroveň každé jednotlivé zakoupené pohledávky. Investor přesně ví, jaká má práva a povinnosti, i co může nebo naopak nemůže očekávat. Nikde nehrozí žádná překvapení.
 • V rámci platformy Mintos je možné sledovat veškerou aktivitu související s úvěrem. V platformě Mintos je investorovi dostupná veškerá aktivita související s každým zakoupeným úvěrem. Je možné sledovat aktivitu mezi Mintosem a úvěrovým poskytovatelem a aktivitu mezi úvěrovým poskytovatelem a konečným dlužníkem, případně také aktivitu mezi Mintosem a konečným dlužníkem, v případě pokud Mintos vstoupil na místo úvěrového poskytovatele. Je tam možné sledovat celý proces komunikace, vymáhání dlužné částky po dlužníkovi v případě jeho prodlení s platbami, až na úroveň soudního řízení a případné exekuce. Takže nehrozí informační ticho.
 • Občasné konání různých promo akcí. Občas se děje, že některá z úvěrových společností, která na Mintosu inzeruje své pohledávky k prodeji investorům chce nebo potřebuje shromáždit peníze od investorů rychleji než jaký je na Mintosu standard. Z tohoto důvodu jsou občas vyhlašovány promo akce ve smyslu "Všechny investice do pohledávek úvěrové společnosti XXXYYY v období dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy obdrží okamžitý cashback v penězích ve výši 1% investované částky.". Reálně tak má investor hned při své investici v rámci takové promo akce zpět 1% ve formě výnosu z investované částky.
 • Affiliate program. K tomu asi ani není potřeba nic dodávat. Mintos nabízí stejné, jako většina českých bank a dalších firem, affiliate program. Přiveď kamaráda a získej... Bonus se pak dělí 1:1 pro doporučitele a doporučeného.
 • 500.000+ klientů z celého světa, velké množství pozitivních recenzí.
 • Více než 8 miliard EUR v doposud zpracovaných transakcích.
 • Všechny důležité ovládací prvky jsou v češtině včetně znalostní báze.


Mintos promo akce. Na Mintosu běží promo akce, kdy každému novému investorovi vyplatí extra bonus podle následující tabulky odpovídající výši souhrnu všech investic v průběhu prvních 90 dní.
Investováno € 500:    € 10 bonus
Investováno € 1 000: € 20 bonus
Investováno € 5 000: € 60 bonus
Investováno € 10 000 a více: 1% z celkové investované sumy, až do maximální výše € 1 000 bonusu.

Pro využití této promo akce si otevřete účet u Mintosu přes tento odkaz. Bonus se vám z vašich investic učiněných během prvních 90 dní připíše postupně ve 30 denních intervalech, vždy na začátku každého nového měsíce.

Tak a protože nerad píšu o něčem, co nemám sám vyzkoušené, tak budu průběžně přispívat s informacemi, jak se moje investice vyvíjí a jak to jde včetně negativ na které se mi v průběhu času povedlo narazit. Start 10.05.2017.
Následuje pár ukázkových investičních portfolií investorů, kteří na Mintosu již nějaký ten rok taky investují.
Přílohy
4.png
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
3.jpg
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
2.png
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
1.png
Příklady reálných investičních portfolií investorů na platformě Mintos.
Naposledy upravil(a) TnT dne pát 15. črc 2022 19:52:48.

 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

pát 22. lis 2019 19:00:58

Uživatelský avatar
Phillipe
V auto-investu je možné přímo zvolit do čeho se má investovat. Pokud to máš zapnuté, tak ti to pravděpodobně investovalo tak jak jsi si to nastavil. Já ho mám nastavený tak, že mi to investuje v podstatě jen do úvěrů s garancí zpětného odkupu a bez garance zpětného odkupu jen v případě, že je tam úroková míra 15%+ p.a. a úvěr doposud není v prodlení a byl doposud splácen řádně. Jsou to větinou takové ty různé mikropůjčky.

