Clicky

Denně toto forum navštíví 2000-4000 lidí. Průměrná doba strávená jedním návštěvníkem na fóru činí kolem 10 minut. Jeden návštěvník si v průměru prohlídne 3 témata, ve kterých si průměrně přečte 2 stránky s příspěvky.

Pravidla fóra

Tato pravidla vymezují povinnosti všech, kteří navštevují Podnikání, Investice, Kryptoměny... - Payout.cz. Každý registrovaný uživatel by je měl ctít a respektovat v zájmu zachování kvality fóra.

 1. 1. Registrace a členství

  1. Registrace a základní členství na tomto webovém portálu jsou zcela zdarma a od uživatelů nebudou vyžadovány žádné poplatky. #
  2. Administrátoři a moderátoři tohoto fóra si vyhrazují právo kdykoliv vyloučit uživatele, smazat jeho příspěvky, popř. jinak omezit uživatele, pokud dojde k porušení těchto pravidel. #
  3. Každý uživatel spolu s registrací souhlasí s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování. #
 2. 2. Přispívání na fóru

  1. Uživatel se zavazuje nepřispívat pohoršujícím, hanlivým, obscením, vulgárním, zastrašujícím, sexuálně orientovaným nebo jakýmkoliv jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony země jíž jste rezidentem. #
  2. Je zakázáno zveřejňovat příspěvky obsahující přímé odkazy na materiál chráněný autorským zákonem bez příslušných povolení. Zároveň je také zakázáno sdílet prostřednictvím tohoto diskusního fóra materiál chráněný autorským zákonem bez příslušných povolení. #
  3. Je zakázáno vytvářet témata a příspěvky, které lze jednoznačně označit za SPAM a které tak fóru nepřináší žádnou skutečnou hodnotu. Jedná se především o duplicitní témata a příspěvky, reklamní témta a příspěvky umístěné do špatných sekcí, reklamní příspěvky sloužící k propagaci produktů a služeb, kterými se toto fórum tematicky vůbec nezabývá a další. Toto neplatí pro podpis. Zákaz SPAMu a nevyžádaných zpráv reklamního charakteru platí také pro soukromé zprávy zde na fóru. #
  4. Za SPAM lze označit také neustálé a přehnaně časté bumpování tématu. Vhodná prodleva mezi jednotlivými bumpy tématu je cca 2-3 dni, nicméně ale zároveň také záleží na aktivitě v daném fóru, pakliže je již vaše téma na prvním místě, pouze se v něm nikdo za poslední dobu nevyjádřil, tak nemá cenu takové téma bumpovat. #
  5. Je zakázáno vytvářet obsahově duplicitní témata, tj. témata, která se již zde na fóru nachází. Zde na fóru razíme politiku exkluzivity prvního autora, tedy autor, který zde na fóru založil určité téma má exkluzivní právo umístit si do prvního příspěvku affiliate odkaz, budovat tak svou affiliate síť a aktivně spravovat toto své téma. Zároveň je žádoucí, aby se veškerá diskuse na určité téma soustředila právě v jednom vlákně. Jediná sekce na kterou se z povahy věci zákaz duplicit nevztahuje je sekce "Refbacky, Cashbacky a Downline building". #
  6. Je zakázáno přispívat do již existujících témat svými affiliate odkazy a SPAMovat tímto způsobem vlákno. Příspěvky v jednotlivých tématech by měly sloužit především ke konstruktivní debatě k danému tématu, nikoliv k propagaci vlastních affiliate linků. TIP: Pro propagaci svých affiliate odkazů použijte svůj podpis. #
  7. Autor každého tématu má povinnost ho alespoň v minimální míře aktivně spravovat. Znamená to především doplňovat první (zakládací) příspěvek o nové informace, účastnit se diskuse v rámci daného tématu, nahlašovat příspěvky, které porušují podmínky fóra, případně i poskytovat svým downlines (aktivní uživatelé, kteří se zaregistrovali přes Váš odkaz) podporu a v neposlední řadě také označit téma jako SCAM ve chvíli, kdy se propagovaný projekt/firma stane SCAMem. V případě, kdy autor tématu nebude své téma aktivně spravovat nebo se v rámci celého fóra stane úplně neaktivním, bude nabídnuto převzetí a správa daného témtu dalším členům tohoto fóra, kteří se tak stanou novými autory a získají také právo na umístení vlastního affiliate odkazu do prvního (zakládacího) příspěvku. #
  8. Je zakázáno zakládat tzv. chudá témata, tj. témata jejichž první (zakládací) příspěvek neobsahuje kromě affiliate odkazu žádné nebo jen velmi málo informací, pravidlo zákazu chudých témat se vztahuje i na tzv. tajnůstkaření, tj. témata typu: "Mám skvělou příležitost výdělku. Pro více informací pište SZ." nebo "Chcete si vydělat? Podívejte se na www.spam.cz.". Je zakázáno umyslně uvádět nepravdivé, zkreslené, zavádějící nebo nevypovídající informace pouze za účelem nalákání lidi s mylným očekáváním. #
  9. Je zakázáno přispívat pouze svojí emailovou adresou s zádostí o další informace a přenášet tak obecné diskuse mimo fórum. Jsme diskusní fórum, u nás se diskutuje, nepřenášejte proto prosím diskuse k tématům do soukromých emailových konverzací, pokud nejde skutečně o nějaké citlivé a důvěrné údaje. Příspěvky typu "Prosím více info na karel.novak@seznam.cz. Děkuji." skutečně nejsou příliš vhodné. #
  10. Každý uživatel je povinen podle svého nejlepšího vědomí a svědomí zachovat první (zakládací) příspěvek tématu formátovaný a přehledný, tak aby se v něm nově příchozí vyznali a zorientovali, v tomto ohledu není vhodné příspěvek "přeformátovat", tedy každá věta jinou barvou a jinou velikostí není šťastnou volbou. Toto pravidlo je nakonec v zájmu samotného autora tématu. #
 3. 3. Chat

