Clicky

Věděli jste, že registrací účtu a přihlášením se Vám na tomto fóru přestanou zobrazovat reklamní bannery a prvky?

Kryptofaucet Payout.cz
Víte, že si na tomto fóru můžete přijít i k bitcoinům zdarma? Pro registrované a aktivní členy fóra máme funkční kryptofaucet, který každou hodinu umožňuje odebírat odměny. Začněte se účastnit diskusí na našem fóru, propagujte projekty, sdílejte své poznatky a zároveň za to buďte odměněni! Bližší informace se nachází ve vlákně: KRYPTOFAUCET PAYOUT.CZ

Svým přístupem na „Výdělek na Internetu - Payout.cz“ (dále jen “my”, “naše”, “nás”, “Výdělek na Internetu - Payout.cz”, “https://www.payout.cz”), souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „Výdělek na Internetu - Payout.cz“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „Výdělek na Internetu - Payout.cz“ s nimi souhlasíte.

Naše fóra beží na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „Výdělek na Internetu - Payout.cz“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „Výdělek na Internetu - Payout.cz“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „Výdělek na Internetu - Payout.cz“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „Výdělek na Internetu - Payout.cz“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

Souhlasíte, že se budete řídit pravidly fóra, která jsou specifikována v sekci “Pravidla”: Zobrazit pravidla tohoto fóra