Uživatelský avatar
leakpeak
1% ze součtu všech vkladů v průběhu prvních 30 dní až do toho uvedeného maxima. Lepší 1% než drátem do oka. :DUživatelský avatar
petr.novotny
do 24 pracovnich hodin by to melo byt. U mě v tomhle vede Revolut, tam si dobiju CZK z český karty, směnim je za mezibankovní kurz na EURa, no a tradičně SEPA platbou převedu na Mintos a nazpátek to stejný. Poplatek za to všechno včetně těch směn je v podstatě reálně 0 nebo hodně blízko nule, prostě zanedbatelný. :) U té České spořitelny vidím jako výhodu jen to, že je možné tam na pobočce vložit přímo hotovost nebo když chce investovat v CZK, ale těch úvěrů tam v CZK tak moc není a nejsou na nich takové úroky jak na těch EUR.

 
Kreur
Příspěvky: 127
Registrován: ned 25. srp 2019 18:45:35
Poděkování: 1 | 0
PAYOUT CASH:  179,73
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

pát 22. lis 2019 19:05:54

1% bonus je o dost lepsi nez minus 1% u podilovych fondu a podobnych nesmyslu kam vetsina lidi investuje :) Paranoia je pro investora celkem zdrava vlastnost, v tom je celkem obtizne me trumfnout, ale Mintos vypada ok. Zbezne jsem prolistoval jejich financni vykazy a celkem me prekvapilo jak maly obrat maji, to ze nemaji temer zadny zisk je vzhledem k tomu, ze jsou relativne mlada firma v poradku ale relativne maly financni polstar znamena, ze kdyby meli nejaky pruser tak je muze existencne ohrozit. Litva je ale celkem bezpecna zeme, takze pri pripadnem krachu Mintosu by se nejspise dalo dostat vetsinu penez zpet, navic funguji de facto jen jako prostrednik.

Ceho se bojim vic je jak to bude fungovat pri recesi, ta garance zpetneho odkupu neni od Mintosu ale od tech uverovek, ktere muze recese trefit opravdu nechutne a je celkem pravdepodobne, ze jich par krachne a nebudou schopni dostat svym zavazkum z tech garanci. To by mohlo stat celkem velkou cast investic.

V blizke dobe budu potrebovat umistit nejake penize tak pokud nenajdu nic lepsiho tak to vypada na potencialne zajimavou moznost...

 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

pát 22. lis 2019 19:50:41

Kreur: přesně. Ty podílové fondy mě dostávají. Měl jsem peníze u podílových fondů od ING, Colosseum i ČSOB a po dvou - třech letech investice, vždycky mínus. Nejlépe dopadla ČSOB, která to zvládla držet hodně blízko nule, ale vzhledem k tomu, že tam byly poplatky za vstup, poplatky za výstup i poplatek za správu, tak to ve výsledku dopadlo stejně záporně. Což je teda v době ekonomické konjunktury docela úspěch a chce to od toho manažera speciální skill. Ne jako už delší dobu mám o fungování těhle produktů + investičního životního pojištění dost pochyností. Zvlášť to IŽP finanční poradci vnucují jak o život, díky tomu jaké na tom jsou provize, přitom je to ojeb nejvyššího kalibru na lidi, co se v tomhle absolutně neorientují.

Jinak máš pravdu, Mintos funguje jako prostředník, čemuž odpovídají i ty finanční výkazy, jak jsi psal. Mají i vypracovaný recovery plán v případě, kdyby nějakou náhodou došlo na nejhorší a firma by spadla do úpadku.