  1. Na přispívání do chatu fóra se vztahují stejná pravidla jako pro zakládání nových témat a příspěvků (viz. výše). #
  2. Je zakázáno spamovat chat fóra. Toto zahrnuje především několikanásobné opakování stejných frází často za sebou, zasílání reklamních textů a propagování projektů, které jsou v daném kontextu offtopic. K propagaci projektů slouží příslušné sekce fóra, nikoliv chat. Chat je zde především pro všeobecnou diskusi nereklamního charakteru. #
 4. 4. Podpis

  1. Podpis slouží k osobním sdělením, nabídkám a inzercím každého člena a je automaticky připojován ke každému zveřejněnému příspěvku. #
  2. Podpis každého uživatele musí splňovat následující pravidla:
   • Maximálně 5 řádků včetně prázdných řádků.
   • Na podpis se patřičně aplikují pravidla stejná jako na přispívání na tomto fóru.
   #
 5. 5. Hodnocení

  1. V sekcích Tržnice zde na fóru je možnost udělit zakladateli tématu hodnocení. Toto hodnocení je primárně a především určeno pro uživatele, kteří inzerované nabídky, poptávky nebo směny využili a rádi by udělili protistraně hodnocení spolu s komentářem. Hodnocení slouží k vytvoření objektivního názoru na jednotlivé uživatele tohoto fóra. #
  2. Je zakázáno udělovat smyšlená hodnocení založená na nepravdivých skutečnostech. #
  3. Je zakázáno s hodnoceními obchodovat. #
 6. 6. Zřeknutí se odpovědnosti

  1. Provozovatel tohoto diskusního fóra se zříká veškeré odpovědnosti za obsah publikovaný na tomto fóru. Obsah tohoto fóra tvoří komunita tohoto fóra, každý uživatel nese sám za sebe plnou odpovědnost za své zveřejněné příspěvky, soubory, odkazy či jiné materiály. Obsah tohoto fóra nereflektuje názory provozovatele. #
  2. Příspěvky prezentované na tomto fóru představují subjektivní názor jejich autora na danou problematiku. V žádném případě se nejedná o jakákoliv investiční doporučení nebo rady. #
 7. 7. Ochrana osobních údajů