Co se stane, když společnost Mintos zbankrotuje?
V nepravděpodobném případě bankrotu společnosti Mintos získají investoři z databáze společnosti Mintos kompletní informace o transakcích, které uzavřeli v rámci tohoto tržního prostředí. Likvidátor nebo správce společnosti Mintos učiní veškeré nezbytné kroky k převodu správy všech půjček a investic na odpovídajícího manažera. Aby bylo zajištěno plnění výše uvedeného ustanovení, uzavřela společnost Mintos s advokátní kanceláří FORT smlouvu o úschově, na základě níž společnost Mintos každý měsíc přenáší datové nosiče obsahující veškeré aktuální údaje ze společnosti Mintos do společnosti FORT, která tyto údaje přijímá pro uchování.
Jisté riziko krachu těch úvěrovek tam je, proto je vhodné taky hodně diverzifikovat. Nicméně opět ta úvěrovka funguje pouze jako administrátor úvěru, tedy zajišťuje inkaso splátek, komunikaci s dlužníkem a případně pak právní vymáhání, tam kde je to rentabilní. Tedy investor se reálně stává věřitelem toho konkrétního dlužníka, tedy i případný krach úvěrovky by v případě solventního dlužníka, který tedy chce dostát svým závazkům nemusel znamenat katastrofu. Nicméně hodně by to pak asi už záleželo na konkrétních okolnostech toho případu, jistě by se tam v tom angažovali právníci, byl by určen nucený správce se kterým by se to dále řešilo atd. Tedy práce by s tím asi nějaká byla, nicméně riziko kompletní stoprocentní nenávratné ztráty investice v případě, že se dostatečně diverzifikuje mezi velký počet pohledávek si myslím, že nějak moc nehrozí, pokud by byl tedy člověk pak ochotný vyvinout nějakou aktivitu ohledně toho. Za celou tu dosavadní čtyřletou životnost Mintosu se to stalo jen jednou, že by úvěrovka, co tam nabízí k prodeji úvěry skutečně v pravém slova smyslu zbankrotovala bez možnosti restrukturalizace a obnovení činnosti. Mintos se jménem investorů, kterých se to týkalo přihlásil do konkurzního řízení a jednají se správcem konkurzní podstaty alespoň o částečném odškodnění dotčených investorů, kde samotný dlužník je nesolventní a úvěrovka garantovala zpětný odkup. Takže na druhou stranu je vidět snaha s tím případně něco i dělat a nikdo od toho nedává ruce pryč, pokud už se něco po...

Osobně tam to hlavní plus vidím v tom, že to je alespoň tedy podle mojeho názoru fungující, transparentní a dlouhodobě udržitelný obchodní model, pokud je to celé dobře řízeno se zajímavým zhodcením. Přičemž to mám jako alternativu k investici do dividendových akcí, kde tedy dosahuju steží polovičního zhodnocení než tady. Tedy za sebe jsem spokojenej. :D
Naposledy upravil(a) TnT dne sob 23. lis 2019 14:14:24.

 
Uživatelský avatar
leakpeak
Příspěvky: 170
Registrován: stř 08. úno 2017 17:33:16
Poděkování: 8 | 10
PAYOUT CASH:  86,50
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

sob 23. lis 2019 0:20:58

Kreur píše:1% bonus je o dost lepsi nez minus 1% u podilovych fondu a podobnych nesmyslu kam vetsina lidi investuje :) Paranoia je pro investora celkem zdrava vlastnost, v tom je celkem obtizne me trumfnout, ale Mintos vypada ok. Zbezne jsem prolistoval jejich financni vykazy a celkem me prekvapilo jak maly obrat maji, to ze nemaji temer zadny zisk je vzhledem k tomu, ze jsou relativne mlada firma v poradku ale relativne maly financni polstar znamena, ze kdyby meli nejaky pruser tak je muze existencne ohrozit. Litva je ale celkem bezpecna zeme, takze pri pripadnem krachu Mintosu by se nejspise dalo dostat vetsinu penez zpet, navic funguji de facto jen jako prostrednik.

Ceho se bojim vic je jak to bude fungovat pri recesi, ta garance zpetneho odkupu neni od Mintosu ale od tech uverovek, ktere muze recese trefit opravdu nechutne a je celkem pravdepodobne, ze jich par krachne a nebudou schopni dostat svym zavazkum z tech garanci. To by mohlo stat celkem velkou cast investic.

V blizke dobe budu potrebovat umistit nejake penize tak pokud nenajdu nic lepsiho tak to vypada na potencialne zajimavou moznost...
Koukám, že všude stejný. :) Já třeba osobně riziko snesu, pokud vím do čeho jdu a mám to promyšlený a počítám s rizikem, dobrý. V minulosti jsem byl blbej na to, že jsem nalítl na pár takových nepěkných podvodů, kde ke ztrátě nedošlo obchodní činností, co je za mě dejme tomu ok, ale jaksi krádeží, což už ok není. Tak od tý doby desetkrát rozmýšlím, než někam něco dám. Tady u toho, ale všechno sedí, na co jsem se zatím díval, tak tam asi něco nasypu, ať mi peníze jentak neležej. Přecije s tou dvouprocentní inflací nechat peníze jentak na účtu, to je rovnou jak každý den něco vyhodit z okna. Během příštího týdne to snad nějak spatlám, tak poreferuju, jak to dopadlo. Co jsem se zatím díval na tu klientskou sekci, tak bude asi chvilku trvat než se tam v tom člověk zorientuje a správně si to všechno podle preferencí nastaví, abych nedopadl jak
Uživatelský avatar
Phillipe
. :D I když ne že by 9% za rok nebylo dobrý, nestěžoval bych si.
Naposledy upravil(a) leakpeak dne sob 23. lis 2019 0:25:26.

Gimme my money biatch! 8-)

Jak na HYIPy? :)
 
Loupak
Příspěvky: 6
Registrován: úte 06. srp 2019 22:51:57
Poděkování: 1 | 0
PAYOUT CASH:  7,26
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

sob 23. lis 2019 11:34:04

taky tedka hledam kam dat penize na nejaky zhodnoceni.
libi se mi docela ten Bondster, dival jsem se, ze je to v podstate uplne same jako tohle. Jak kdyby ten napad jen zkopirovali. Porovnaval nekdo rozdily mezi bondsterem a mintosem?
Nebo je to jedno a to same a je timpadem jedno kam clovek vlozi penize?
Vim ze je mozne dohledat a porovnat to na jejich webech, ale zajimaly by me spis osobni realne zkusenosti.

 
Uživatelský avatar
TnT
Autor tematu
Příspěvky: 239
Registrován: sob 22. zář 2012 0:51:54
Poděkování: 2 | 9
PAYOUT CASH:  -17,56
Hodnocení: 2 (100% Pozitivní)

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

sob 23. lis 2019 13:42:43

Uživatelský avatar
Loupak
Ano. Oboje funguje na stejném principu. Přičemž při srovnání těch jejich informačních systémů je tam evidentní, že se Bondster inspiroval u Mintosu. Oboje jsou to firmy působící v EU podle evropského práva, tedy ohledně bezpečnosti investice je to na srovnatelné úrovni.

Mintos je tedy po všech stránkách znatelně větší. To má pozitivní vliv na rozmanitost nabídky investičních příležitostí, širší možnost diverzifikace, na výši poplatků, respektive výši vyplácených úroků (čím větší objem transakcí, tím si může ta platforma dovolit účtovat nižší poplatky v rámci udržení konkurenční výhody), a hlavně pak likvidita na sekundárním trhu. Tedy na Mintosu člověk podstatně rychleji předčasně prodá i poměrně velkou investici (desítky i stovky tisíc EUR, během pár dní) a nemusí tak s výběrem podstatné části investice čekat na to, až dlužníci úvěry úplně splatí.

Bondster nadruhou stranu spolupracuje s větším počtem českých úvěrovek. Je tam větší možnost investice do CZK úvěrů, byť s nižším úrokem. Bondster zatím sekundární trh vůbec nemá, jeho vývoj mají naplánovaný, nicméně i tak se obávám, že likvidita na něm bude v porovnání třeba s takovým Mintosem nulová a zvlášť prodej větších investic nebude jen tak. Tedy předčasný prodej investic zatím možný většinou není. Bondster se to u některých úvěrů snaží kompenzovat tím, že předčasný odkup nabízí sama úvěrovka, která daný úvěr spravuje, nicméně za poplatek 2%.