  1. Osobní údaje uživatelů tohoto diskusního fóra jsou zpracovávány v souvislosti s naplněním účelu tohoto diskusního fóra. Jakékoliv zpracování osobních údajů probíhá na základě uděleného souhlasu každého jednotlivého uživatele během registrace a vkládání příspěvků. #
  2. Toto diskusní fórum je anonymního charakteru, z tohoto důvodu zde nejsou cíleně shromažďovány žádné osobní údaje uživatelů s výjimkou emailové adresy a IP adresy. E-mail a IP adresa jsou nezbytné pro zajištění provozu tohoto fóra. V této souvislosti proto nabádáme uživatele, aby nezveřejňovali a nezadávali žádné údaje, které lze označit za osobní, a to ani své, ani třetích osob. #
  3. V rámci tohoto diskusního fóra je dále pro potřeby správného fungování a relevantního cílení reklamy ukládáno v počítači uživatele standardní identifikační cookies. Tato cookies mají omezenou platnost a nejpozději po 365 dnech se automaticky stávají neplatnými. Každý uživatel má možnost ukládání cookies ve svém prohlížeči zakázat, avšak v takovém případě nedokážeme zaručit správnou a předpokládanou funkčnost tohoto fóra. #
  4. V případě registrace uživatele nebo vložení příspěvku uživatelem na fóru, se eviduje kromě veškerých uživatelem vědomě vyplněných údajů, také jeho IP adresa. #
  5. Každý uživatel může požádat o výmaz svého uživatelského účtu. Výmaz uživatelského účtu je definitivním a nevratným procesem. Pakliže o to tedy uživatel požádá, bude mu vyhověno, pokud tomu tedy nebrání žádná okolnost hodná zřetele. #
  6. Návštěvou a užíváním tohoto diskusního fóra každý návštěvník a uživatel výslovně souhlasí s výše uvedenými ustanoveními ohledně osobních údajů. V případě pokud s uvedeným nesouhlasíte, nevyužívejte a nenavštěvujte toto diskusní fórum. #
 8. 8. Kryptofaucet

  1. Každý uživatel se může zúčastnit odměnování faucetu zde na fóru pouze s jediným svým účtem. Platí pravidlo 1 osoba (IP) = 1 účet. #
  2. Pro získávání odměn z faucetu musí být uživatel kvalifikován. Kvalifikovaný k získání odměny je každý, kdo:
   • Má zde na fóru řádně registrovaný účet, který nemá žádná aktivní varování (varování se automaticky resetují po 90 dnech od udělení).
   • Má aktivovanou možnost 'Zobrazovat reklamy' v uživatelském panelu pod záložkou Odměny.
   • V uplynulých 3 dnech zveřejnil alespoň jedno smysluplné nové téma nebo příspěvek do existujícího tématu, který nebyl odstraněn. V tomto ohledu jde hlavně o potřebu kvalitního příspěvku, než pouze o zveřejnění nějakého SPAMu jen za účelem kvalifikace pro faucet.
   Výše uvedené platí také pro získání referenčních odměn. #
  3. Veškeré účty u kterých bude zjištěno použití nástrojů k maskování identity (VPN, proxy, web anonymizéry, TOR, ...) budou z účasti ve faucetu vyloučeny a veškeré odměny na těchto účtech budou zabaveny ve prospěch dalších distribučních kol faucetu. #
  4. Každý uživatel má možnost prostřednictvím svého referenčního odkazu přivádět na fórum nové uživatele a ze všech odměn takto přivedených uživatelů získávat doživotně 10%. V této souvislosti je zakázáno pod svůj účet registrovat zejména další účty ovládané stejnou osobou, další účty ze stejné IP, případně účty s pomocí nástrojů k maskování identity (viz. výše). #