Ideální je to nakombinovat a investice v CZK provádět na Bondsteru a investice ve všech ostatních měnách na Mintosu, čímž se ta celková investice diverzifikuje mezi obě platformy a opět je to ještě o něco víc bezpečnější.
Naposledy upravil(a) TnT dne sob 23. lis 2019 13:53:14.

 
Uživatelský avatar
emilly
Příspěvky: 38
Registrován: úte 18. dub 2017 12:58:10
Poděkování: 3 | 0
PAYOUT CASH:  24,13
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

sob 23. lis 2019 16:40:23

já sem dva roky zpátky přešla od zonky k tehle firmě a je to dbrý. Výdělek tu mám o něco větší než tenkrát byl u zonky. Jen mě teda při prvním vkladu trochu zaskočilo, že je potřeba vkládat vždycky jen z účtu vedeného na jméno investora, nejde si vložit peníze na účet z účtu třetí osoby, tu platbu vracej zpátky. Tak na to pozor. :)
Naposledy upravil(a) emilly dne sob 23. lis 2019 16:41:02.

 
Uživatelský avatar
Jedlicka
Nový člen fóra
Příspěvky: 1
Registrován: sob 23. lis 2019 17:45:21
Poděkování: 0 | 0
PAYOUT CASH:  0,00
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

sob 23. lis 2019 17:53:50

Tak se jdu taky udělat účet.
Taky jsem si o tom trošku hledal a lidi tam investují ve velkém.
Tak bych řek že se to asi vyplatí. :D
Nicméně když se mrknu na ty screeny, tak vesmes dlužníci splácí celkem dobře. Kolem 80% dlužníků nemá problém se splácením a jen 20% je v nějakém mírném zpoždění. Na to jak všude v mediích píšou, jak jsou lidi v ČR předlužení a jak nejsou schopní splácet svoje závazky a jak přes milion lidí v exekuci, tak v zahraničí to vypadá jinak.

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Naposledy upravil(a) Jedlicka dne sob 23. lis 2019 18:17:29.

 
coje
Příspěvky: 8
Registrován: ned 04. srp 2019 14:55:40
Poděkování: 1 | 0
PAYOUT CASH:  0,00
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

sob 23. lis 2019 21:46:10

Jedlicka píše:Tak se jdu taky udělat účet.
Taky jsem si o tom trošku hledal a lidi tam investují ve velkém.
Tak bych řek že se to asi vyplatí. :D
Nicméně když se mrknu na ty screeny, tak vesmes dlužníci splácí celkem dobře. Kolem 80% dlužníků nemá problém se splácením a jen 20% je v nějakém mírném zpoždění. Na to jak všude v mediích píšou, jak jsou lidi v ČR předlužení a jak nejsou schopní splácet svoje závazky a jak přes milion lidí v exekuci, tak v zahraničí to vypadá jinak.

Obrázek
Obrázek
Obrázek
:shock: :shock: Tak si jdu taky budovat pasivní příjem a asi si tam pravidelně každý měsíc z výplaty něco málo začnu posílat. To jsem zvěadavý jak to půjde. Některým to jde ale evidentně velmi dobře.

 
Kreur
Příspěvky: 127
Registrován: ned 25. srp 2019 18:45:35
Poděkování: 1 | 0
PAYOUT CASH:  179,73
Hodnocení: 0

Re: Mintos - recenze a zkušenosti - PROMO BONUS 1% - Mintos.com

ned 24. lis 2019 12:16:45

Uživatelský avatar
TnT
 riziko tech uverovek je celekm dulezita slozka a nejsou pouze jako administrator, pokud nabizeji tu garanci zpetneho odkupu tak vlastne investujes do neceho velmi podobneho korporatnimu dluhopisu. Nepredpokladam samozrejme vynulovani uctu, ale muze to vklidu srazit zisk treba na 4% p.a., nebo klidne na -4%. Jinak ohledne IŽP - to je kategorie sama pro sebe, jeste mnohem horsi nez fondy - provize jsou 1-1,5 nasobek rocniho vkladu, takze kdyz pojistovak nekoho prekeca aby nekam daval tisicovku mesicne je za to provize 12-18 tisic (celkove cast pro pojistovaka, cast pro lidi nad nim) a dost z nich navic po 2-3 letech (kdyz uz nemusi vracet nic z provize pokud klient zdrhne) zacne radit aby si to presunuli do nejakeho jineho "lespiho modernejsiho pojisteni" a dostanou z toho dalsi provizi...

Uživatelský avatar
emilly
to, ze musis vkladat jen ze sveho uctu vidim spise pozitivne, mozna trochu neprakticke, ale velke plus pro bezpecnost.

Uživatelský avatar
Jedlicka
media je treba brat s rezervou, potrebuji sokojici zpravy aby je sledovalo vice lidi... Kazdopadne je fakt, ze vymahatelnost prava v CR je, na pomery vyspelych zemi, vcelku spatna plus exekuce jsou drahe a malo efektivni. To, ze na tom screenu neni nic 60+ dni po splatnosti je pravdepodobne tema garancema zpetneho odkupu...

S vetsi investici (treba tam hodit penize pres hypo a shrabnout rozdil urokovych sazeb) asi pockam na konec nasledujici recese, porad ale resim jestli to zkusit s necim malym hned anebo si pockat a dostat pak 1% ze zajimavejsi castky...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 15

Seznam posledních 255 uživatelů, kteří navštívili toto téma

alanocko (1),
kuuba22 (48),
krasl (24),
Uživatelský avatar
Herakles (44),
tusahonza (2),
Uživatelský avatar
Gino45 (1),
hadriel02 (1),
JaPaJP (1),
Uživatelský avatar
TnT (507),
Tuttinho (2),
mareknovak357 (2),
kaprthomas (53),
milhaus52 (3),
Uživatelský avatar
SanVacova (3),
Uživatelský avatar
radfoj (3),
Uživatelský avatar
Mikos (1),
Uživatelský avatar
neexus (15),
robin87 (5),
Kwandar (104),
kossák (6),
newpt (1),
Uživatelský avatar
hi_investor (1),
Uživatelský avatar
Legend (1),
Vojtiseek (1),
czetachion (2),
winexec (1),
22zdenio22 (5),
mart (2),
Uživatelský avatar
PatrikZihall (1),
Mikron (11),
iQshow (12),
RudewoyKruger (1),
MichalLysonek (3),
adzam333 (8),
jiki (42),
Martinski (3),
adamzajda (2),
DanielFila (1),
Fredd (6),
PanTajemny (1),
Windicz (10),
Uživatelský avatar
ondbiz (4),
vtipna.mrkev (1),
Sajmon122 (1),
pitrysek123 (10),
adam16 (3),
Uživatelský avatar
voshi (33),
Uživatelský avatar
wolverine (6),
jakubjv (5),
half_ing (2),
irena (2),
Patrik on 60 fps (1),
Jancik (93),
Uživatelský avatar
Vector15 (7),
strachan (22),
admiral (3),
redre (3),
selatko01 (28),
tom45 (5),
Dadka (1),
korman (1),
Erbe (1),
Lendras (1),
Lenny (1),
seliot (1),
Tusa.glass (2),
bramborak567 (1),
Monika87 (3),
L1ft3r (3),
Peter800 (3),
fantomas (1),
trubecka (1),
Uživatelský avatar
MyLead Global (1),
marekcze (2),
Uživatelský avatar
OtaS (5),
Uživatelský avatar
Janson (3),
Uživatelský avatar
peto9110 (33),
carlosac (2),
ad.hru (2),
mhe (1),
Uživatelský avatar
leakpeak (145),
joozino (5),
master007 (3),
Uživatelský avatar
kerensky1 (1),
Uživatelský avatar
RioPesekM (1),
3ps3 (4),
fajkee (2),
mildatdi (1),
KubaKh (3),
Uživatelský avatar
svanda5234 (1),
Lukeccc (3),
Roddick92 (7),
barahir (1),
BloodyMary (6),
pisisin (7),
kikin450 (2),
Kopr (5),
Sanjago (1),
Expert (4),
lav (1),
maxik (5),
kopo123 (1),
Josef_Vavra (1),
kolomanko (24),
gert484 (2),
kreeksky (2),
Stin19 (4),
MaLe33 (4),
Kudris (1),
Lucie24 (1),
janinua (92),
ivos88 (1),
patrikcz12 (2),
danynka154 (2),
BjonSX (1),
prana269 (1),
xdatalive (12),
tomas.dobry (11),
roady (19),
Toncek84 (51),
Uživatelský avatar
VladimirCerny (2),
dzouji (1),
Uživatelský avatar
Phillipe (65),
Uživatelský avatar
asmorth (3),
Gert (2),
holonge (1),
harmonny (1),
TuxCZ (2),
Michalrazi (1),
radeknovotny94 (15),
Uživatelský avatar
Grow (2),
BaRTik (1),
pawlas (1),
Dragon_Rider242 (4),
Gregis (1),
patrik178 (4),
jamesbristow111 (1),
kotalicek (4),
horakt (1),
slonik27071983 (1),
Janka (2),
Rusty (3),
Stefan8888 (5),
1kukulienka (1),
bart25 (4),
Kraken (15),
luckydasty (1),
Uživatelský avatar
Wire (81),
canall (1),
Norny (6),
attle2 (1),
2martin2 (6),
Apple (4),
Orel987 (7),
radekkrysa (3),
miloscz (8),
dodhar (5),
Uživatelský avatar
Milanl (2),
Vawa2 (1),
tarrant1991 (4),
Mine (2),
ganea (2),
Uživatelský avatar
Hrosskall (3),
Vorisek (12),
belsa (2),
zuccback (1),
Lng420 (1),
grehel (1),
Jaro (1),
Karma (1),
Uživatelský avatar
payout (43),
Novic97 (2),
airdrex (2),
Uživatelský avatar
emilly (32),
Miras56 (1),
Uživatelský avatar
dantexpcstrike (1),
LUKFARK (1),
markys (79),
labus (2),
Draconix (6),
Uživatelský avatar
rainbowsix (24),
Uživatelský avatar
elis09 (1),
MILOS (1),
YesPlease (4),
horak.voj (10),
Uživatelský avatar
Jedlicka (16),
Kreur (111),
Valdor (3),
Gerisn (2),
Darius (34),
Uživatelský avatar
Chidocoin (3),
Majki (29),
coje (7),
nettopeer (2),
Uživatelský avatar
Alastaircz (2),
Itchy (1),
KloudaCz (1),
Lulu007 (3),
Helen (7),
milasekkk (1),
Uživatelský avatar
tjk.whitker (1),
dusanmetrix (1),
Wolflovealex (2),
hawkercz (1),
Mopenzi (1),
rosvit (1),
Jan12 (2),
Katy (20),
grubmi (2),
koska (5),
Uživatelský avatar
paulmccreary8 (1),
Glowin853 (4),
Andy333 (1),
SatoshiFX (1),
fufi (1),
jardastypp (2),
Goblin (1),
Uživatelský avatar
HyPNO (16),
panchokitt (7),
falco4 (3),
MIKULAS7894 (2),
Karlton (2),
Jan F. (1),
mike152 (5),
Loupak (16),
Uživatelský avatar
petr.novotny (28),
deli13 (2),
smithbernad68 (1),
malin (5),
Uživatelský avatar
dasa.zivalova (1),
benicek11 (1),
praha123 (2),
Lordman (2),
Macek (3),
Uživatelský avatar
parmen.parmen (1),
Alena (1),
darwin (2),
dudi (6),
turcelpatrik (1),
bluenite (1),
toothless (1),
Mikkasso (1),
dumbasa (2),
Uživatelský avatar
OnlyWhiteCZ (3),
Havlos (2),
Bifinka (1),
Uživatelský avatar
Breta (1),
ch4 (1),
Constantin105 (1),
Ala19 (1),
mirajko (2),
w333 (1)

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host